Hoe schakel ik als beheerder een cursus in als blauwdrukcursus?

Als beheerder kun je elke cursus van je organisatie vanuit Cursusinstellingen inschakelen als blauwdrukcursus. Met een blauwdrukcursus kun je inhoud en leerobjecten maken, specifieke instellingen of inhouditems vergrendelen en updates voor alle gekoppelde cursussen toepassen via cursussynchronisatie.

Elke cursus kan als blauwdrukcursus worden ingesteld zolang deze niet aan een andere blauwdrukcursus is gekoppeld of inschrijvingen van studenten bevat. Gekoppelde cursussen moeten zich in hetzelfde of een lager subaccount bevinden dan waarin de blauwdrukcursus is opgenomen.

Op de pagina Cursusinstellingen kun je de specifieke definitie instellen voor de manier waarop vergrendelde objecten voor de gehele cursus moeten worden behandeld. Nadat er een definitie is ingesteld, kunnen objecten afzonderlijk worden vergrendeld binnen de relevante Canvas-indexpagina's.

Vergrendelde objecten kunnen globaal of specifiek op type worden gedefinieerd. Standaard bevatten de verschillende objecttypen geen vergrendelde kenmerken. Tot de kenmerken die vergrendeld kunnen worden, behoren inhoud, punten en inleverdatums, en worden toegepast binnen opdrachten, discussies, pagina's, bestanden en toetsen.

Algemeen vergrendelde objecten

Standaard wordt de cursus gedefinieerd voor Algemeen vergrendelde objecten, hetgeen betekent dat op alle objecten die in de blauwdrukcursus vergrendeld zijn, algemene kenmerken van toepassing zijn die niet in gekoppelde cursussen kunnen worden bewerkt. Wanneer bijvoorbeeld Inhoud wordt geselecteerd als een kenmerk van vergrendelde objecten, kunnen docenten in gekoppelde cursussen geen enkele inhoud voor vergrendelde objecten bewerken. De optie voor het vergrendelen van inhoud is standaard geselecteerd, maar deze kan als vergrendelingsoptie worden uitgeschakeld.

Vergrendelde objecten per type

Blauwdrukcursussen kunnen ook worden gedefinieerd voor Vergrendelde objecten per type, hetgeen betekent dat op alle in de cursus vergrendelde objecten specifieke instellingen van toepassing zijn die per type worden ingesteld en die niet in gekoppelde cursussen kunnen worden bewerkt. Blauwdrukcursussen ondersteunen en synchroniseren vijf objecttypen: opdrachten, discussies, pagina's, bestanden en toetsen.

Wijzigingen van objectdefinities

Je kunt op elk moment via Cursusinstellingen objectdefinities en -kenmerken wijzigen voor vergrendelde objecten. Houd er wel rekening mee dat het ontgrendelen van een eerder vergrendeld kenmerk met terugwerkende kracht wordt toegepast op alle gerelateerde vergrendelde objecten in de gekoppelde cursus. Als in de blauwdrukcursus een eerder vergrendeld kenmerk wordt ingeschakeld, of ontgrendeld, zorgen vergrendelde inhoudskenmerken in de gekoppelde cursus die verschillen van vergrendelde inhoudskenmerken in de blauwdrukcursus, ervoor dat een niet-gesynchroniseerde wijziging wordt geactiveerd en wordt de inhoud van de gekoppelde cursus overschreven. Zorg ervoor dat definities en kenmerken worden gedefinieerd voordat gekoppelde cursussen beschikbaar worden gesteld aan docenten.

Opmerkingen:

  • Blauwdrukcursussen kunnen geen inschrijvingen van waarnemers of studenten bevatten.
  • Blauwdrukcursussen hoeven niet te worden gepubliceerd.
  • Blauwdrukcursussen bevatten geen knop Cursusinhoud opnieuw instellen omdat de inhoud niet opnieuw kan worden ingesteld.
  • Blauwdrukcursussen worden niet ondersteund voor cursussen in vertrouwensaccounts. Een cursus in het ene account kan geen blauwdrukcursus voor een ander account zijn.
  • Blauwdrukcursussen synchroniseren niet bepaalde cursusinstellingen voor het koppelen van cursussen, zoals periode en cursusindeling.
  • Blauwdrukcursussen bevatten soortgelijke functionaliteit in Canvas Commons. Ga naar het brondocument Vergelijking van cursusinhoudverdeling voor meer informatie over Canvas Commons.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik vervolgens op de naam van het account [2].

Cursussen openen

Cursussen openen

Klik op de link Cursussen (Courses) in Accountnavigatie.

Opmerking: Wanneer je een account opent, wordt standaard de pagina Cursussen geopend.

Cursus zoeken

Cursus zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om de cursus in het account te zoeken.

Instellingen openen

Klik in de lijst met cursussen op het pictogram voor de instellingen van de cursus.

Cursusgegevens openen

Cursusgegevens openen

Klik op het tabblad Cursusgegevens (Course Details).

Cursus inschakelen

Cursus inschakelen

Schakel het selectievakje Cursus inschakelen als blauwdrukcursus (Enable course as a Blueprint Course) in.

Beperkingen bekijken

Beperkingen bekijken

Als de cursus niet kan worden ingeschakeld als blauwdrukcursus, wordt het selectievakje grijs weergegeven [1]. Een cursus kan niet als blauwdrukcursus worden ingeschakeld als de cursus inschrijvingen van studenten bevat.

Als de cursus al aan een blauwdrukcursus is gekoppeld, kunnen de cursusnaam en de cursus-ID als referentie worden weergegeven (bijv. cursussen/XXX) [2]. De naam van de blauwdrukcursus bevat een link om de blauwdrukcursus te openen.

Algemeen vergrendelde objecten definiëren

Algemeen vergrendelde objecten definiëren

Standaard wordt de cursus gedefinieerd voor Algemeen vergrendelde objecten, hetgeen betekent dat op alle objecten die in de blauwdrukcursus vergrendeld zijn, algemene kenmerken van toepassing zijn die niet in gekoppelde cursussen kunnen worden bewerkt.

 

Kenmerken selecteren

Algemeen vergrendelde objecten definiëren

Selecteer als onderdeel van de algemene instellingen de kenmerken voor de vergrendelde objecten in deze cursus. Algemeen vergrendelde objecten ondersteunen vier kenmerken in elk cursusobject: inhoud, punten, beschikbaarheidsdatums en inleverdatums.

De optie voor het vergrendelen van inhoud is standaard geselecteerd, maar deze kan als vergrendelingsoptie worden uitgeschakeld.

Vergrendelde artikelen kunnen niet bewerkt worden in gekoppelde cursussen. Wanneer bijvoorbeeld Inhoud wordt geselecteerd als een kenmerk van vergrendelde objecten, kunnen docenten in gekoppelde cursussen geen enkele inhoud voor vergrendelde objecten bewerken. Tot de inhoud behoort ook de titel van het inhoudsitem.

Vergrendelde objecten per type definiëren

Objecten voor cursusinstellingen per type

Je kunt vergrendelde objecten per type definiëren door de optie Vergrendelde objecten per type te selecteren. Deze instelling betekent dat op alle in de cursus vergrendelde objecten specifieke instellingen van toepassing zijn die per type worden ingesteld en die niet in gekoppelde cursussen kunnen worden bewerkt.

Kenmerken selecteren

Objecten voor cursusinstellingen per type uitgevouwen

Blauwdrukcursussen ondersteunen en synchroniseren vijf objecttypen: opdrachten, discussies, pagina's, bestanden en toetsen. Als je een kenmerk voor een objecttype wilt selecteren, vouw je het menu voor kenmerktypen [1] uit en selecteer je afzonderlijke kenmerken die op elk vergrendeld object [2] moeten worden toegepast. Wanneer je een kenmerk selecteert, wordt de naam ervan naast het objecttype weergegeven.

Opmerkingen:

  • Kenmerken hoeven niet voor elk objecttype hetzelfde te zijn. Bovendien zijn, afhankelijk van het objecttype, niet altijd alle kenmerken beschikbaar.
  • Rubrieken kunnen worden bijgewerkt en en gesynchroniseerd als onderdeel van blauwdrukcursussen. Als er echter punten voor een opdracht vergrendeld zijn, is het bijwerken van de puntwaarde van de rubriek niet van invloed op de puntwaarde van de opdracht.

Cursusdetails bijwerken

Cursusdetails bijwerken

Klik op de knop Cursusdetails bijwerken (Update Course Details).