Hoe deel ik CSV tekstbestanden in om SIS gegevens te uploaden in Canvas?

Canvas laat je handmatig een groot aantal gebruikers, accounts, perioden, cursussen, secties, inschrijvingen en aanmeldingen via de Beheerder-interface creëren.

Dit document behandelt de SIS-import CSV-formaat API-pagina, waar de meerderheid van de CSV-informatie zich bevindt. Elk CSV-bestand is symbiotisch met een ander en vertelt Canvas hoe alle informatie voor het account moet worden beheerd. Bekijk het SIS-relatieschema.

In dit hoofdstuk zul je voorbeelden van CSV bestanden vinden met beschrijvingen voor ieder verplicht en facultatief veld. Je zult ook een link vinden om ieder bestand te downloaden als je dieper in de opmaak wilt kijken. Download een gezipt pakket van alle voorbeeldbestanden. Als CSV-links niet worden gedownload, kun je proberen om de link in een nieuw tabblad te openen.

Je moet oefenen met het importeren van gegevens in je Canvas-testomgeving voordat je begint met het importeren van inhoud in je productie-omgeving.

CSV-bestandsformaat

Om een grote hoeveelheid gegevens tegelijk in Canvas te kunnen uploaden, moet je een of meerdere CSV-tekstbestanden aanmaken.  CSV-bestanden kunnen met veel programma's worden gemaakt. Student Informatie Systemen (SIS) hebben vaak een methode voor het genereren van rapporten in CSV-formaat die kunnen worden gewijzigd voor aanpassing in het formaat dat Canvas vereist. Als je niet weet hoe je een bestand in een CSV-formaat moet opslaan, raadpleeg dan de documentatie voor het programma dat je gebruikt om je CSV-bestand (bijv. Excel) aan te maken.

Wanneer je het Instructure-formaat gebruikt voor het importeren van bestanden in de SIS-importpagina, kun je een individueel CSV-tekstbestand importeren of kun je meerdere bestanden in een enkel ZIP-bestand comprimeren om een grote hoeveelheid importgegevens te stapelen. Als je handmatig afzonderlijke bestanden uploadt, moeten de bestanden worden geüpload in de volgorde die in deze les wordt getoond.

CSV-veldformattering

De eerste rij van je CSV-bestand (header) moet de volledige veldnaam voor elk bestand bevatten. De volgorde van de kolommen is niet van belang maar de goede volgorde van de rijen is cruciaal voor bestanden zoals de csv accounts.

Sticky-velden

Standaard worden bepaalde veranderingen die in de gebruikersinterface zijn gemaakt, niet overschreven door toekomstige SIS-imports; deze velden worden aangeduid als sticky. Alle sticky-velden zijn in dit document aangegeven. Je kunt deze velden overschrijven door override_sis_stickiness in de API in te stellen of het keuzevakje UI-wijzigingen overschrijven in de SIS-importpagina aan te vinken.

API-documentatie

CSV-bestanden bevatten alleen een specifieke set velden. Canvas bevat aanvullende waarden die beschikbaar zijn via elke individuele API. Nadat je de CSV-bestanden voor je instituut hebt laten draaien, is het een standaard procedure voor de meerderheid van instituten om alle SIS CSV-bestanden te uploaden en vervolgens de Canvas API te gebruiken om de volledige account- en cursus-attributen te updaten. Zie voor verdere informatie de Canvas API-documentatie voor Gebruikers, Accounts, Perioden, Cursussen, Secties, Inschrijvingen en Groepen. SIS-imports kunnen ook worden beheerd met de SIS Imports API.

users.csv (voorbeeld)

Gebruikers zijn de personen die gebruikersaccounts hebben binnen een instituut. De users.csv voegt personen als generieke gebruikers aan het systeem toe. De enrollments.csv wijst een rol (docent, student enz.) toe aan deze gebruikers. Wanneer een gebruikersaccount wordt verwijderd, worden ook al zijn inschrijvingen verwijderd en kan de gebruiker niet meer in zijn Canvas-account inloggen. Als je wilt dat de gebruiker nog steeds kan inloggen, maar niet meer mag deelnemen, of als je de gebruiker alleen uit een bepaalde cursus wilt verwijderen, moet je het gebruikersaccount actief laten en de inschrijving (in de enrollments.csv) veranderen naar respectievelijk voltooid of verwijderd.

Download een voorbeeld van een users.csv bestand met 10 Canvas gebruikersaccounts.

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • user_id*: Dit is een unieke waarde om iedereen met een account in Canvas te identificeren. Deze waarde mag voor de gebruiker niet veranderen en moet voor alle gebruikers uniek zijn. In de gebruikersinterface wordt dit de SIS ID genoemd en kan uit alle mogelijke combinaties van tekens bestaan. Je kunt deze SIS ID vinden door iedere gebruikersaccount te bezoeken en dan de Login Informatie te bekijken
 • integration_id: Dit is de secundaire unieke identifier die gebruikt wordt voor meer complexe SIS-integraties. Deze identifier mag voor de gebruiker niet veranderen en moet globaal uniek zijn.
 • login_id*^Dit is de gebruikersnaam die gebruikt kan worden om in Canvas in te loggen. Als je een authenticatie service geconfigureerd hebt (zoals LDAP) dan zal dit doorgaans overeenkomen met de gebruikersnaam in het remote systeem. Login_id kan letters, cijfers of de volgende symbolen bevatten:  - _ = + . @
 • wachtwoord:  Als het account geconfigureerd is voor gebruik van LDAP of een SSO-protocol, is dit niet vereist. Verder is dit het wachtwoord voor de 'login_id' hierboven. Dit wachtwoord moet uit ten minste 6 tekens bestaan.
 • ssha_password: In plaats van een wachtwoord zonder codering, kun je een vooraf versleuteld wachtwoord toepassen met gebruik van de SSHA wachtwoordgeneratiefunctie in dit veld. Hoewel dit beter is dan een wachtwoord zonder codering, moet je de gebruikers nog steeds adviseren om hun wachtwoord te veranderen nadat ze de eerste maal hebben ingelogd. Meer over het genereren van SSHA-wachtwoorden.
 • authentication_provider_id: Dit is de verificatieprovider waarmee de aanmelding is verbonden. Aanmeldingen die aan een specifieke provider zijn verbonden, kunnen alleen met die provider worden gebruikt. Legaat-providers (LDAP, CAS, SAML) zoeken naar aanmeldingen die ermee zijn verbonden, of naar niet-verbonden aanmeldingen. Nieuwe providers zoeken alleen naar aanmeldingen die expliciet met ze zijn verbonden. Dit kan de integer-ID van de provider zijn of het type van de provider (in dat geval wordt de eerste passende provider gezocht).  
 • first_name^:  Dit is de voornaam (eerste) van de gebruiker. Indien aanwezig, wordt deze gebruikt om een full_name en/of sortable_name te maken.
 • last_name^:  Dit is de achternaam van de gebruiker. Indien aanwezig, wordt deze gebruikt om een full_name en/of sortable_name te maken.
 • full_name^: Dit zijn de voornaam en de achternaam van de gebruiker. first_name en last_name kunnen worden overgeslagen als dit wordt ingevuld.
 • sortable_name^: Dit is de optie voor sorteerbare namen in Canvas; deze naam wordt gewoonlijk van de gebruikersnaam afgeleid maar kan worden aangepast.
 • short_name^: Dit is de weergegeven naam van de gebruiker; deze naam wordt gewoonlijk van de gebruikersnaam afgeleid maar kan worden aangepast.
 • email:  Dit is het door de instelling toegewezen e-mail adres en zal ook als het default emailadres voor deze gebruikersaccount aangegeven worden. Dit emailadres moet nog steeds aangegeven worden zelfs als deze hetzelfde is als de login_id van de gebruiker.
 • voornaamwoorden: Als persoonlijke voornaamwoorden is ingeschakeld, zijn dit de persoonlijke voornaamwoorden die worden weergegeven na een gebruikersnaam in Canvas. Het voornaamwoordenveld accepteert alle voornaamwoorden, zelfs als ze niet zijn gemaakt in de pagina Accountinstellingen.
 • declared_user_type: Dit aangegeven gebruikerstype kan zijn: administratief, waarnemer, personeel, cursist, student_other, of docent. Kan <delete> doorgeven om het aangegeven gebruikerstype van de gebruiker te verwijderen.
 • canvas_password_notification: Dit staat standaard op onwaar. Wanneer waar wordt de gebruiker op de hoogte gesteld dat er een wachtwoord moet worden ingesteld als authentication_provider_id Canvas is.
 • home_account: Door de home_account in te stellen als waar wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt in de doelaccount voor de SIS-import en samengevoegd in een andere bestaande gebruiker van een andere account binnen het consortium met een overeenkomende integration_id. Wordt genegeerd tenzij de doelaccount verbonden is met een automatische- samenvoegingsconsortium.
 • status*^:  Dit is de plaats waar je een gebruiker aan Canvas kunt toevoegen of ervan kunt verwijderen. Markeer als actief om een gebruiker toe te voegen, geblokkeerd om een gebruiker te blokkeren of verwijderd om een bestaande gebruiker te verwijderen.

 

Conflicterende e-mailadressen

Canvas identificeert gebruikers aan de hand van hun e-mailadres. Wanneer studenten aan een cursus worden toegevoegd, probeert Canvas eventuele conflicten in de e-mailadressen op te lossen wanneer de gebruiker de eerste keer op de cursus inlogt.

Gewoonlijk gebruikt iedere student een uniek e-mailadres. Soms komt het echter voor dat meerdere studenten hetzelfde e-mailadres gebruiken. Wanneer studenten via SIS-import aan cursussen worden toegevoegd, herkent Canvas wanneer een e-mailadres aan meer dan één student is toegewezen.

 • Als een nieuwe SIS ID wordt geassocieerd met een e-mailadres dat reeds aan een bestaande SIS ID is toegewezen, stuurt Canvas een e-mail naar het betreffende e-mailadres.
 • Wanneer gebruikers via SIS-import aan een account worden toegevoegd, zullen ze geen e-mailbericht ontvangen tenzij het systeem een duplicaatgebruiker detecteert. Als gebruikers echter handmatig worden toegevoegd of ingeschreven, zullen ze wel een e-mail ontvangen die ze informeert dat ze zijn toegevoegd of ingeschreven in een nieuwe cursus. De student die een e-mailadres deelt, ontvangt een bericht dat het e-mailadres reeds in gebruik is en wordt gevraagd om een nieuw account in Canvas aan te maken. Deze procedure kan ook van toepassing zijn wanneer een gebruiker aan een cursusinschrijving wordt toegevoegd.

accounts.csv (voorbeeld)

Een account is een organisatie-eenheid binnen Canvas (bijv. het ouder-account van een instituut). Elk account kan een hiërarchie van subaccounts bevatten, zoals bij het aanmaken van accounts voor individuele colleges binnen een instituut of voor individuele scholen binnen een district. Subaccounts kunnen ook weer meerdere subaccounts bevatten, zoals wanneer een college wordt onderverdeeld in departementen of programma's, of wanneer een school wordt onderverdeeld in cijferniveaus of onderwerpen.

Download een voorbeeld van een accounts.csv bestand met de volgende subaccounts:

 • 3 subaccounts binnen je hoofd/root-account. (Kunst & Cultuurwetenschappen, Bedrijfskunde, Wiskunde & Natuurwetenschappen)
 • 4 subaccounts binnen je Bedrijfskunde subaccount. (Accounting, Computerwetenschap, Economie en Marketing)
 • 3 subaccounts binnen je Wiskunde & Natuurwetenschappen subaccount. (Biologie, Natuurkunde en Statistiek)
 • 1 subaccount binnen je Kunst & Cultuurwetenschappen subaccount. (Beeldende Kunsten)
 • 2 subaccounts binnen je Beeldende Kunsten subaccount. (Fotografie en Digitale Media)

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • account_id*:  Dit is een unieke identifier die gebruikt wordt om een subaccount aan te maken. Het courses.csv bestand biedt je de mogelijkheid om cursussen aan een bepaalde account-id toe te wijzen. Deze unieke identifier voor het account mag niet veranderen en moet globaal uniek zijn voor alle accounts. In de Canvas UI wordt dit de SIS ID genoemd en kan veranderd worden door de Instellingen voor ieder respectief sub-account te bezoeken.
 • parent_account_id*^: Deze identifier geeft aan dat een sub-account onder deze parent account geplaatst dient te worden. Als dit veld open is dan zal het sub-account onder je root of hoofd account geplaatst worden. Merk op dat zelfs als alle waarden opengelaten worden, de kolom toch moet worden opgenomen om het bestand te differentiëren van een groepsimport.
 • name*^:  Dit is de naam voor de sub-account.
 • status*: Dit is hoe je een sub-account kunt creëren of verwijderen. Markeer als actief om een sub-account toe te voegen of als geschrapt om een bestaande sub-account te verwijderen.
 • integration_id: Dit is de secundaire unieke identifier die gebruikt wordt voor meer complexe SIS-integraties. Deze identifier voor de account moet niet veranderen en moet globaal uniek zijn.

terms.csv

Een periode biedt een vaste groep begin- en einddatums voor alle cursussen die aan die periode zijn toegewezen. De periodedatums voor de cursussen kunnen handmatig worden beheerd op cursusniveau zonder een importbestand. Wanneer een term_id aan veel verschillende cursussen wordt toegevoegd, zullen alle cursussen in die periode op dezelfde tijd beginnen/eindigen. Geüploade periodedatums helpen je ook bij het sorteren en organiseren wanneer de gegevens en rapporten in de Beheerder-interface worden bekeken.

Download een voorbeeld van een terms.csv bestand met 10 perioden.

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • term_id*:  Dit is een unieke identifier voor de periode. Met de courses.csv kun je naar deze term_id verwijzen zodat je cursussen weten wanneer ze moeten beginnen en eindigen. Deze identifier voor de periode moet niet veranderen, en moet globaal uniek zijn voor alle perioden. In de gebruikersinterface wordt dit de SIS ID genoemd.
 • name*^:  Dit is de naam van je periode. Bedenk een goede naam die je zal helpen om makkelijk naar jouw perioden te verwijzen.  Er bestaan veel beheerstools die je toestaan om per naam van de periode gegevens te zoeken of op te vragen.
 • status*:  Dit is hoe je een periode kunt creëren of verwijderen. Markeer als actief om een periode toe te voegen of als geschrapt om een bestaande periode te verwijderen.
 • start_date^:  Dit is de datum waarop de periode begint. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (de T kan door een spatie vervangen zijn, zoals afgebeeld in het voorbeeld van de schermafbeelding). Bijvoorbeeld 26 augustus 2013 om 5:00pm EST zou als 2013-08-26T17:00-5:00 geschreven moeten worden
 • end_date^:  Dit is de datum waarop de periode eindigt. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (de T kan door een spatie vervangen zijn, zoals afgebeeld in het voorbeeld van de schermafbeelding). Als standaard wordt de gebruikerstoegang om 12 uur 's nachts op de aangegeven einddatum afgesloten, wat betekent dat de dag ervoor de laatste volle dag is dat de gebruikers toegang hebben tot de periode. Wij raden je aan om de einddatum in te stellen op de dag die volgt op de dag dat de periode eindigt.
 • integration_id: Dit is de secundaire unieke identifier die gebruikt wordt voor meer complexe SIS-integraties. Deze identifier voor de periode moet niet veranderen en moet globaal uniek zijn.
 • date_override_enrollment_type: Hiermee kun je start- en einddatums instellen of verwijderen voor een specifiek inschrijvingstype binnen een bestaande periode. Indien ingesteld, worden alle kolommen behalve term_id, status, start_date en end_date voor de rij genegeerd. Als de status op actief is ingesteld, zijn de periodedatums alleen van toepassing op de inschrijvingen van het gegeven type. Als de status op verwijderd is ingesteld, worden de huidige ingestelde datums verwijderd voor het gegeven inschrijvingstype. Het inschrijvingstype kan worden ingesteld op Student inschrijving, Docent inschrijving, Onderwijsassistent inschrijving of Ontwerper inschrijving.

courses.csv

Een cursus is een georganiseerde presentatie over een bepaald onderwerp. Soms bevat een cursus een serie cursussen. Cursussen worden binnen perioden geplaatst voor het aanmaken van begin- en einddatums. Als een cursus echter specifieke cursusdatums bevat, zullen die datums de toegangsdatums van de studenten voor de periode, aangegeven door de term_id (indien aanwezig), overschrijven. De betekenis van het toevoegen van een term_id is dat je de cursussen kunt sorteren en organiseren wanneer gegevens en rapporten worden bekeken in de Beheerder-interface. Een term_id kan gemakkelijk aan veel verschillende cursussen die op dezelfde tijd beginnen/eindigen worden toegevoegd. Als je een cursus niet aan een periode koppelt, wordt de cursus aan de periode genaamd Standaardperiode gekoppeld.

Als je instituut Blauwdrukcursussen heeft ingeschakeld, kun je een courses.csv gebruiken om bijbehorende cursussen aan de blauwdrukcursus toe te voegen. Merk op dat de blauwdrukcursus als een blauwdrukcursus moet worden aangemaakt en ingeschakeld voordat bijbehorende cursussen kunnen worden toegevoegd.

Download een voorbeeld van een courses.csv bestand met 10 cursussen; deze verblijven in hun respectievelijke subaccounts in een specifieke periode.

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • course_id*:  Dit is een unieke identifier gebruikt om de cursussen in Canvas te onderscheiden. Deze identifier voor de cursus mag niet veranderen en moet globaal uniek zijn voor alle cursussen. In de gebruikersinterface wordt dit de SIS ID genoemd.
 • short_name*^:  Dit is een korte naam voor de cursus. In de Canvas UI wordt dit ook de Cursuscode of Referentiecode genoemd.
 • long_name*^:  Dit is een lange (volledige) naam van de cursus. (Dit kan dezelfde naam zijn als de korte naam, maar als beide beschikbaar zijn zal het aanleveren van beide voor een betere gebruikerservaring zorgen).
 • account_id^:  Dit is de unieke SIS-ID-account_id (uit accounts.csv) aan de hand waarvan de cursus weet onder welk subaccount de cursus valt. Als er geen account_id voor een nieuwe cursus is opgegeven, zal de cursus aan je hoofd/root-account worden gekoppeld. De SIS-ID is te vinden in de Instellingen van het subaccount.
 • term_id^:  Dit is de unieke periode identifier (van de terms.csv) die aan de cursus aangeeft wanneer te beginnen en wanneer te eindigen. Als er een term_id aan een cursus is gekoppeld hoef je geen startdatum of einddatum in te voeren.
 • status*^:  Dit is hoe je een cursus kunt creëren, verwijderen, beëindigen of publiceren. Markeer als actief om een cursus toe te voegen, als verwijderd om een bestaande cursus te verwijderen, als voltooid om een bestaande cursus te beëindigen of als gepubliceerd om een bestaande cursus te publiceren.
 • integration_id: Dit is de secundaire unieke identifier die gebruikt wordt voor meer complexe SIS-integraties. Deze identifier voor de cursus moet niet veranderen en moet globaal uniek zijn.
 • start_date^:  Dit is de datum waarop de cursus begint. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (De T kan door een spatie vervangen zijn).
 • end_date^:  Dit is de datum waarop de cursus eindigt. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (De T kan door een spatie vervangen zijn) Als standaard wordt de gebruikerstoegang om 12 uur 's nachts op de aangegeven einddatum afgesloten, wat betekent dat de dag ervoor de laatste volle dag is dat de gebruikers toegang hebben tot de cursus. Wij raden je aan om de einddatum in te stellen op de dag die volgt op de dag dat de cursus eindigt.
 • course_format: Dit is het formaat voor de cursus. Het formaat kan online, on_campus, of gemengd zijn.
 • blueprint_course_id: Dit is de cursus-ID van de blauwdrukcursus waaraan je een bijbehorende cursus wilt toevoegen. Om de link van de blauwdrukcursus te verwijderen, kun je in plaats van de ID 'niet koppelen' doorgeven. In de gebruikersinterface is dit de SIS ID van de blauwdrukcursus.
 • homeroom_course: Dit wordt gebruikt om klassecursussen voor Canvas Elementair-accounts te markeren. Hiervoor is vereist dat de instelling Canvas Elementair is ingeschakeld.

sections.csv (voorbeeld)

Een sectie onderverdeelt de studenten in een cursus. Er kan ook kruisverwijzing tussen meerdere secties in een cursus zijn, vooral als alle studentensecties hetzelfde cursusmateriaal aan het leren zijn. Meerdere secties kunnen in één cursus worden geplaatst, maar een sectie kan niet meerdere secties bevatten. Secties krijgen de cursusdatums die door de periode zijn ingesteld. Als een sectie echter specifieke datums bevat, zullen deze datums de toegangsdatums van de studenten voor de cursus en de begin- en/of einddatums voor de periode overschrijven.

Als je probeert om een cursus te verwijderen en de gebruikers zijn geassocieerd met secties, moet je de section_id parameter in de CSV-import vermelden evenals de sectie SIS ID's.

Download een voorbeeld van een sections.csv bestand met de volgende secties:

 • 4 secties in de ACCT300 - Kostencalculatie cursus
 • 4 secties in de ACCT310 - Management Accounting cursus
 • 2 secties in de BIO101 - Inleiding tot biologie cursus

Dit bestand gaat ervan uit dat er meerdere secties binnen één cursus zijn. Veel instituten importeren cursussecties als afzonderlijke cursussen. Dit kan worden gedaan door (1) een Canvas-cursus voor elke sectie in je courses.csv aan te maken en dan (2) een enkele sectie in elk van deze cursussen aan te maken. Je kunt in feite dezelfde gegevens voor de cursus en de sectie gebruiken, waaronder de SIS ID die hetzelfde zal zijn voor zowel de course_id als de section_id.

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • section_id*:  Dit is een unieke identifier gebruikt om delen in een cursus te creëren. Deze identifier voor het onderdeel moet niet veranderen en moet globaal uniek zijn. In de gebruikersinterface wordt dit de SIS ID genoemd.
 • course_id*^:  Dit is de unieke identifier van de cursus waar het onderdeel toegevoegd of verwijderd zal worden (toegevoegd in courses.csv).
 • name*^:  Dit is de naam van het onderdeel. Secties zijn alfabetisch op naam gerangschikt.
 • status*:  Dit is hoe je een onderdeel in een cursus creërt of verwijdert. Markeer als actief om een onderdeel te creëren of geschrapt om een bestaand onderdeel te verwijderen.
 • integration_id: Dit is de secundaire unieke identifier die gebruikt wordt voor meer complexe SIS-integraties. Deze identifier voor het onderdeel moet niet veranderen en moet globaal uniek zijn.
 • start_date^:  Dit is de datum waarop het onderdeel begint. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (De T kan door een spatie vervangen zijn)
 • end_date^:  Dit is de datum waarop het onderdeel eindigt. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (De T kan door een spatie vervangen zijn) Als standaard wordt de gebruikerstoegang om 12 uur 's nachts op de aangegeven einddatum afgesloten, wat betekent dat de dag ervoor de laatste volle dag is dat de gebruikers toegang hebben tot de sectie. Wij raden je aan om de einddatum in te stellen op de dag die volgt op de dag dat de sectie eindigt.

enrollments.csv (voorbeeld)

Een inschrijving is een gebruiker die onder een bepaalde rol in een cursus is ingeschreven. Met een enrollments.csv kun je rollen toewijzen aan gebruikers en deze personen in de juiste cursussen plaatsen. Wanneer de inschrijvingsstatus van een gebruiker als voltooid staat gemarkeerd, is deze persoon beperkt tot alleen-lezen toegang voor die cursus.

Opmerking: SIS-inschrijvingsbestanden in CSV-indeling met waarden voor start_date en end_date overschrijven periode-, curus- en sectiedatums.

Download een voorbeeld van een enrollments.csv bestand met de volgende inschrijvingen:

 • 1 gebruiker als een docent in de ACCT300 - Kostencalculatie cursus
 • 1 gebruiker als een assistent-docent in de ACCT300 - Kostencalculatie cursus
 • 1 gebruiker als een ontwerper in de ACCT300 - Kostencalculatie cursus
 • 3 gebruikers als studenten in sectie 1 van de ACCT300 - Kostencalculatie cursus
 • 3 gebruikers als studenten in sectie 2 van de ACCT300 - Kostencalculatie cursus
 • 1 gebruiker als een waarnemer in sectie 1 van de ACCT300 - Kostencalculatie cursus

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • course_id*:  (verplicht als er geen section_id is) Dit is een unieke identifier voor de cursus waarvoor de gebruiker zal worden ingeschreven (toegevoegd in courses.csv). Als studenten voor de cursus inschrijven in plaats van voor een specifiek onderdeel, voer dan in dit veld de course_id in. Laat het anders open.
 • root_account: Dit is het domein van het account om naar de gebruiker te zoeken.
 • start_date^: Dit is de startdatum van de inschrijving. Om te zorgen dat start_date wordt geactiveerd, moet ook end_date worden opgegeven. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZ.
 • end_date^: Dit is de einddatum van de inschrijving. Om te zorgen dat end_date wordt geactiveerd, moet ook start_date worden opgegeven. Het formaat zou in ISO 8601 moeten worden: JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZ.
 • user_id*:  Dit is de unieke identifier van de gebruiker die voor de aangewezen cursussen ingeschreven zal worden. Als de user_integration_id aanwezig is, zal dit veld worden genegeerd.
 • user_integration_id*: (verplicht als er geen user_id is) Dit is de secundaire unieke identifier van de gebruiker (toegevoegd in users.csv als de integration_id).
 • role*:  Dit is de rol die een gebruiker voor de aangewezen cursus toegewezen zal krijgen. Je schrijft een gebruiker in voor ieder van de volgende rollen: docent, ontwerper, assistent-docent, student, waarnemer of een aangepaste rol die je vaststelt.  Beheerders kunnen op het hoofd/root account of sub-account niveau bepalen welke rol wordt toegekend.
 • role_id*: (verplicht als er geen rol is) Dit is de unieke identifier voor de rol waarvoor de gebruiker wordt toegevoegd als onderdeel van een inschrijving.
 • section_id*:  (verplicht als er geen course_id is) Dit is de unieke identifier voor het onderdeel waarvoor de gebruiker ingeschreven zal worden (toegevoegd in sections.csv). Als studenten voor een specifiek onderdeel van de cursus inschrijven, voer dan de section_id in dit veld in. Laat dit veld anders open. Als geen section_id aangegeven is dan zal de default sectie voor de curus gebruikt worden. Als er geen default section bestaat, zal er automatisch een zonder een SIS ID gecreërd worden.
 • status*: Dit is hoe je een gebruiker voor een cursus inschrijft, een inschrijving beëindigt, of een gebruiker verwijdert. Markeer als actief om een gebruiker in een cursus in te schrijven, als voltooid om een eind te maken aan de inschrijving van een gebruiker, of inactieve, of als geschrapt om een gebruiker uit de cursus te verwijderen. Bij een 'inactieve' toestand staat een student in het cursusrooster voor cursusleiders, maar kan de student de cursus niet bekijken of eraan deelnemen totdat de inschrijving is geactiveerd.  
 • associated_user_id:  (Alleen observer rol) Dit is de unieke identifier van de gebruiker wiens informatie (waaronder cijfers) door de waarnemer bekeken kan worden. De waarnemer dient in dezelfde cursus/onderdeel ingeschreven te zijn als de gebruiker die je graag wil waarnemen. Dit veld zal alle rollen negeren behalve die van waarnemer.
 • limit_section_privileges: Dit is om in te stellen dat de inschrijving de gebruiker toestaat om alleen gebruikers te zien en interactie te hebben met gebruikers die in de sectie zijn ingeschreven aan de hand van de course_section_id. Dit veld staat standaard op Onjuist. Beperken van studenten om alleen per sectie interactie te hebben beïnvloedt Samenwerkingen, Chat, Personen en Gesprekken. Bij het inschrijven van docenten en assistent-docenten kun je met sectiebeperkingen die gebruikers toestaan om studenten in dezelfde sectie(s) te beoordelen. Discussieonderwerpen en Pagina's worden niet beïnvloed door sectiebeperkingen en kunnen door elke student worden bekeken. Deze functiegebieden kunnen worden beperkt door het aanmaken van inhoud in de cursusgroepen.
 • melden: Dit is hoe je kiest om een melding naar de ingeschreven gebruiker(s) te sturen wanneer ze in een cursus zijn ingeschreven.

group_categories.csv

Met groepscategorieën kun je groepen onderverdelen in Canvas. Met een group_categories.csv-bestand kun je groepscategorieën op account- of cursusniveau maken. In de gebruikersinterface wordn groepscategorieën aangeduid als groepsreeksen.

Download een sample group_categories.csv-bestand met de volgende groepscategorieën:

 • Beheerdersgroepen
 • Ontwerpersgroepen
 • Geschiedenisprojectgroepen

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • group_category_id: Dit is de identifier die gebruikt wordt om te verwijzen naar de groepscategorie. De identifier mag niet veranderen voor de groepscategorie en moet globaal uniek zijn.
 • account_id: Dit is de identifier die de groepscategorie aan een account koppelt (toegevoegd in accounts.csv). Als er geen account of cursus is opgegeven, wordt de groep aan het root-account gekoppeld.
 • course_id: Dit is de identifier die de groepscategorie aan een cursus koppelt (toegevoegd in courses.csv). Als er geen cursus of account is opgegeven, wordt de groep aan het root-account gekoppeld.
 • category_name*^: Dit is de naam van de groepscategorie.
 • status*: Dit is de status van de groepscategorie. Markeer als actief om de groepscategorie te maken of verwijderd om de groepscategorie te verwijderen.

groups.csv

Een groep kan worden gebruikt om samenwerkingsmogelijkheden voor cursisten, cursusleiders, beheerders en andere gebruikers te maken. Met groups.csv kun je groepen op accountniveau en cursusniveau maken. Groepen geüpload via SIS kunnen alleen via SIS geüpdated of verwijderd worden.

Download een voorbeeld van een groups.csv bestand met de volgende groepen:

 • Beheerders
 • Wiskundedocenten
 • Ontwerpers

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • group_id*: Dit is de unieke identifier die gebruikt wordt als referentie voor je groep. Deze identifier voor de groep mag niet veranderen en moet globaal uniek zijn.
 • group_category_id: Dit is de identifier van de groepscategorie (toegevoegd in group_categories.csv) waaraan je een groep toevoegt. Als er geen groepscategorie wordt opgegeven, wordt de groep in de standaard groepscategorie voor het gedefinieerde account of de gedefinieerde cursus geplaatst. Als er geen account of cursus wordt opgegeven, wordt de groep in de standaard groepscategorie voor het root-account geplaatst.
 • account_id: Dit is de identifier die de groep aan een account koppelt (toegevoegd in accounts.csv). Als er geen is opgegeven, wordt de groep aan het root-account gekoppeld.
 • course_id: Dit is de identifier die de groep aan een cursus koppelt (toegevoegd in courses.csv). Als er geen cursus of account is opgegeven, wordt de groep aan het root-account gekoppeld.
 • name*^: Dit is de naam van de groep.
 • status*: Dit is de status van de groep. Markeer als beschikbaar om de groep open te stellen voor lidmaatschap of verwijderd om de groep te verwijderen.

groups_membership.csv

Lidmaatschap van een groep staat gebruikers toe om samen te werken bij activiteiten in Canvas. Met een groups_membership.csv kun je personen in grotere aantallen toevoegen of verwijderen van een groep die je via groups.csv hebt aangemaakt.

Download een voorbeeld van een groups_membership.csv bestand met de volgende groepslidmaatschappen:

 • 1 geaccepteerde gebruiker in de Beheerder-groep
 • 1 geaccepteerde gebruiker in de Wiskundedocenten-groep
 • 1 verwijderde gebruiker in de Wiskundedocenten-groep

Verplicht veld*

 • group_id*: Dit is de unieke identifier die gebruikt wordt als referentie voor je groep (toegevoegd in groups.csv).
 • user_id*: Dit is unieke identifier van de gebruiker die je aan de groep wilt toevoegen (toegevoegd in users.csv).
 • status*: Dit is de status van de gebruikers in de groep. Markeer als geaccepteerd om een gebruiker aan een groep toe te voegen of als verwijderd om een gebruiker van een groep te verwijderen.

xlists.csv

Kruisverwijzing staat je toe om secties naar een andere cursus te verplaatsen. Een xlist.csv bestand maakt het mogelijk om secties via kruisverwijzing naar bestaande cursussen te verplaatsen en een hiërarchie aan te maken.

De sectie-id's worden verondersteld reeds te bestaan en reeds naar andere cursus-id's te verwijzen. Als in dit bestand een sectie-id wordt gegeven, wordt deze vanaf de bestaande cursus-id verplaatst naar een nieuwe cursus-id en als die nieuwe cursus wordt verwijderd of de kruisverwijzing wordt verwijderd, zal de sectie terugkeren naar de vorige cursus-id. Als xlist_course niet refereert aan een bestaande cursus, wordt deze aangemaakt. Als je meer informatie over de cursus van de kruisverwijzing wilt geven, kun je dit in courses.csv doen.

Download een voorbeeld van een xlists.csv bestand met de volgende cursussen en secties:

 • 4 actieve secties vanaf de ACCT300 - Kostencalculatie cursus via kruisverwijzing naar de ACCT310 - Management Accounting cursus

Verplicht veld*

 • xlist_course_id*: Dit is de identifier van de nieuwe cursus (toegevoegd in courses.csv).
 • section_id*: Dit is de identifier van de sectie (toegevoegd in sections.csv).
 • status*: Dit is de status van de sectie. Markeer als actief om een sectie actief te maken of verwijderd om een sectie te verwijderen.

user_observers.csv

De waarnemer-rol kan worden gebruikt om ouders in te schrijven en deze aan een student te koppelen, zodat zij de cijfers van hun student en de cursus-interacties kunnen zien. Met een user_observers.csv kun je waarnemers inschrijven en koppelen aan elk van de opgegeven inschrijvingen van de student.

Download een voorbeeld van een user_observers.csv bestand met de volgende inschrijvingen:

 • 2 actieve waarnemers
 • 1 verwijderde waarnemer

Verplicht veld*

 • observer_id*: Dit is de unieke identifier van de waarnemer (toegevoegd als de user_id in users.csv).
 • student_id*: Dit is de unieke identifier van de student (toegevoegd als de user_id in users.csv).
 • status*: Dit is de status van de waarnemer. Markeer als actief om de waarnemer in te schrijven voor elk van de inschrijvingen van de student of als verwijderd om alle inschrijvingen van de waarnemer te verwijderen.

logins.csv

Met de logins.csv kun je aanmeldingsreferenties voor gebruikers maken of bijwerken. Aanmeldingen kunnen alleen aan bestaande gebruikers worden toegevoegd. Aanmeldingen kunnen worden verwijderd met behulp van de users.csv.

Download een voorbeeld van een logins.csv bestand met de drie gebruikersaanmeldingen.

Verplicht veld* | Sticky-veld^

 • user_id*: Dit is de unieke identifier van de gebruiker (vermeld in enrollments.csv). Deze waarde mag voor de gebruiker niet veranderen en moet voor alle gebruikers uniek zijn. Wordt de SIS-ID genoemd in de Canvas-gebruikersinterface.
 • integration_id: Dit is de secundaire unieke identifier die gebruikt wordt voor complexe SIS-integraties. Deze waarde mag voor de gebruiker niet veranderen en moet voor alle gebruikers uniek zijn. Laat dit veld leeg bij het samenvoegen van gebruikers met overeenkomende integratie-ID’s.
 • login_id*: Dit is de naam die de gebruiker zou gebruiken om in Canvas in te loggen. Voor geconfigureerde verificatieservices, zoals LDAP, is dit de gebruikersnaam van het remote-systeem.
 • wachtwoord: Dit is het wachtwoord dat de gebruiker gebruikt om in Canvas in te loggen. Dit veld mag niet worden gevuld voor accounts geconfigureerd naar LDAP of SSO.
 • ssha_password: Dit is een wachtwoord dat is gegenereerd met een versleuteld SSHA-generatieschema.
 • authentication_provider_id: Dit is de verificatieprovider waarmee de aanmelding is verbonden.
 • existing_user_id^: Dit is de SIS-ID van de gebruiker zoals die in de users.csv staat.
 • existing_integration_id^: Dit is de integratie-ID van de gebruiker zoals die in de users.csv staat.
 • existing_canvas_user_id^: Dit is de Canvas-ID van de gebruiker.
 • root_account: Dit is het domeinaccount voor de gebruiker.
 • email: Dit is het e-mailadres van de gebruiker.

Opmerkingen:

 • existing_user_id, existing_integration_id of existing_canvas_user_id is vereist voor een succesvolle import van logins.csv.
 • Het root_account veld is vereist wanneer gebruikers in een vertrouwensaccount worden geïdentificeerd (bijv. bij kruisverwijzing van gebruikers tussen accounts binnen een vertrouwensaccount).

admins.csv

Beheerders beheren de instellingen voor een volledig account of een subaccount. Met een admins.csv kun je gebruikers in Canvas aanwijzen als accountbeheerders of voor een aangepaste account-rol of subaccount-rol.

Download een voorbeeld van een admins.csv bestand met de volgende beheerders:

 • 2 actieve accountbeheerders
 • 1 verwijderde accountbeheerder
 • 2 actieve aangepaste account-rollen

Verplicht veld*

 • user_id*: Dit is de unieke ID van de gebruiker die je wilt aanwijzen als een beheerder (toegevoegd in users.csv).
 • account_id*: Dit is unieke identifier van het account waarin je wilt dat de beheerder terechtkomt (toegevoegd in accounts.csv). Als deze kolom leeg blijft, verblijft de gebruiker in het root-account. Deze kolom is altijd vereist, ook als er geen waarde in de kolom wordt ingevoerd.  
 • role_id*: (verplicht als er geen rol is) Dit is de ID van de rol, die de standaard ID is of een aangepaste ID gedefinieerd door het account.
 • role*: (verplicht als er geen role_id is) Dit is de naam van de rol, die de standaard Accountbeheerderrol is of een aangepaste rol gedefinieerd door het account. Als je een accountbeheerder aan het toevoegen bent, formatteer dan het veld zodat er 'AccountAdmin' wordt aangegeven. Als je een aangepaste rol aan het toevoegen bent, formatteer dan het veld zodat het er precies zo uitziet als het in de Canvas UI verschijnt.
 • status*: Dit is de status van de beheerder. Markeer als actief om een actieve beheerder aan te maken of als verwijderd om een beheerder te verwijderen.
 • root_account: Dit is het domein van het account om naar de gebruiker te zoeken.

change_sis_id.csv

Een SIS ID is een unieke identifier voor een object in Canvas. Met een change_sis_id.csv kun je de SIS ID's voor bestaande accounts, perioden, cursussen, secties, groepen of gebruikers in grotere aantallen tegelijk veranderen.

Download een voorbeeld van een change_sis_id.csv bestand met de volgende SIS ID wijzigingen:

 • 1 gebruiker SIS ID wijziging
 • 1 cursus SIS ID wijziging
 • 1 periode SIS ID wijziging

Verplicht veld*

 • old_id*: Dit is de huidige SIS ID van het object.
 • new_id*: Dit is de gewenste SIS ID van het object. De nieuwe SIS ID moet op het moment uniek zijn voor het objecttype en het root-account.
 • type*: Dit is het objecttype. Het type kan een account, periode, cursus, sectie, groep of gebruiker zijn.