Hoe gebruik ik de pagina Personen (People) in een account?

Je kunt alle gebruikers in je account bekijken op de pagina Personen. Je kunt gebruikers bekijken en filteren op cursusrol en je kunt zoeken naar individuele gebruikers. Je kunt ook kolommen met zoekresultaten in oplopende of aflopende volgorde sorteren.

Je kunt voor alle gebruikers accountgroepen beheren en maken, profielfoto's beheren en gebruikersprofiel bekijken.

Opmerking: Als dit is ingeschakeld voor je instituut, zie je opties voor het beheren van tijdelijke inschrijvingen op de pagina Personen.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Gebruikers openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Personen in subaccounts bekijken

Personen in subaccounts bekijken

Als je cursussen in je account op subaccount hebt ingedeeld en deze cursussen inschrijvingen bevatten, klik je op de link Subaccounts om te zoeken naar het subaccount en dat te openen, waarna je op de link Personen van het subaccount klikt.

Personen weergeven

Op de pagina Personen worden alle gebruikers in het account weergegeven. De pagina biedt algemene instellingen bovenaan de pagina [1] gevolgd door de gegenereerde gebruikersgegevens [2].

Alle velden houden rekening met de breedte van het browserscherm, die naar wens kan worden aangepast om de cursusgegevens weer te geven.

Zoeken naar en filteren op gebruikers

Tot de algemene instellingen behoren het zoeken naar en filteren op gebruikersgegevens. Filters en zoekvelden worden dynamisch bijgewerkt.

De pagina Personen geeft standaard gebruikers voor alle gebruikersrollen weer. Je kunt gebruikers filteren op afzonderlijke rollen met behulp van het menu Rollen (Roles) [1].

Je kunt naar een bepaalde gebruiker zoeken op naam, e-mail, SIS-ID, aanmeldings-ID en Canvas gebruikers-ID. Als je de machtigingen SIS Data-Manage en SIS Data-Read hebt, kun je ook zoeken op integratie-ID.

Typ in het zoekveld [2] om naar een bepaalde gebruiker te zoeken.

Vink het selectievakje Verwijderde gebruikers opnemen in de zoekresultaten (Include deleted users in search results) [3] aan om verwijderde gebruikers op te nemen in de zoekresultaten.

Opmerking: Het menu Rollen bevat geen beheerdersrollen. 

Gebruikers beheren

Gebruikers beheren

Klik op de knop Personen toevoegen (Add People) om een gebruiker aan het account toe te voegen. De knop Personen toevoegen wordt alleen weergegeven als je gemachtigd bent om inschrijvingen te beheren.

Open het menu Opties (Options) [2] om gebruikersopties op accountniveau te beheren. Als je de juiste machtigingen hebt, kun je profielfoto's beheren en gebruikersgroepen bekijken.

Gebruikers bekijken

De pagina Personen verdeelt filter- en zoekresultaten in sets van 15 gebruikers die alfabetisch worden geordend op achternaam. Elke gepagineerde pagina wordt in een tabelindeling weergegeven, maar kolommen reageren op basis van de breedste kolom voor die pagina.

Elk resultaat toont de naam van de gebruiker en de profielfoto [1], diens e-mailadres [2], SIS-ID (indien van toepassing) [3] en datum en tijd van de laatste aanmelding [4]. Bij een aanmelding op de huidige datum wordt alleen de tijd weergegeven.

Kolomkoppen kunnen in oplopende of aflopende volgorde worden gesorteerd.

Opmerkingen:

  • Weergave van e-mailadressen van gebruikers is een accountmachtiging. Afhankelijk van je machtigingen, kun je wellicht niet het e-mailadres van een gebruiker zien.
  • Als profielfoto's niet beschikbaar zijn of als een gebruiker nog geen profielfoto heeft ingesteld, worden de initialen van de gebruiker weergegeven in plaats van een profielfoto.

Gebruiker beheren

Als je het profiel van een gebruiker wilt openen, klik je op de naam van de gebruiker [1].

Als dit is ingeschakeld voor je instituut, kun je een tijdelijke inschrijving maken [2]. Je kunt je ook voordoen als de gebruiker [3], een bericht vanuit de Gespreksinbox verzenden [4] en gebruikersgegevens bewerken [5].

 

Gebruikersprofiel bekijken

Een gebruikersprofiel bevat verschillende informatie over de gebruiker:

  • Naam en e-mail [1]: toont de volledige naam van de gebruiker, weergavenaam, sorteerbare naam, profielfoto, standaard e-mailadres en tijdzone. Als beheerder kun je de details van het gebruikersprofiel bewerken, optreden als de gebruiker, het account van de gebruiker samenvoegen en de gebruiker uit het account verwijderen.
  • Aanmeldingsinformatie [2]: toont de aanmeldingsinformatie van de gebruiker, SIS-ID (indien aanwezig), account en laatste aanvraag. Als je daarvoor gemachtigd bent, kun je handmatig aanmeldingsinformatie beheren om deze te bewerken of om een extra aanmelding en wachtwoord toe te voegen.
  • Inschrijvingen [3]: toont de inschrijvingen voor de gebruiker ingedeeld naar cursussen en/of accounts (als de gebruiker ook een beheerder is).
  • Paginaweergaven [4]: toont de meest recente paginaweergaven voor de gebruiker.

 

Als die beschikbaar zijn, kun je ook leerdoelresultaten van de gebruiker bekijken [5] en kun je een bericht verzenden naar de gebruiker [6].