Wat is de hiërarchische structuur voor Canvas-accounts?

Account en subaccount zijn organisatie-eenheden binnen Canvas. Elk exemplaar van Canvas kan een hiërarchie van accounts en subaccounts bevatten, maar begint altijd met slechts één account (aangeduid als het hoofdaccount). Accounts bevatten subaccounts, cursussen en secties, die allemaal handmatig in Canvas kunnen worden toegevoegd via de API of via SIS-imports.

Hiërarchie bekijken

Organisaties kunnen een hiërarchische structuur maken die is afgestemd op de eigen behoeften. Gebruikers met de rol van beheerder kunnen worden toegewezen aan specifieke subaccounts met specifieke machtigingen op accountniveau.

Machtigingen op accountniveau worden in eerste instantie ingesteld door de beheerder van het hoofdaccount en worden dan naar beneden toe in de hiërarchie toegepast, maar niet naar boven. Beheerders van subaccounts kunnen machtigingen op accountniveau voor hun subaccount wijzigen. Beheerders van een bepaald account hebben beheerdersmachtigingen voor dat account, maar ook voor alle subaccounts van dat account. Bovendien kan een beheerder een cursus wel binnen een subaccount verplaatsen, maar niet tussen verschillende subaccounts, tenzij die beheerder ook de beheerder van het bovenliggend account van elk subaccount is.

Met uitzondering van perioden, SIS-imports, Verificatie en enkele accountinstellingen, kunnen de meeste beheerdersaccountinstellingen worden gewijzigd of, in het geval van machtigingen, worden overschreven in een subaccount. Raadpleeg de PDF Canvas-machtigingen op accountniveau voor meer informatie over machtigingen op accountniveau.

Subaccounts bekijken

Subaccounts worden vaak gebruikt om machtigingen en de organisatiehiërarchie van een organisatie te beheren. Veel organisaties zetten een structuur met subaccounts op die een afspiegeling zijn van hun SIS- of registratiesysteem. Er kunnen bijvoorbeeld subaccounts worden gemaakt voor afzonderlijke faculteiten binnen een universiteit of voor scholen binnen een district. Subaccounts kunnen ook binnen andere subaccounts worden gemaakt, zoals wanneer een faculteit wordt onderverdeeld in afdelingen met een onderverdeling in programma's, of wanneer een school een onderverdeling maakt in cijferniveaus of onderwerpen.

Subaccounts bekijken

Beheerders, andere Canvas-gebruikers en cursussen kunnen worden toegewezen aan subaccounts. Een gebruiker kan verschillende rollen binnen elk subaccount hebben. Zo kan een decaan die ook les geeft, als beheerder worden toegewezen voor diens faculteitaccount en de rol van docent krijgen in een subaccount.

Subaccounts kunnen ook worden gemaakt voor het maken en openen van toetsbanken, leerdoelen, rubrieken, beoordelingsschema's, rapporten en analyses.

Ook al kunnen er in subaccounts geen perioden worden gemaakt, toch maken veel organisaties perioden in het hoofdaccount, waarvan specifieke subaccounts gebruik kunnen maken om hun eigen toegangsdatums in te stellen.

Deel accounts in op basis van:

  • Faculteiten gevolgd door periodedatums. Bijvoorbeeld: Faculteit Bètawetenschappen; Najaar 2012/Voorjaar 2013/Zomer 2013
  • Faculteiten gevolgd door subfaculteiten. Bijvoorbeeld: Faculteit Bètawetenschappen; Natuurkunde/Biologie/Scheikunde
  • Faculteiten gevolgd door subfaculteiten gevolgd door cursustype.. Bijvoorbeeld: Faculteit Bètawetenschappen; Biologie; Klassikaal/Mix/Volledig online
  • School gevolgd door leerjaar. Bijvoorbeeld: Basisschool; Groep drie

Cursussen en secties bekijken

Cursussen worden toegevoegd aan een account of subaccount [1]. Cursussen zijn de virtuele lesruimte waar zich alle inhoud bevindt en waar cursisten kunnen leren en communiceren met cursusleiders en medecursisten.

Secties zijn groepen cursisten die zijn samengesteld om adminsitratieve redenen [2]. Wanneer gebruikers voor een cursus zijn ingeschreven, zijn ze in feite ingeschreven in een van de secties van die cursus. Je kunt in een cursus meer dan één sectie opnemen, maar het is niet mogelijk secties binnen secties te plaatsen. Alle secties van een cursus delen dezelfde inhoud.

Als een cursus door één of meerdere cursusleiders wordt gegeven, kunnen de secties in één cursus blijven als elke cursusleider wordt toegevoegd aan zijn/haar respectievelijke sectie.

Opties voor secties

Opties voor secties

Elke sectie kan zijn eigen verschillende inleverdatums hebben voor opdrachten, toetsen en discussies. Een cursus kan bijvoorbeeld uit secties bestaan die op verschillende dagen van de week of in een andere vorm (online in plaats van klassikaal) worden gegeven.

Secties komen ook van pas wanneer er onderwijsassistenten zijn toegewezen om te helpen bij het beheer van cursussen en het controleren van beoordelingen voor een deel van een cursusinschrijving. Als onderdeel van SIS-inschrijvingen of handmatige inschrijvingen kun je ervoor zorgen dat cursisten alleen cursisten in hun sectie te zien krijgen. Cursusleiders kunnen de toegang van cursisten ook beperken als je ze toestaat gebruikers handmatig in hun eigen cursus in te schrijven.

Opmerking: Beheerders en cursusleiders kunnen niet verhinderen dat secties toegang hebben tot cursusnavigatie (bijv. opdrachten, discussies, toetsen enz.). Als je specifieke opdrachten aan afzonderlijke secties wilt toewijzen, kun je dit doen via het veld Toewijzen aan (Assign To).