Hoe beheer ik de integratie-instellingen van het studentinformatiesysteem (SIS) voor een account?

Wanneer je een studentinformatiesysteem (SIS) in Canvas integreert, kun je SIS-validaties en synchronisatie-instellingen voor opdrachten voor alle subaccounts en cursussen beheren.

Ook nadat je ingesteld hebt dat alle opdrachten naar het SIS gestuurd moeten worden, kunnen cursusleiders nog altijd opdrachten in hun cursussen beheren en handmatig individuele opdrachten, beoordeelde discussies of toetsen verwijderen die ze niet naar je SIS willen sturen. Opdrachten kunnen beheerd worden vanaf de pagina Opdrachten en de pagina Toetsen, of ze kunnen beheerd worden bij het maken van een SIS-opdracht, een SIS-beoordeelde discussie of een SIS-toets. Als er echter synchronisatievalidaties zijn ingesteld, dan zullen cursusleiders hun opdrachten moeten aanpassen aan de validatie-instellingen.

Opmerkingen:

  • Studentinformatiesystemen moeten worden geconfigureerd door je Customer Success Manager.
  • Deze functie is alleen beschikbaar als de nieuwe functieoptie voor SIS-integratie-instellingen voor je account is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat de instellingen niet zullen worden weergegeven tenzij de functieoptie is ingesteld op Ingeschakeld. Wanneer de functieoptie SIS-integratie-instellingen niet is ingeschakeld, kun je de SIS-inleveringen nog wel inschakelen onder Accountinstellingen.
  • Bekijk meer voorbeelden van functies in de les Accountfuncties.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Instellingen weergeven

Het tabblad Accountinstellingen weergeven.

SIS-integratie-instellingen weergeven

SIS-integratie-instellingen weergeven

Ga op het tabblad Accountinstellingen naar de sectie SIS-integratie-instellingen (SIS Integration Settings).

Een gebruiksvriendelijke SIS-naam instellen

Een gebruiksvriendelijke SIS-naam instellen

Als je de naam van je SIS-provider in Canvas-cursussen wilt weergeven, voer je de naam in het veld voor de gebruiksvriendelijke SIS-naam in. De naam wordt in opdrachten, beoordeelde discussies en toetsen van Canvas weergegeven in het SIS-selectievakje. Deze optie is handig voor cursusleiders die misschien niet weten wat een SIS is, maar wel bekend zijn met een instelling die geïdentificeerd wordt met de SIS-naam (bijvoorbeeld PowerSchool)

SIS-importen inschakelen

SIS-importen inschakelen

Als je wilt dat het gebruikers met SIS-machtigingen is toegestaan CSV-bestanden te importeren uit je studentinformatiesysteem, klik je op het keuzevakje SIS-imports.

Integratie-ID's opnemen

Integratie-ID's opnemen

Je Customer Success Manager kan je op verzoek toestaan integratie-ID's op te nemen in cijferlijstexports. Integratie-ID's zijn secundaire unieke identificatoren die handig zijn voor complexere SIS-integraties en worden door sommige instituten vereist. Om een rapport van een cijferexport met een kolom voor de integratie-ID te genereren, en toe te staan dat cijferlijstexports ook een kolom voor de integratie-ID hebben, klik je op het selectievakje (Integratie-ID's opnemen in cijferlijstexports (Include Integration IDs in the gradebook exports

SIS-synchronisatie inschakelen

SIS-synchronisatie inschakelen

Klik op het selectievakje SIS-synchronisatie (SIS Syncing) als je SIS-synchronisatie wilt inschakelen. Deze instelling beheert alle werkstromen die te maken hebben met het terugsturen van SIS-gegevens naar je SIS-provider.

Instellingen voor SIS-synchronisatie weergeven

Je kunt vier werkstroominstellingen inschakelen met SIS-synchronisatie. Deze instellingen bepalen de standaardinstellingen voor alle opdrachten in de cursussen. Uiteindelijk zijn het echter de cursusleiders die bepalen welke opdrachten worden gesynchroniseerd door de optie Synchroniseren naar SIS (Sync to SIS) in een beoordeelde opdracht, of de schakeloptie Synchroniseren naar SIS op de indexpagina van de opdracht te selecteren.

Opmerking: Momenteel ondersteunt deze instelling het synchroniseren van een eindcijfer of tussentijds cijfer niet, maar dat zal in een toekomstige versie worden toegevoegd.

SIS-synchronisatie inschakelen

Deze instelling vergrendelen voor subaccounts [1]: Deze instelling vergrendelt alle geselecteerde instellingen voor SIS-synchronisatie voor subaccounts. Beheerders van subaccounts kunnen geen SIS-instellingen wijzigen.

Standaard SIS-synchronisatie voor opdrachten, toetsen en discussies voor een cijfer [2]: Deze instellingen tonen de gebruiksvriendelijke SIS-naam in het selectievakje Synchroniseren naar [SIS] bij opdrachten, beoordeelde discussies en toetsten van Canvas. Alle beoordeelde opdrachten, beoordeelde discussies en beoordeelde toetsen kunnen standaard terug worden gestuurd naar SIS. (Bij toetsen geldt deze instelling niet voor oefentoetsen en enquêtes). De naam van de SIS wordt ook weergegeven in het selectievakje als je een opdracht-shell maakt op de pagina Opdrachten.

Vereis een inleverdatum voor opdrachten [3]: Deze instelling vereist dat alle opdrachten, beoordeelde discussies en toetsen een inleverdatum hebben. Als in een cursus geen vervaldatum is opgenomen voor een beoordeelde opdracht, vraagt Canvas de gebruiker een inleverdatum toe te voegen. De opdracht kan niet worden opgeslagen tenzij de fout met de inleverdatum is opgelost, of de optie Synchroniseren naar SIS voor deze opdracht is uitgeschakeld.

De validatie van de inleverdatum is gebaseerd op de instellingen voor de opdracht:

  • Als de opdracht aan iedereen is toegewezen, wordt de inleverdatum gevalideerd aan de hand van de cursusdatum. Als de cursus geen vervangende datum heeft, wordt de opdracht gevalideerd aan de hand van de periodedatum.
  • Als de opdracht aan een of meer secties is toegewezen, wordt de inleverdatum gevalideerd aan de hand van de sectiedatum. Als de cursus geen vervangende datum heeft, wordt de opdracht gevalideerd aan de hand van de cursus- of periodedatum.
  • Als de opdracht aan meerdere cursisten is toegewezen wordt de opdracht vooralsnog niet gevalideerd.
  • Als de opdracht met Leertrajecten aan meerdere cursisten is toegewezen wordt de opdracht vooralsnog niet gevalideerd.

Beperk de lengte van de naam van een opdracht (max. 255) [4]: Deze instelling beperkt de naam van een opdracht tot een specifiek aantal tekens, een aantal dat zou moeten zijn gebaseerd op de limiet die de SIS-provider hanteert voor de lengte, als daar sprake van is. Typ het maximaal aantal toegestane tekens in het veld Tekens (Characters) [5]. Als een naam van een opdracht in een cursus het aantal ingestelde tekens overschrijdt, laat Canvas de gebruiker weten dat de naam voor de opdracht te lang is. De opdracht kan niet worden opgeslagen tenzij de fout met de lengte van de naam is opgelost, of de optie Synchroniseren naar SIS voor deze opdracht is uitgeschakeld.

Opmerking: Als er geen limiet voor het aantal tekens wordt opgegeven, gebruikt Canvas standaard het maximum van 255 tekens, ongeacht of het selectievakje is ingeschakeld.

Schakel "Post to SIS" automatisch uit wanneer de beoordelingsperiode sluit [6]: Deze instelling schakelt de optie Synchroniseren naar SIS uit voor opdrachten, toetsen en beoordeelde discussies, zodat de cijfers niet gesynchroniseerd worden naar het SIS van de school wanneer de beoordelingsperiode afgesloten wordt.

Instellingen bijwerken

Instellingen bijwerken

Klik op de knop Instellingen bijwerken (Update Settings).