Hoe maak ik een toetsbank in een account?

Je kunt toetsbanken maken voor je instituut of subaccount. Toetsbanken zijn opslagplaatsen voor toetsvragen die beheerders en cursusleider kunnen gebruiken wanneer ze een toets maken. Ze maken het makkelijk om cursisten in verschillende cursussen dezelfde toetsvragen aan te bieden.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Toetsbanken openen

Toetsbanken openen

Klik op de link Toetsbanken (Question Banks) in Accountnavigatie.

Toetsbank toevoegen

Toetsbank toevoegen

Klik op de knop Toetsbank toevoegen (Add Question Bank).

Naam van bank toevoegen

Naam van bank toevoegen

Typ de naam van de toetsbank in het veld Naam van bank (Bank Name) [2]. Druk op Terug (Return) (op het toetsenbord van een Mac) of Enter (op het toetsenbord van een pc) om een toetsbank te maken.

Een toetsbank een bladwijzer geven

Toetsbank openen

Om de toetsbank als bladwijzer op te slaan in je gebruikersaccount zodat je de bank kunt zien als je andere cursussen opent, klik je op het bladwijzerpictogram .

Toetsbank openen

Toetsbank openen

Klik op de titel van de toetsbank om de bank met vragen te openen.

Inhoud toevoegen aan een toetsbank

Gebruik de tools in de zijbalk om inhoud toe te voegen aan de toetsbank.

Vragen bekijken

Bekijk de vragen in je toetsbank. Om de details van de vragen te zien, schakel je het selectievakje Vragendetails tonen (Show Question Details) in.

Opmerking: Details van vragen zijn niet beschikbaar in toetsbanken met meer dan 50 vragen.