Hoe maak ik een case in de Veldbeheerconsole?

Na het inloggen, kun je een case maken vanuit de Veldbeheerconsole. Je kunt nieuwe cases toevoegen aan je lijst met open cases of escaleren naar Canvas Support.

Als je instituut een door Instructure beheerde SIS gebruikt, kun je een SIS-ondersteuningsticket maken of een bestaand Canvas Support-ticket escaleren naar het ondersteuningsteam van SIS.  

Opmerking: De functies van de Veldbeheerconsole kunnen verschillen afhankelijk van de account- en gebruikersinstellingen. Of je de functies die in deze les worden beschreven kunt zien of gebruiken, is afhankelijk van de machtigingen voor je rol.

Nieuwe case maken

Klik op de startpagina van de Veldbeheerconsole op de knop Ondersteuningsticket maken (Create Support Ticket).

Instantie selecteren

Instantie selecteren

Selecteer de instantie waarop je de case wilt maken met de vervolgkeuzelijst Welke instantie voor deze case? (Which Instance for this Case?) [1]. Klik vervolgens op de knop Volgende (Next) [2].

SIS-case escaleren

SIS-case escaleren

Als je instantie is geautoriseerd om SIS-cases te escaleren, verschijnt er een SIS-escalatieprompt.

Meer informatie over het maken van een SIS-escalatiecase.

Case-details toevoegen

Case-details toevoegen

Typ een onderwerp voor de case in het veld Onderwerp (Subject) [1] en een beschrijving in het veld Beschrijving (Description) [2].

Versleep bestanden of klik op de knop Bestanden uploaden (Upload Files) [3] om een bijlage aan de case toe te voegen.

Klik op de knop Volgende (Next) [5] om je case in te dienen.

Case weergeven

Case weergeven

Wanneer het indienen is gelukt, wordt je casenummer weergegeven [1].

Klik op de knop Volgende (Next) [2] om je case weer te geven.