Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe beheer ik ontwikkelaarssleutels voor een account?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe beheer ik ontwikkelaarssleutels voor een account?

Als beheerder kun je ontwikkelaarssleutels voor hoofdaccounts beheren. Je kunt de status voor afzonderlijke ontwikkelaarssleutels beheren en rechtstreekse toegang tot specifieke API-eindpunten voor tools van derden instellen.

Nieuw gemaakte ontwikkelaarssleutels zijn standaard uitgeschakeld in een ]account.

Opmerkingen:

  • Ontwikkelaarssleutels is een accountmachtiging. Als je de Ontwikkelaarssleutels niet kunt zien in Accountnavigatie, is deze machtiging niet ingeschakeld voor je gebruikersaccount.
  • Ook al zijn nieuwe sleutels uitgeschakeld wanneer ze worden gemaakt, zijn sleutels die gemaakt zijn vóór 14 juli 2018 standaard ingeschakeld om ononderbroken toegang te verzekeren.
  • Instructure controleert geen leveranciers voordat er algemene ontwikkelaarssleutels worden uitgegeven, maar er zijn wel specifieke gegevens over leveranciers vereist. Controleer je lijst met overgenomen sleutels om er zeker van te zijn dat alleen door de organisatie goedgekeurde sleutels actief zijn. Om te bepalen welke ontwikkelaarssleutels in je account worden gebruikt, kun je het rapport Toegangstokens van gebruiker uitvoeren.
  • Consortium Beheerders kunnen ontwikkelaarssleutels in bovenliggende accounts bewerken om wijzigingen te synchroniseren met elke gekoppelde tool die in een van de onderliggende accounts is geïnstalleerd.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Ontwikkelaarssleutels openen

Ontwikkelaarssleutels openen

Klik op de link Ontwikkelaarssleutels (Developer Keys) in Accountnavigatie.

Ontwikkelaarssleutels bekijken

De pagina Ontwikkelaarssleutels wordt standaard geopend met het tabblad Account, waar de ontwikkelaarssleutels voor je account worden weergegeven. Voor elke sleutel wordt het volgende weergegeven: toetsnaam [1], e-mail eigenaar [2], details [3], statistieken [4], type [5] en status [6].

Als een sleutel is geconfigureerd als een LTI-sleutel, wordt in de kolom Type het pictogram Externe tool weergegeven [7].

Overgenomen sleutels bekijken

Als je de overgenomen sleutels wilt bekijken die aan je account gekoppeld zijn, open je het tabblad Overgenomen (Inherited) [1]. Overgenomen sleutels zijn sleutels die op algemeen niveau gemaakt en beheerd worden. Je kunt de status van overgenomen sleutels voor je account beheren. Als een toets echter grijs wordt weergegeven [2], is deze ingeschakeld op globaal niveau en kan deze niet op het niveau van een specifiek account worden gewijzigd.

Ontwikkelaarssleutels beheren

Klik op de knop Uit (Off) [1] om een sleutel te deactiveren. Klik op het pictogram Bewerken om een sleutel te bewerken [2]. Klik op het pictogram Verwijderen [3] om de sleutel te verwijderen.

Bevestigingsbericht bekijken

Bevestigingsbericht bekijken

Wanneer wijzigingen aan een ontwikkelaarssleutel worden aangebracht, verschijnt er een bevestigingsbericht. Klik op de knop OK [1] om de wijzigingen te bevestigen. Klik op de knop Annuleren (Cancel) [2] om de wijzigingen te annuleren.

Gedeactiveerde sleutels bekijken

Wanneer een sleutel wordt gedeactiveerd, is de sleutel inactief. Gedeactiveerde sleutels worden aangegeven door de knop Uit (Off) [1]. Klik op de knop Aan (On) [2] om een inactieve sleutel opnieuw te activeren.

Ontwikkelaarssleutel toevoegen

Als je een ontwikkelaarssleutel wilt toevoegen, klik je op de knop Ontwikkelaarssleutel toevoegen (Add Developer Key).

LTI-sleutel bewerken

Klik op het pictogram Bewerken om een LTI-sleutel te bewerken.

Omleidings-URI bijwerken

Als je het veld Omleidings-URI's (Redirect URIs) wilt bijwerken na wijziging van de JSON voor een LTI-sleutel, klik je op de knop URI's synchroniseren (Sync URIs). Als het veld Omleidings-URI's (Redirect URIs) leeg is, wordt deze automatisch gevuld vanuit de geplakte JSON.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.