Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat zijn Externe apps (LTI Tools)?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Wat zijn Externe apps (LTI Tools)?

LTI voorziet in een raamwerk waarmee een LMS (Canvas) verifieerbare informatie kan versturen over een gebruiker naar een derde partij. Om te zorgen dat een LTI werkt, moet de derde partij een consumentensleutel en een gedeeld geheim leveren die Canvas kan gebruiken om een handtekening te genereren zodat de authenticiteit van de verzonden gegevens gecontroleerd kan worden. Standaard wordt de meeste gebruikersinformatie anoniem gemaakt, maar dit kan veranderd worden wanneer de configuratie de eerste keer ingesteld wordt.

Externe apps kunnen op een account of cursus niveau worden geconfigureerd.

Wanneer gebruik ik een externe app?

Wanneer gebruik ik een externe app?

Externe Apps voegt functionaliteit toe aan een Canvas cursus. Een instructeur wil bijvoorbeeld een studiehulp toevoegen (flashcards, mini-testen, enz.) om studenten te helpen de concepten die uitgelegd worden beter te begrijpen.

Beheerders kunnen externe apps toevoegen aan accounts en sub-accounts via XML, URL of een handmatige configuratie.

Als er nog geen apps zijn voor een cursus, dan kunnen cursusleiders externe apps aan hun cursussen toevoegen om aanvullende leerpaden te maken voor de cursisten. Externe apps kunnen in Modules, cursusnavigatie, Rich Content Editor en opdrachten toegevoegd worden.

In de Rich Content Editor kunnen externe apps worden geopend vanaf het Apps-pictogram of worden toegevoegd aan de werkbalk van een account.

Wanneer gebruik ik het Canvas App Center?

Wanneer gebruik ik het Canvas App Center?

Beheerders en cursusleiders kunnen ook apps activeren in het App Center die direct in Canvas geintegreerd is.

Het Canvas App Center is maakt deel uit van het Apps tabblad zowel in de accounts- als in de cursusinstellingen. Hiermee kun je:

  • Nieuwe functies toevoegen aan Canvas op het account of cursusniveau
  • Apps configurere om ze aan modulen en beoordelingen te koppelen
  • Apps installeren zonder de hulp van IT
  • Een aangepaste leerervaring maken
  • Meer mogelijkheden creeren
  • Apps op naam filteren
  • Geinstalleerde apps bekijken

Het Canvas App Center maakt deel uit van het Apps tabblad zowel in de accounts- als in de cursusinstellingen.

De beheerders kunnen de apps beheren die kunnen worden gebruikt in cursussen voor accounts en subaccounts door een acceptatielijst te maken in het Edu App Center en de acceptatielijst in Canvas te beheren.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.