Hoe koppel ik als beheerder een cursus aan een blauwdrukcursus?

Je kunt als beheerder actieve cursussen koppelen aan een blauwdrukcursus. Gekoppelde cursussen krijgen gesynchroniseerde updates van de blauwdrukcursus. Nadat een cursus aan een blauwdrukcursus gekoppeld is, kan deze niet meer aan een andere blauwdrukcursus worden gekoppeld.

Gekoppelde cursussen moeten zich in hetzelfde of een lager subaccount bevinden dan waarin de blauwdrukcursus is opgenomen. In elke gekoppelde cursus wordt de naam van de blauwdrukcursus weergegeven op de pagina Cursusinstellingen en gebruikers die de blauwdrukcursus mogen beheren, hebben met een rechtstreekse link toegang tot de blauwdrukcursus.

Inhoud die door een cursusleider kan worden beheerd, wordt niet overschreven wanneer de blauwdrukcursus wordt gesynchroniseerd met gekoppelde cursussen. Datzelfde geldt ook voor nieuwe inhoud die aan een gekoppelde cursus wordt toegevoegd.

Nadat een cursus aan een blauwdrukcursus is gekoppeld, voert de blauwdrukcursus een eerste synchronisatie uit waarin alle cursusinhoud en cursusinstellingen zijn opgenomen. Je kunt ervoor kiezen cursussen te koppelen nadat alle cursusinhoud is gemaakt, of je koppelt cursussen meteen en synchroniseert de blauwdrukcursus naderhand wanneer de blauwdrukinhoud gereed is.

Afgesloten cursussen

Cursussen die aan een blauwdrukcursus zijn gekoppeld en al afgesloten zijn, blijven alle gesynchroniseerde wijzigingen uit de blauwdrukcursus ontvangen. De status van een cursus is niet van invloed op de blauwdruksynchronisatie. Als je niet wilt dat een afgesloten cursus gesynchroniseerde wijzigingen uit de blauwdrukcursus ontvangt, moet de cursus worden verwijderd als gekoppelde cursus.

Opmerkingen:

  • Alleen beheerders kunnen cursussen aan een blauwdrukcursus koppelen. Iedere cursusleider die is ingeschreven voor de blauwdrukcursus, kan wijzigingen aanbrengen en inhoud synchroniseren met gekoppelde cursussen, maar kan niet de koppeling met de cursus regelen.
  • LTI-tools in gekoppelde cursussen kunnen bepaalde gevolgen ondervinden. Nadat de cursus is gesynchroniseerd, controleer je of de instellingen voor LTI-tools juist zijn geconfigureerd in gekoppelde cursussen.
  • Als de koppeling van een cursus met een blauwdrukcursus wordt verwijderd, ontvangt de cursus geen gesynchroniseerde updates meer en is de cursusinhoud niet meer vergrendeld. Inhoud die gesynchroniseerd is vanuit de blauwdrukcursus, blijft in de cursus behouden nadat de koppeling is verwijderd.
  • Blauwdrukcursussen synchroniseren niet bepaalde cursusinstellingen voor het koppelen van cursussen, zoals periode en cursusindeling.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik vervolgens op de naam van het account [2].

Cursussen openen

Cursussen openen

Klik op de link Cursussen (Courses) in Accountnavigatie.

Opmerking: Wanneer je een account opent, wordt standaard de pagina Cursussen geopend.

Cursus zoeken

Cursus zoeken

Als je in het account wilt zoeken naar blauwdrukcursussen, klik je op de optie Alleen blauwdrukcursussen weergeven (Show only blueprint courses).

Gebruikersinstellingen openen

Klik in de lijst met cursussen op het pictogram voor de instellingen van de cursus.

Koppelingen openen

Klik vanaf de startpagina van de cursus op het tabblad Blauwdruk-zijbalk [1] en klik op de link Koppelingen (Associations) [2].

Opmerking: Je kunt de Blauwdruk-zijbalk vanaf elke pagina in Cursusnavigatie openen

Cursussen filteren

De pagina Koppelingen bevat alle cursussen die aan de blauwdrukcursus zijn gekoppeld. Nadat een cursus aan een blauwdrukcursus gekoppeld is, kan deze niet meer aan een andere blauwdrukcursus worden gekoppeld.

Je kunt cursussen filteren op periode met behulp van de vervolgkeuzelijst Perioden (Terms) [1]. Je kunt cursussen filteren op subaccount met behulp van de vervolgskeuzelijst Subaccount [2].

Je kunt ook met het zoekveld [3] naar een specifieke cursus zoeken. Voer de titel, korte naam (cursuscode) of SIS-ID van een cursus in. Bijnamen van cursussen worden niet in het zoekveld ondersteund. Verwijderde cursussen worden niet weergegeven in zoekresultaten.

Zoekresultaten bekijken

Zoekresultaten bekijken

Nadat een periode of subaccount is geselecteerd, wordt de lijst met cursussen uitgevouwen met alle resultaten in de geselecteerde periode of het geselecteerde subaccount. Als er een item aan het zoekveld wordt toegevoegd, wordt de lijst bijgewerkt met alle relevante zoekresultaten.

In de zoekresultaten worden voor de cursus de titel [1], korte naam (cursuscode) [2], periode [3], SIS-ID [4] en alle ingeschreven cursusleiders [5] weergegeven.

Opmerkingen:

  • De zoekresultaten kunnen maximaal 100 cursussen weergeven. Wil je meer dan 100 cursussen tegelijk koppelen, dan kun je een CSV-bestand uploaden met de SIS-importtool.
  • Als zes of meer docenten aan een cursus zijn gekoppeld, toont de kolom Docent(en) het aantal docenten [6.

Cursussen toevoegen

Als je een cursus wilt koppelen met de blauwdrukcursus, schakel je het selectievakje naast de cursustitel [1] in. Je kunt verschillende cursussen tegelijk selecteren of je kunt alle cursussen selecteren door het selectievakje Alle cursussen selecteren (Select All Courses) [2] in te schakelen.

De momenteel gekoppelde cursussen en cursussen die worden toegevoegd, worden weergegeven in de sectie Gekoppelde cursussen (Associated Courses) [3]. Klik op het pictogram voor verwijderen [4] om een cursus als koppeling te verwijderen.

Klik op het selectievakje Publiceren bij koppeling (Publish upon association) [5] om cursussen te publiceren die voor koppeling zijn geselecteerd.

Opmerking: Het selectievakje Publiceren bij koppeling zal alleen cursussen publiceren die staan in de lijst voor Toevoegen en zal geen cursussen publiceren die reeds gekoppeld zijn.

Waarschuwing voor niet-gesynchroniseerde wijzigingen bekijken

Als de blauwdrukcursus niet-gesynchroniseerde wijzigingen bevat wanneer je een cursus wilt koppelen, laat Canvas je met een waarschuwing weten dat de niet-gesynchroniseerde wijzigingen met alle gekoppelde cursussen worden gesynchroniseerd.

Cursussen opslaan

Cursussen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Cursussen bevestigen

Bevestigingsbericht bekijken

Dit geeft aan dat je gekoppelde wijzigingen zijn opgeslagen.

Koppelingen wijzigen

Cursussen verwijderen

Je kunt zo nodig meer gekoppelde cursussen toevoegen en opslaan.

Klik op het pictogram voor verwijderen om een cursus te verwijderen.

Koppelingen sluiten

Wanneer je klaar bent met cursuskoppelingen, klik je op Gereed (Done).

Synchronisatie bekijken

Synchronisatie van koppelingen bekijken

Nadat een cursus aan een blauwdrukcursus is gekoppeld, voert de blauwdrukcursus een eerste synchronisatie uit waarin alle cursusinhoud en cursusinstellingen zijn opgenomen.

Nadat er een synchronisatie is gestart, toont de zijbalk de synchronisatiestatus zolang je de pagina geopend hebt. Je kunt pagina verlaten, maar de verwerking van de synchronisatie kan wel enige tijd in beslag nemen.

Opmerkingen:

  • Als je meteen een gekoppelde cursus bekijkt en geen updates ziet, is de synchronisatie wellicht nog gaande. Je kunt laten bevestigen dat de synchronisatie voltooid is door de melding voor blauwdruksynchronisatie in te schakelen in Gebruikersinstellingen.
  • De synchronisatiegeschiedenis laat de datum en tijd zien waarop de synchronisatie werd uitgevoerd, maar bevat geen details over de synchronisatie zelf.
  • Alleen inhoud van BluePrint-hoofdcursussen wordt gesynchroniseerd met gekoppelde cursussen. Inhoud die handmatig is toegevoegd of gekopieerd met een andere indeling, wordt niet gesynchroniseerd.