Hoe kan ik paginabezoeken voor een gebruiker in een account weergeven?

Je kunt de paginabezoeken van een gebruiker bekijken in je account. Je kunt paginabezoeken ook downloaden als een CSV-bestand.

De sectie Paginabezoeken toont alleen gebruikersgegevens voor de laatste 365 dagen.

Opmerkingen:

  • Het bekijken van paginabezoeken is een accountmachtiging. Als je geen paginabezoeken kunt zien, heeft je instituut deze functie beperkt.
  • Omdat de gegevens over het bekijken van mobiele pagina's zijn gebaseerd op de instellingen van het apparaat en de netwerkverbinding, kunnen de tijdgegevens afwijken van de tijd waarop de pagina's daadwerkelijk zijn bekeken. Gegevens over het bekijken van pagina's mogen niet worden gebruikt om de academische integriteit te beoordelen.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om te zoeken naar de gebruiker in het account.

Gebruikersprofiel openen

Gebruikersprofiel openen

Klik op de naam van de gebruiker in de zoekresultaten.

Paginabezoeken weergeven

Paginabezoeken weergeven

Onderaan de pagina Gebruikersgegevens toont de tabel Paginaweergaven de URL die de cursist heeft bekeken [1], de datum waarop de pagina is bekeken [2], of de gebruiker al dan niet heeft deelgenomen aan de pagina [3], hoe lang de cursist op de pagina actief was [4] en de browser van de gebruiker [5].

In de kolom Gebruikersagent (User Agent) kun je ook zien of de gebruiker met een toegangstoken van een ontwikkelaarssleutel heeft deelgenomen aan een cursus. De naam van de bijbehorende app verschijnt in de paginabezoeken. Dit helpt je onderscheid te maken tussen de toegangstokens van gebruikers vanuit websessies en de bijbehorende ontwikkelaarssleutel identificeren. Paginabezoeken laat ook activiteit in de mobiele apps van Canvas zien. Je kunt dus ook bekijken wanneer een gebruiker met een mobiel apparaat een cursus opent en eraan deelneemt. De mobiele paginabezoeken worden vanuit de mobiele apps naar Canvas verzonden wanneer een gebruiker de app verlaat of op de achtergrond laat draaien.

  • Deelgenomen (Participated) geeft aan of de gebruiker heeft deelgenomen aan een activiteit waarvoor actie vereist was, zoals het inleveren van een opdracht, reageren op een discussie of bijdragen aan een pagina.
  • Tijd (Time) wordt berekend op basis van het aantal seconden interactie van een gebruiker met een Canvas-pagina. Canvas registreert interacties van 10 seconden tot 5 minuten om te documenteren wanneer een gebruiker fysieke interactie heeft met de pagina, zoals klikken met de muis of het gebruik van het toetsenbord. 

Je kunt paginabezoeken downloaden als CSV-bestand door op de CSV-link te klikken [6]. Het gegenereerde CSV-bestand bevat meer informatie dan wordt weergegeven in het venster Paginabezoeken, zoals het IP-adres voor elk paginabezoek.

Je kunt paginabezoeken op datum filteren. Voer de datum in het veld Op datum filteren (Filter by date) in of klik op het kalenderpictogram [7].

Voor meer informatie over de interactie van een student, kun je de analytics van een individuele cursist in een cursus bekijken.

Opmerkingen:

  • Het CSV-bestand toont maximaal 300 regels aan gegevens. Toegang tot informatie buiten dit bereik is mogelijk via de Gebruikers-API van Canvas.
  • De beschrijvingen van de koppen boven de CSV-kolommen van Paginabezoeken vind je in de Documentatie voor de gebruikers-API van Canvas.
  • Het CSV-bestand Paginabezoeken bevat informatie over gebruikersactiviteit in Canvas. Wanneer een beheerder zich voordoet als een gebruiker, wordt in de kolom real_user_id de gebruikers-ID van de beheerder weergegeven. Een lege cel in deze kolom geeft aan dat de gebruiker zich had aangemeld.
  • De kolom Datum toont de tijdzone van degene die de informatie bekijkt.