Hoe gebruik ik accountinstellingen?

Als beheerder kun je accouninstellingen gebruiken om instellingen voor je gehele organisatie te beheren. Afhankelijk van je machtigingen kun je verschillende niveaus van de accountinstellingen bewerken.

Bekijk een video over accountinstellingen.

Opmerking: In subaccounts zijn mogelijk niet alle accountinstellingen beschikbaar.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Het gedeelte met instellingen van je account is alleen beschikbaar voor Canvas-beheerders.

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Instellingen weergeven

Op het tabblad Accountinstellingen kun je instellingen voor het gehele account opgeven. Dit tabblad bevat de volgende secties die je kunt beheren: Accountinstellingen, IP-adresfilters, Functies, Algemene JavaScript en CSS, Aangepaste Help-links, Ingeschakelde webservices en machtigingen voor wie nieuwe cursussen kan maken.

Opmerking: De functieoptie Standaard inlevertijd moet worden ingeschakeld om het vervolgkeuzemenu Standaard inlevertijd te kunnen zien.

Quota bekijken

Op het tabblad Quota kun je standaard accountquota voor cursussen, gebruikers en groepen instellen [1]. Je kunt ook quota instellen op Cursus-ID of Groeps-ID [2].

Integraties bekijken

Integraties bekijken

Als voor je account de Microsoft Group-functieoptie voor het synchroniseren van inschrijvingen is ingeschakeld, kun je het tabblad Integratie weergeven. Met dat tabblad kun je toestaan dat cursussen in je account cursusgegevens synchroniseren met Microsoft Teams.

Meldingen bekijken

Op het tabblad Meldingen kun je de instellingen voor e-mailmeldingen wijzigen. Je kunt ervoor kiezen de standaard Canvas-instelling te behouden of de e-mailmelding “Van” naam voor Canvas-meldingen te wijzigen. De aangepaste naam kan de naam van je organisatie zijn of iedere andere afzenderinformatie die je wilt gebruiken. Met aangepaste tekstvelden kunnen cursisten e-mailmeldingen gemakkelijker identificeren en wordt de kwaliteit van de communicatie tussen cursist en cursusleider verbeterd.

Je kunt ook gebruikers een waarschuwing sturen over meldingen verstuurd naar externe services. Het toevoegen van een adres dat niet aan de organisatie is gekoppeld, kan leiden tot blootstelling van gevoelige inhoud.

Opmerking: Alleen beheerders van hoofdaccounts kunnen meldingsinstellingen voor een account configureren. Het tabblad Meldingen is niet beschikbaar in subaccounts.

Beheerders bekijken

Op het tabblad Beheerders kun je de aan dit account toegewezen beheerders bekijken en bewerken. Als je met subaccounts werkt, zijn beheerdersrechten beperkt tot alleen dat subaccount en eventuele onderliggende subaccounts. Informatie over het toevoegen van een beheerder aan je account.

Aankondigingen weergeven

Op het tabblad Aankondigingen kun je algemene aankondigingen naar iedere gebruiker in dat account sturen. Deze aankondigingen worden gebruikt voor het melden van gebeurtenissen zoals speciale sluitingstijden, annuleren van lessen, vakanties, enzovoort. Hier vind je meer informatie over algemene aankondigingen.

Rapporten bekijken

Op het tabblad Rapporten worden aangepaste rapporten weergegeven nadat je deze hebt ontworpen. Er zijn nog veel meer rapporten beschikbaar in Canvas, maar die worden hier niet weergegeven omdat ze contextgevoelig zijn. Toetsrapporten zijn bijvoorbeeld beschikbaar op de toetspagina zelf. En gebruikersrapporten zijn beschikbaar op de profielpagina van de gebruiker.

Apps bekijken

Als je organisatie het Canvas App Center heeft ingeschakeld, kun je op het tabblad Apps alle beschikbare externe leerinstrumenten in Canvas bekijken. Maar je kunt apps ook handmatig configureren.

Externe leerinstrumenten worden vaak ontwikkeld als LTI-integraties. Deze leerinstrumenten kunnen worden gepubliceerd in combinatie met een handboek en kunnen vaak alleen worden geopend door cursisten. De LTI-provider moet je informatie kunnen verstrekken over het configureren van het leerinstrument in Canvas. Zodra het leerinstrument hier op accountniveau is geconfigureerd, is het beschikbaar voor iedere cursusontwerper of cursusleider in het account.

Functieopties weergeven

Het tabblad Functieopties bevat nieuwe functies voor je account die op zowel account- als cursusniveau beschikbaar zijn. Functies kunnen voor het gehele account worden in- en uitgeschakeld, of worden toegestaan zodat cursusleiders zelf kunnen besluiten om de functie wel of niet te gebruiken. Cursusleiders kunnen cursusfuncties per cursus in- of uitschakelen.

Beveiliging bekijken

Het Inhoudbeveiligingsbeleid kan worden beheerd via het tabblad Beveiliging. Je kunt het Inhoudbeveiligingsbeleid in- of uitschakelen en toegestane domeinnamen toevoegen of verwijderen.

Opmerking: Het tabblad Beveiliging wordt alleen in Accountinstellingen weergegeven als de functieoptie Inhoudbeveiligingsbeleid is ingeschakeld.