Hoe voeg ik als beheerder een cursus toe aan een account?

Je kunt handmatig cursussen toevoegen aan je account op de pagina Cursussen. Bekijk een video over cursussen.

Als er een cursussjabloon is geselecteerd in je account, zal de inhoud van de geselecteerde cursus naar je nieuwe cursus worden gekopieerd. Het is mogelijk dat kopieën van de cursus niet de volledige inhoud bevatten. Bekijk de les over het importeren van cursussen voor meer details. Het maken van een cursus op basis van een cursussjabloon heeft geen invloed op de bestandsquota's.

Opmerkingen:

  • Cursussen die handmatig aan Canvas worden toegevoegd, worden niet teruggekoppeld aan SIS-gegevens en SIS-imports hebben er geen effect op.  
  • Om een handmatig gemaakte cursus aan een SIS-ID te koppelen, dien je de details voor een cursussectie te bewerken.
  • Cursussen kunnen ook worden toegevoegd door middel van SIS-imports. Cursussen die handmatig aan Canvas worden toegevoegd, worden niet teruggekoppeld aan SIS-gegevens (hoewel dit wel mogelijk is via het koppelen van een SIS-ID) en SIS-imports hebben er geen effect op.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Cursussen openen

Cursussen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Cursussen (Courses).

Opmerking: Wanneer je een account opent, wordt standaard de pagina Cursussen geopend.

Cursus toevoegen

Cursus toevoegen

Klik op de knop Cursus toevoegen (Add Course).

Cursusdetails toevoegen

Cursusdetails toevoegen

Voer in het veld Cursusnaam (Course Name) [1] een naam voor de cursus in.

Voer in het veld Referentiecode (Reference Code) [2] een referentiecode voor de cursus in. De referentiecode staat ook bekend als de korte naam of cursuscode en wordt bovenaan het menu Cursusnavigatie en als onderdeel van de cursuskaart van de cursist in het dashboard weergegeven. Op de pagina Cursussen van de account wordt ook aan de code gerefereerd.

Selecteer een subaccount voor de cursus in het menu Subaccount [3]. Je kunt de naam van een subaccount intypen om naar subaccounts te zoeken, of een subaccount selecteren uit de vervolgkeuzelijst. De menuopties zijn gebaseerd op de subaccounts die al in je account zijn gemaakt.

Selecteer de periode die je aan de cursus wilt koppelen in het menu Inschrijvingsperiode (Enrollment Term) [4]. Je kunt de naam van een periode intypen om naar periodes te zoeken, of een periode selecteren uit de vervolgkeuzelijst. De menuopties zijn gebaseerd op de periodes die al in je account zijn gemaakt.

Cursus toevoegen

Cursus toevoegen

Klik op de knop Cursus toevoegen (Add Course).

Een nieuwe cursus openen

Een nieuwe cursus openen

Bekijk het succesbericht. Klik op de link Ga naar de nieuwe cursus (Go to the new course) om de cursus te openen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No