Hoe beheer ik de pagina Machtigingen?

Als beheerder kun je machtigingen bekijken en beheren voor gebruikersrollen op cursus- en accountniveau. Afhankelijk van de gebruikersrol kun je standaardmachtigingen bewerken en aangepaste machtigingen instellen voor een gerbruikersrol in je account. Machtigingen geven of weigeren toegang tot specifieke functies binnen een account en cursus.

Opmerkingen:

  • Sommige machtigingen zijn niet beschikbaar voor subaccounts. Meer informatie over machtigingen en beperkingen voor subaccounts vind je in het brondocument Account en subaccount vergeleken.
  • Wanneer je een machtiging wijzigt, kan het som 30 minuten of langer duren voordat deze machtiging in werking treedt. Als de verwachte wijzigingen niet onmiddellijk worden weergegeven, probeer het dan na enige tijd opnieuw.
  • Onderliggende Consortium-accounts nemen de rollen en machtigingen van het bovenliggende account over. Onderliggende accounts kunnen alle niet-vergrendelde rollen en machtigingen bewerken.  

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Machtigingen openen

Klik op de link Machtigingen

Klik op de link Machtigingen (Permissions) in Accountsnavigatie.

Machtigingen bekijken

Pagina Machtigingen bekijken

Standaard worden op de pagina Machtigingen machtigingen voor gebruikersrollen op cursusniveau weergegeven [1].

Klik op het tabblad Accountrollen (Account Roles) [2] om machtigingen voor gebruikersrollen op accountniveau te bekijken.

Zoeken naar en filteren op machtigingen

Je kunt naar een specifieke machtiging zoeken door de gewenste naam in het zoekveld (Search) te typen [1]. Het zoekveld maakt gebruik van voorspellend filteren.

Je kunt machtigingen ook op basis van rollen filteren. Standaard worden op de pagina Machtigingen alle gebruikersrollen weergegeven. Als je machtigingen voor een specifieke gebruikersrol wilt filteren, typ of selecteer je de naam van de gebruikersrol vanuit het menu Filter machtigingsrol (Permission Role Filter) [2].

Je kunt de zoek- en filteropties gebruiken om te zoeken naar machtigingen voor specifieke gebruikersrollen.

Afzonderlijke machtigingen bekijken

Als je informatie over een specifieke machtiging wilt bekijken, klik je op de naam van de machtiging.

Extra machtigingsgegevens bekijken

View Additional Permission Information

In de zijbalk voor machtigingen wordt de naam van de machtiging weergegeven [1].

Je kunt specifieke gegevens over de machtiging tonen en verbergen door te klikken op de pijlpictogrammen Wat het doet (What it Does) en Extra overwegingen (Additional Considerations) [2]. Voor sommige machtigingen zijn deze gegevens niet aanwezig.

De zijbalk toont ook de sectie Toegewezen rollen (Assigned Roles) [3], waarin alle ingeschakelde rollen voor de machtiging worden weergegeven, en de sectie Niet-toegewezen rollen (Unassigned Roles) [4], met alle uitgeschakelde rollen voor de machtiging.

Afzonderlijke machtigingen beheren

Afzonderlijke machtigingen beheren

Als je gebruikersrollen voor de machtiging wilt beheren, klik je op het pictogram naast de naam van een gebruikersrol [1]. In het menu [2] wordt de bestaande machtiging aangegeven door een vinkje.

Kies de nieuwe machtigingsstatus door op een van de beschikbare opties te klikken: Inschakelen of uitschakelen. Nadat je de machtiging hebt ingeschakeld of uitgeschakeld, kun je kiezen om de machtigingsstatus te vergrendelen. Klik op de optie Vergrendelen (Lock) [3] om de machtigingsstatus te vergrendelen. Vergrendelde opties zorgen ervoor dat de instelling niet kan worden gewijzigd door subaccountbeheerders in een lager account. De nieuwe machtigingsstatus wordt automatisch opgeslagen.

Opmerking: Als een machtigingspictogram grijs wordt weergegeven, kun je die machtiging niet wijzigen [4].

Gegroepeerde machtigingen bekijken

Sommige machtigingen kunnen samen worden gegroepeerd om te beschikken over meer details en beheer over de machtigingen.

Bij gegroepeerde machtigingen staan de gegroepeerde machtigingen in een lijst onder de naam van de gegroepeerde machtigingen [1].

Klik op het pictogram Uitvouwen [2] om de gegroepeerde machtigingen uit te vouwen.

Gegroepeerde machtigingen beheren

Je kunt elke gedetailleerde machtiging binnen de groep beheren met de corresponderende selectievakjes. Klik op het selectievakje [1] om een gedetailleerde machtiging in of uit te schakelen. Een aangevinkt selectievakje betekent dat de machtiging is ingeschakeld [2]. Een niet aangevinkt selectievakje betekent dat de machtiging is uitgeschakeld [3].

Als alle machtigingen voor een gebruikersrol zijn ingeschakeld, toont de machtigingengroep een vinkje-pictogram [4].

Als sommige machtigingen zijn ingeschakeld en sommige zijn uitgeschakeld voor een gebruikersrol, toont de machtigingengroep een halfgevuld pictogram [5].

Als alle machtigingen voor een gebruikersrol zijn uitgeschakeld, toont de machtigingengroep een X-pictogram [6].

Afzonderlijke machtigingen voor gebruikersrollen bekijken en beheren

Als je alle machtigingen voor een specifieke rol wilt bekijken, klik je op de rolnaam [1]. Je kunt machtigingen voor rollen op accountniveau beheren en machtigingen voor rollen op cursusniveau beheren.

Als je een rol op accountniveau of een rol op cursusniveau wilt toevoegen, open je het tabblad van de relevante rol en klik je op de knop Rol toevoegen (Add Role) [2].