Hoe configureer ik een LTI-sleutel voor een account?

Als beheerder kun je een LTI-sleutel configureren vanaf de pagina Ontwikkelaarssleutels LTI-sleutels kunnen gebruikt worden om een externe app in te schakelen die IMS Global LTI 1.3 en LTI Advantage ondersteunt.

Wanneer ondersteund door een toolprovider, kunnen beheerders met dit raamwerk alle configuratiegegevens van de LTI-tool rechtstreeks beheren op de pagina Ontwikkelaarssleutels. De LTI kan vervolgens aan een account of een cursus worden toegevoegd via een gekoppelde client-ID. Specifieke vragen over de integratie of mogelijke integratie van een leverancier met het LTI 1.3 en LTI Advantage-raamwerk moeten rechtstreeks naar de leverancier van de tool worden gestuurd.

Opmerkingen:

  • Ontwikkelaarssleutels is een accountmachtiging. Als je de ontwikkelaarssleutels niet kunt zien in Accountnavigatie, is deze machtiging niet ingeschakeld voor je gebruikersaccount.
  • Het uitschakelen of verwijderen van de LTI-sleutel verwijdert de applicatie-installaties.
  • Ga voor meer informatie over LTI-integratie naar de API-pagina Introductie externe tools.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Ontwikkelaarssleutels openen

Ontwikkelaarssleutels openen

Klik op de link Ontwikkelaarssleutels (Developer Keys) in Accountnavigatie.

LTI-sleutel toevoegen

LTI-sleutel toevoegen

Klik op de knop Ontwikkelaarssleutel toevoegen (Add Developer Key) [1]. Klik vervolgens op de optie LTI-sleutel toevoegen (Add LTI Key) [2]

 

De LTI-instellingen invoeren

De LTI-instellingen invoeren

Voer de instellingen voor de LTI-sleutel in:

  • Naam van sleutel (Key Name) [1] De naam van het bedrijf of de externe tool.
  • E-mail van de eigenaar (Owner Email) [2]: Het e-mailadres van de eigenaar van de externe tool.
  • Omleidings-URI's (Redirect URIs) [3]: Gegevens over omleidings-URI's moeten door de toolprovider worden verstrekt. Als je de configuratiemethode JSON plakken (Pase JSON) selecteert, wordt het veld Redirect URI automatisch ingevuld zodra je de LTI 1.3-configuratie hebt ingevoerd.
  • Opmerkingen (Notes) [4] Alle mogelijke opmerkingen over de LTI-sleutel, bijvoorbeeld de reden waarom de sleutel is aangemaakt.

Configuratiemethode selecteren

Om de methode te selecteren die je wilt gebruiken om je LTI-tool te configureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Methode (Method).

 

De gegevens voor de handmatige invoer invoeren

De gegevens voor de handmatige invoer invoeren

Klik op de optie Handmatige invoer (Manual Entry) [1] om de gegevens voor je LTI-sleutel handmatig in te voeren.

Wanneer de toolproviders vereisen dat hun tool via handmatige invoer wordt ingesteld, zullen zij de gegevens moeten verstrekken die nodig zijn om deze verplichte velden in te vullen. Verplichte velden zijn titel (title) [2], beschrijving (description) [3], URL doellink (target link URL) [4], URL voor initiëren OpenID Connect (OpenID Connect initiation URL) [5] en JWK-methode [6]. JWK-methode kan worden ingesteld op openbare JWK of openbare JWK-URL.

Je kunt ook niet-verplichte gegevens invoeren voor LTI Advantage-services [7], extra instellingen (additional settings) [8] en plaatsingen (placements) [9]. Alle items die zijn geselecteerd in het veld Plaatsingen worden weergegeven als LTI-instellingsitems [10].

Opmerking: Als de LTI-leverancier de informatie voor de verplichte velden niet kan leveren, kun je de tool configureren via de optie JSON plakken of URL invoeren.

JSON-gegevens invoeren

Klik op de optie JSON plakken (Paste JSON) [1] om JSON-formattering voor je LTI 1.3-configuratie te plakken.

Voer vervolgens de JSON-formattering in het veld LTI 1.3-configuratie (LTI 1.3 Configuration) [2] in.

JSON-URL invoeren

Klik op de optie URL invoeren (Enter URL) [1] om een JSON-URL in te voeren. Voer de JSON-URL vervolgens in het veld JSON-URL (File URL) [2] in.

LTI-sleutel opslaan

LTI-sleutel opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) om je LTI-sleutel op te slaan.

LTI-sleutel bekijken

Bekijk je LTI-sleutel [1]. LTI-sleutels worden aangegeven door het pictogram voor een externe tool [2].

Elke LTI-sleutel heeft een client-ID [3]. Kopieer de client-ID of schrijf deze op om de externe tool in te schakelen vanuit je accountinstellingen of om de ID met gebruikers te delen om de tool in een cursus te gebruiken.