Hoe voeg ik een nieuwe periode toe aan een account?

Periodedatums moeten worden ingesteld voordat er cursussen aan je account kunnen worden toegevoegd. Perioden zijn gekoppeld aan en worden gebruikt voor het filteren van gegevens in beoordelingsperiode voor accounts, accountanalyses en accountrapporten.

Canvas bevat altijd een standaardperiode, die niet kan worden verplaatst en niet kan worden hernoemd. Je kunt wel nieuwe perioden met een specifieke start- en einddatum toevoegen.

Binnen elke periode kun je bovendien deelnamedatums voor specifieke gebruikersrollen instellen. De meeste Canvas-instituten lijken ervoor gekozen te hebben de standaard periode-instellingen te behouden, waarbij ze cursusleiders, onderwijsassistenten en ontwerpers ervoor laten zorgen dat de cursusinhoud gereed is op de startdatum van de cursus. Tot de standaardinstellingen behoren de volgende toegangsinstellingen voor elke gebruikersrol:

 • Cursisten nemen de start- en einddatum van de periode over.
 • Cursusleiders, onderwijsassistenten en ontwerpers nemen een willekeurige startdatum tot aan de einddatum van de periode over. Willekeurig betekent dat deze gebruikersrollen altijd toegang tot een cursus hebben voordat de periode begint.

Opmerkingen:

 • Perioden kunnen ook worden gemaakt met behulp van SIS-imports. Met SIS-imports kunnen echter geen specifieke datums voor elke gebruikersgroep worden opgegeven. Deze moeten handmatig worden ingesteld.
 • Perioden worden ingesteld op hoofdaccountniveau en kunnen niet voor subaccounts worden gemaakt.
 • Alleen beheerders kunnen de pagina Perioden (Terms) in Canvas bekijken. Cursusleiders en cursisten krijgen deze pagina niet te zien. Zorg er dus voor dat gebruikers binnen je organisatie algemeen op de hoogte zijn van periodedatums voor je organisatie.
 • Perioden in Consortium-accounts worden overgenomen van het bovenliggende account. Onderliggende Consortium-accounts kunnen geen perioden bekijken of wijzigen.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik vervolgens op de naam van het account [2].

Perioden openen

Perioden openen

Klik op de link Perioden (Terms) in Accountnavigatie.

Nieuwe periode toevoegen

Klik op de link Nieuwe periode toevoegen (Add New Term).

Periodedetails toevoegen

Voer in het veld Periodenaam (Term Name) [1] een naam voor de periode in. Deze naam wordt weergegeven als onderdeel van elke cursus die aan de periode wordt toegevoegd.

Als je organisatie gebruikmaakt van SIS-ID’s, kun je een SIS-ID voor de periode invoeren in het veld SIS-ID [2]. In SIS CSV-bestanden wordt de SIS-ID de cursus-ID genoemd.

Periodedatums toevoegen

Gebruik voor de regel Periode loopt van (Term Runs from) de kalenderpictogrammen om een startdatum [1] en einddatum [2] voor de periode in te stellen.

De datums voor cursisten om cursussen te kunnen bekijken nemen standaard de Periode loopt van [startdatum] tot [einddatum] over en de datums voor cursusleiders, onderwijsassistenten en ontwerpers nemen een willekeurige startdatum tot [einddatum] van de periode over.

Opmerkingen:

 • Als standaard wordt de periodetoegang om 12 uur 's nachts op de aangegeven einddatum afgesloten, wat betekent dat de dag ervoor de laatste volle dag is dat de gebruikers toegang hebben tot de periode. Als bijvoorbeeld 16 december als einddatum wordt ingesteld, betekent dit dat 15 december de laatste volledige dag is waarop gebruikers toegang hebben tot de cursus. Je kunt wel een specifieke tijd instellen als onderdeel van de periodedatums.
 • Einddatums vallen precies op de minuut dat ze zijn ingesteld. Een periode met een eindtijd van 11:59 's avonds bijvoorbeeld, zal precies om 11:59:00 eindigen.

Gebruikersdatums toevoegen

Je kunt voor elke periode specifieke deelnamedatums instellen voor elke gebruikersrol.

Als elke gebruikersrol de standaard periodedatums moet overnemen, hoef je geen datums in te voeren. Nadat je de periode hebt opgeslagen en aan je account hebt toegevoegd, geven de gebruikersrollen de volgende standaardwaarden weer:

 • Cursisten nemen de start- en einddatum van de periode over (op de pagina Perioden aangegeven als periodentart en periode-einde).
 • Cursusleiders, onderwijsassistenten en ontwerpers nemen een willekeurige startdatum tot aan de einddatum van de periode over (op de pagina Perioden aangegeven als periode-einde. Willekeurig betekent dat er geen startdatum is en deze gebruikersrollen altijd toegang tot een cursus hebben voordat de periode begint.

Gebruikerdatums wijzigen

Als je start- en einddatums wilt instellen voor een specifieke gebruikersrol, selecteer je die rol en stel je de datums ervoor in.

Als je bijvoorbeeld wilt dat cursusleiders alleen twee maanden voor de startdatum van de periode toegang hebben tot niet-gepubliceerde cursussen, en onderwijsassistenten slechts één week voor de startdatum van de periode, dan kun je een nieuwe startdatum voor elk van hun rollen instellen. Datumwijzigingen aan een basisrol zijn van invloed op alle gebruikers met die rol, aangepaste rollen inbegrepen.

Opmerkingen:

 • Wees voorzichtig bij het bewerken van een willekeurige datum, omdat de vermelding voor willekeurig niet meer beschikbaar is nadat deze is bewerkt.
 • Wijziging van de startdatums voor cursusleiders, onderwijsassistenten en ontwerpers is van invloed op hun mogelijkheden om toegang te krijgen tot niet-gepubliceerde cursussen in de periode.

Periode toevoegen

Periode toevoegen

Klik op de knop Periode toevoegen (Add Term).

Periode beheren

Klik op het pictogram Bewerken [1] om de periodegegevens te bewerken. Klik op het pictogram Verwijderen [2] om de periode te verwijderen.

Opmerking: Perioden kunnen niet worden verwijderd als ze cursussen bevatten.