Hoe kan ik als admin de begin- en einddatum van een cursussectie wijzigen?

Standaard nemen secties cursusdatums over die voor je hele instituut zijn ingesteld. Als een cursus geen specifieke datums heeft, worden standaard de periodedatums gebruikt. Het kan echter zijn dat je de begin- en einddatums voor een cursussectie moet wijzigen. Het datumbereik kan korter zijn of de datums kunnen de cursus- of periodedatums overlappen.

Het toevoegen van sectiedatums kan ook gevolgen hebben voor de pagina Cursussen en voor de plaatsing van de cursus van de sectie in de lijst met eerdere, huidige en toekomstige inschrijvingen voor cursisten. Zie voor meer informatie het interactieve stroomschema voor Zichtbaarheid en deelname van cursisten in cursussen.  

Deelnamedatums van gebruikers beperken

Met het selectievakje Cursistendeelname kun je aangeven of cursisten al dan niet alleen tijdens de opgegeven sectiedatums aan de sectie kunnen deelnemen. Deelname betekent dat cursisten opdrachten kunnen inleveren, discussies kunnen publiceren, bestanden kunnen uploaden of kunnen deelnemen aan een andere actiegerichte taak voor de cursussectie. Als je instelt dat cursisten alleen kunnen deelnemen tijdens de sectiedatums, kunnen ze de uitnodiging voor de cursussectie accepteren, de cursussectie openen en de inhoud bekijken, maar ze kunnen pas vanaf de eerste cursusdag voor de sectie volledig deelnemen. Wanneer de cursussectie wordt afgesloten, krijgt de cursussectie de status alleen-lezen.

Overschrijvingsdatums secties

Overschrijvingsdatums van secties kunnen alleen worden ingesteld als het selectievakje Cursistendeelname tijdens het instellen van de start- en einddatum van de sectie (beide datums zijn vereist) is aangevinkt. Cursisten kunnen vóór en na de begin- en einddatum aan de cursussectie deelnemen en deelname wordt altijd bepaald door de cursusdatums. Als een cursus geen cursusdatums heeft, worden de datums bepaald door de periodedatums.

Overwegingen bij gebruik van het dashboard

Het selectievakje Cursistendeelname bij secties kan ook gevolgen hebben voor cursussen die gemarkeerd zijn als een favoriet en in het dashboard worden weergegeven. Als een cursus een overschrijdingsdatum heeft en het selectievakje Cursistendeelname is aangevinkt, kunnen cursisten na de einddatum van de sectie niet meer deelnemen en wordt de cursus uit het dashboard verwijderd.

Als het selectievakje Cursistendeelname niet is aangevinkt, wordt de cursus na de einddatum van de sectie nog steeds in het dashboard als een favoriete cursus weergegeven omdat de datums van de cursussectie deelname aan de cursus niet in de weg staan. De cursus wordt pas verwijderd nadat de cursussectie is beëindigd via de cursus-/periodedatums. Wanneer het selectievakje Cursistendeelname echter niet is ingeschakeld voor de sectie, bepalen de sectiedatums de plaatsing van de cursussectie in de lijst met eerdere, huidige en toekomstige inschrijvingen ongeacht de cursus-/termijndatums.

Opmerking: De begin- en eindatums van een sectie kunnen worden toegevoegd door het SIS (Student Information System) van je instituut.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik vervolgens op de naam van het account [2].

Cursussen openen

Cursussen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Cursussen (Courses).

Opmerking: Wanneer je een account opent, wordt standaard de pagina Cursussen geopend.

Cursus zoeken

Cursus zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om de cursus in het account te zoeken.

Instellingen openen

Klik in de lijst met cursussen op het pictogram voor de instellingen van de cursus.

Sectie openen

Sectie openen

Klik op de naam van de sectie.

Sectie bewerken

Sectie bewerken

Klik op de knop Sectie bewerken (Edit Section).

Begindatum instellen

Begindatum van de cursus instellen

Klik op het kalenderpictogram Begint op (Starts) [1]. Selecteer een nieuwe begindatum voor de sectie [2].

Einddatum instellen

Einddatum instellen

Klik op het kalenderpictogram Eindigt op (Ends) [1]. Selecteer een nieuwe einddatum voor de sectie [2].

Opmerking: Einddatums vallen precies op de minuut dat ze zijn ingesteld. Een sectie met een eindtijd van 11:59 's avonds bijvoorbeeld, zal precies om 11:59:00 eindigen.

Deelname van cursisten beperken

Deelname van cursisten beperken

Als je niet wilt dat cursisten buiten de sectiedatums aan de cursussectie deelnemen, vink je het selectievakje Cursisten kunnen alleen tussen deze datums aan de cursus deelnemen (Students can only participate in the course between these dates) aan [1]. Door dit selectievakje aan te vinken worden de cursusdatums overschreven met de sectiedatums. Cursisten kunnen alleen binnen de sectiedatums aan de cursussectie deelnemen en buiten de begin- einddatums van de cursussectie heeft de cursussectie de status alleen-lezen.

Dit selectievakje heeft alleen betrekking op de rollen van cursist en waarnemer; alle andere rollen zijn standaard ingesteld op de periodedatums.

Opmerkingen:

  • Sectie-overschrijvingsdatums worden alleen gemaakt als het selectievakje Cursistendeelname is aangevinkt.
  • Als het selectievakje Cursistendeelname niet wordt aangevinkt, kunnen cursisten voor en na de begin- en einddatum aan de cursussectie deelnemen. Deelname wordt daarbij altijd bepaald door de cursusdatums. Als een cursus geen cursusdatums heeft, worden de datums bepaald door de periodedatums.
  • Wanneer het selectievakje Cursistendeelname niet is aangevinkt, bepalen de sectiedatums de plaatsing van de cursus in de lijst met eerdere, huidige en toekomstige inschrijvingen voor cursisten.

Sectie bijwerken

Sectie bijwerken

Klik op de knop Sectie bijwerken (Update Section).