Hoe kan ik accountanalytics bekijken?

Je kunt accountanalytics bekijken op de pagina Cursussen van je account. Je kunt analytics ook bekijken op de pagina Statistieken (Statistics) van het account. In de accountanalytics worden de samengevoegde gegevens van alle cursusactiviteiten in je account weergegeven, met inbegrip van een overzicht van het aantal cursussen en gebruikers en de typen activiteit die gebruikers uitvoeren.

Als je gedetailleerdere accountanalytics wilt bekijken, kun je de cursus openen en analytics voor die cursus bekijken.

Opmerkingen:

 • De accountanalytics bevatten ook analytics op subaccountniveau.
 • Als je analyser er anders uitzien dan wat in deze les wordt weergegeven, kan het zijn dat je in je account de voorbeeldweergave van de Admin Analytics-functie hebt ingeschakeld. Leer hoe je Admin Analytics in je account kunt gebruiken.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Accountanalytics openen

Accountanalytics openen

Klik op de link Analytics in Accountnavigatie.

Periodeoverzicht bekijken

In de accountanalytics kun je zien hoeveel cursussen, cursusleiders, cursisten, opdrachten, inleveringen, discussieonderwerpen, geüploade bestanden en media-opnamen er voor een geselecteerde periode zijn. Standaard worden er voor het account de analytics voor de Standaardperiode weergegeven. Perioden worden alfabetisch geordend.

Om analytics voor een andere periode te weergeven, klik je op de knop Volgende of Vorige in het periodemenu [1] of zoek je de periode in de vervolgkeuzelijst [2].

Voor elke periode bevat Analytics het volgende overzicht:

 • Cursussen geeft het aantal cursussen aan dat in het account is gepubliceerd. In dit aantal zijn geen niet-gepubliceerde cursussen of verwijderde cursussen inbegrepen.
 • Cursusleiders geeft aan hoeveel unieke cursusleiders activiteiten hebben uitgevoerd binnen de geselecteerde periode. Als een en dezelfde gebruiker cursusleider van 5 cursussen is, gelden de statistieken voor 1 cursusleider.
 • Cursisten geeft dezelfde statistieken als voor cursusleiders aan, maar dan met betrekking tot cursisten.
 • Opdrachten geeft het aantal opdrachten aan dat is ingeleverd voor actieve cursussen.
 • Discussieonderwerpen geeft het aantal discussieonderwerpen aan dat in actieve cursussen is geplaatst.
 • Bestanden geüpload geeft het aantal bestanden aan dat naar het account is geüpload. Verwijderde bestanden worden niet meegerekend.
 • Mediaopnames geeft het aantal mediaobjecten aan dat is geüpload naar actieve cursussen, zoals video-, audio- en muziekbestanden.

Analysegrafieken bekijken

Analysegrafieken bekijken

Standaard worden de analytics in een grafiek weergegeven. Er zijn drie soorten grafieken: Activiteit per datum, Activiteit per categorieen Cijferverdeling.

Activiteit per categorie weergeven

De grafiek Activiteit per datum toont alle accountactiviteit van alle gebruikers die tijdens de periode zijn ingeschreven voor een cursus. De x-as geeft de periodedatums weer, terwijl de y-as het aantal paginaweergaven toont. Donkerblauwe balken stellen deelname in het account voor. Als een datum alleen paginaweergaven bevat, wordt de balk lichtblauw weergegeven.

Het grafiek bapaalt hoe de balk eruit gaat zien volgens de duur van de weergave. Activiteiten die minder dan zes maanden oud zijn, toont de balk als dagelijkse activiteiten, met zes maanden worden de balken als wekelijkse activiteiten weergeven en bij ongeveer een jaar worden de balken als maandelijkse activiteit weergegeven. De wekelijkse weergave toont de eerste en de laatste dag van de week; de maandelijkse weergave toont de maand en het jaar. Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. Ook de grootte van het browservenster, het zoomniveau en de schermresolutie kunnen van invloed zijn op de manier waarop de balken worden weergegeven.

De volgende gebruikershandelingen genereren opname in analytics:

 • Aankondigingen: post een nieuwe opmerking op een aankondiging
 • Aankondigingen: post een aankondiging (cursusleider)
 • Opdrachten: bijwerkingen van de instellingen van een opdracht of beschrijving (cursusleider)
 • Opdrachten: levert een opdracht in (cursist)
 • Kalender: werkt de instellingen of beschrijving van een kalenderitem bij (geldt voor kalenderitems van zowel cursusleiders als cursisten)
 • Samenwerkingen: laadt een samenwerking om een document te weergeven/bewerken
 • Vergaderingen: woont een webvergadering bij
 • Discussies: post een nieuwe opmerking in een discussie
 • Bestanden: uploadt of bekijkt bestanden of mappen
 • Cijfers: bekijkt de cijferlijst of pagina Cijfers of werkt deze bij, uploadt bestanden naar de cijferlijst, maakt een beoordelingsnorm
 • Groepen: bekijkt inhoud binnen groepen
 • Modules: bekijkt of maakt inhoud in modules
 • Pagina’s: maakt een wiki-pagina
 • Toetsen: levert een toets in (cursist)
 • Toetsen: begint aan een toets (cursist)

 

Als je paginaweergaven voor een spcifieke gebruiker gedetailleerder wilt bekijken, kun je paginaweergaven voor gebruikers in je account bekijken.

Activiteit per categorie bekijken

De grafiek Activiteit per categorie toont alle activiteit in het account op basis van functiecategorie. De x-as geeft activiteit per categorie weer, terwijl de y-as het aantal paginaweergaven toont. De categorie Algemeen heeft betrekking op de paginaweergaven van het hoogste niveau van de cursus die niet worden meegerekend in de spwecifiekere categorieën, te weten de startpagina van de cursus, het cursusrooster (pagina Personen), dse cursusinstellingen en de syllabus.

De categorie Overige heeft betrekking op alle andere paginaweergaven die niet werden herkend.

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven.

Cijferverdeling bekijken

De grafiek Cijferverdeling toont de verdeling van de huidige cursuscijfers voor alle ingeschreven cursisten. De x-as geeft het percentage aan cijfers weer, terwijl de y-as het percentage actieve en afgesloten inschrijvingen toont. Als de cursus is afgesloten, toont de x-as het totaalcijfer.

De grafiekstaven worden weergegeven als pieken die de cijfers voor het merendeel van de cursisten als een doorlopend geheel aangeven. Een piek links in de grafiek kan erop wijzen dat cursisten problemen hebben met een cursus. Een piek rechts in de grafiek kan een aanduiding zijn dat cursisten reageren op cursusmateriaal en deelnemen aan de cursussen.

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven.

Analysegrafiek weergeven

Analysegrafiek weergeven

Om analytics te weergeven zonder de grafiek kolommen op de grafiek balken aan te wijzen, kun je alle gegevens in een tabel weergegeven. Klik op het Analyticsicoon, als je naar de tabelindeling wilt overschakelen. Het pictogram verandert van links naar rechts en geeft de huidige analyseweergave.

Tabelgegevens weergeven

De tabellen zijn van toepassing op elk grafiek in zijn respectievelijke pagina en elke kolom definieert de gegevens binnen zijn eigen grafiek. Grafische gegevens worden weergegeven per kolom.

Elke tabel is gepagineerd met maximum 30 items per pagina; extra pagina’s kunnen worden bekeken door naar de volgende pagina te gaan.