Hoe voeg ik gebruikers samen in een account?

Je kunt binnen je account twee gebruikers samenvoegen. Wanneer je accounts samenvoegt, combineer je de logins, contactmethoden en inschrijvingen voor de twee gebruikersaccounts. Paginabezoeken worden niet bewaard voor de gebruiker die is samengevoegd.

Als de account die wordt samengevoegd is ingeschreven voor een cursus waar de account waarmee deze wordt samengevoegd niet voor is ingeschreven, dan worden de cijfergegevens overgezet naar de samengevoegde account. Als beide accounts zijn ingeschreven voor dezelfde cursus, dan worden de cijfergegevens uit de account die wordt samengevoegd niet overgezet.

Nadat de accounts zijn samengevoegd, kunnen gebruikers de logingegevens van beide accounts gebruiken om al hun cursusinschrijvingen binnen dezelfde account weer te geven.

Opmerkingen:

  • Als je geen gebruikers kunt samenvoegen, beschik je waarschijnlijk niet over de juiste machtigingen, of is gebruikers samenvoegen uitgeschakeld voor je account.
  • Als dit nodig is kunnen gebruikersaccount worden gesplitst met de Canvas Users-API of, binnen 180 dagen vanaf het samenvoegen van de gebruikers, via de link Samengevoegde gebruikers splitsen (Split Merged Users). Samengevoegde gebruikers kunnen niet volledig worden hersteld naar hun eerdere status.
  • Het handmatig samenvoegen van gebruikersaccounts in verschillende instanties wordt niet ondersteund.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om te zoeken naar de gebruiker in het account.

Gebruikersprofiel openen

Gebruikersprofiel openen

Klik op de naam van de gebruiker in de zoekresultaten.

Gebruikers samenvoegen

Gebruikers samenvoegen

Klik op de link Met andere gebruiker samenvoegen (Merge with Another User).

Gebruikersaccount zoeken

Gebruikersaccount zoeken

Zoek de gebruikersaccount waarmee je de gegevens van de gebruiker wilt samenvoegen. Je kunt ofwel zoeken op de gebruiker, of de ID van de gebruiker invoeren.

Als je bent ingeschreven voor meerdere accounts, geeft de pagina Gebruikersaccounts een accountmenu weer [1]. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de account waar de gebruiker zich bevindt.

Om op naam naar een gebruiker te zoeken, typ je de naam van de gebruiker in het veld Naam (Name) [2]. Selecteer de gebruiker wanneer de volledige naam verschijnt [3]. Klik op de knop Selecteren (Select) [4] om de gebruiker te bevestigen.

Om een gebruiker te selecteren met behulp van de gebruikers-ID, voer je de ID in het veld Gebruikers ID (User ID) [5] in en klik je op de knop Ga (Go) [6].

Opmerking: De gebruikers-ID vind je aan het einde van je Canvas-URL (dat wil zeggen: account.instructure.com/account/XXXXXX/users/XXXXXX).

Gebruikersaccounts samenvoegen

Nadat je de gebruikersaccount hebt geselecteerd die je wilt samenvoegen, zie je het proces en een tabel met de eindresultaten.

De tabel laat je de Gebruiker (User), Actie (Action), E-mailadressen (Emails), Logins, en Inschrijvingen (Enrollments) van elke gebruiker zien [1]. De tabel vertelt je wat zal worden verwijderd en wat bewaard.

Als je de positie van de gebruikers wilt veranderen zodat de ene verwijderd wordt en de andere niet, klik je op de knop Positie gebruikers omwisselen (Switch User Positions) [2].

Als je besluit om de gebruikers te wijzigen, klik je voor een van de gebruikers op de knop [Gebruikersnaam] met iemand anders samenvoegen (Merge Someone Else With [User Name]) [3].

Als je klaar bent, klik je op de knop Voorbereiden om gebruikers samen te voegen (Prepare to Merge Users) [4].

Opmerking: De tabel geeft niet de inschrijvingen weer in afgeronde cursussen of cursussen met een niet-gepubliceerde status.

Samenvoeging bevestigen

Je wordt nog een keer gevraag of je zeker weet dat je de gebruikers wilt samenvoegen. Als je klaar bent, klik je op de knop Gebruikersaccounts samenvoegen (Merge User Accounts).

Opmerking: Dit proces kan niet ongedaan gemaakt worden.

Bevestiging bekijken

Bevestiging bekijken

Bevestiging dat de samenvatting gelukt is.