Welke functie-instellingen kan ik als beheerder inschakelen in mijn gebruikersaccount?

Canvas voegt voortdurend nieuwe functies toe om het product nog beter te maken. Het merendeel van de verbeteringen wordt uitgebracht als onderdeel van onze releasecyclus. Sommige functies kunnen echter van invloed zijn op je persoonlijke interactie met Canvas. In de les Nieuwe functies beheren krijg je informatie over functie-instellingen voor gebruikers en het inschakelen ervan.

Automatisch tonen van ondertiteling

Automatisch tonen van ondertiteling

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

De functie-instelling Automatisch tonen van ondertiteling (Auto Show Closed Captions) maakt het mogelijk dat je ondertiteling toegevoegd aan video's standaard inschakelt voor je Canvas-account.

Opmerking: Video's ingesloten van tools van derden, zoals YouTube, worden niet ondersteund. Bovendien worden ook ingesloten Canvas Studio video's nog niet ondersteund.  

Zelfstudie Cursus samenstellen

Zelfstudie Cursus samenstellen

Deze functie wordt alleen weergegeven als je instituut de Canvas Zelfstudie Cursus samenstellen heeft ingeschakeld. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met de functie-instelling Zelfstudie Cursus samenstellen (Course Set-up Tutorial) kun je de zelfstudie voor het samenstellen van een cursus bekijken. Wanneer deze functieoptie is ingeschakeld, wordt er een zelfstudie op elke indexpagina van Cursusnavigatie weergegeven met informatie over het doel van de pagina en welke volgende stappen er ondernomen kunnen worden. De zelfstudie is van toepassing op al je cursussen in Canvas waar je als cursusleider staat ingeschreven.

Time-out van meldingen voor waarschuwingen uitschakelen

Time-out van meldingen voor waarschuwingen uitschakelen

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

De functie-instelling Time-out van meldingen voor waarschuwingen uitschakelen (Disable Alert Notification Timeouts) voorkomt time-out van de pop-ups van de meldingen voor de waarschuwingen. Wanneer deze functie-instelling is ingeschakeld, worden de meldingen voor de waarschuwingen in Canvas weergegeven totdat je handmatig de waarschuwing verwijdert.

Feestanimaties uitschakelen

Feestanimaties uitschakelen

Deze functie wordt alleen weergegeven als je instituut de confetti voor geldige links heeft ingeschakeld. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met de functie-instelling Feestanimaties uitschakelen (Disable Celebration Animations) kun je de feestanimaties uitschakelen die worden weergegeven wanneer je de linkvalidator in een cursus laat draaien. Indien ingeschakeld, worden er geen feestanimaties meer in Canvas weergegeven.

Toetsenbordsneltoetsen uitschakelen

Toetsenbordsneltoetsen uitschakelen

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met de functie-instelling Toetsenbordsneltoetsen uitschakelen (Disable Keyboard Shortcuts) kun je de toetsenbordsneltoetsen uitschakelen in Modules, Discussies, de Cijferlijst en SpeedGrader. Andere gebieden in Canvas zullen in de toekomst worden bijgewerkt.

Met deze instelling kunnen gebruikers die werken met schermlezers of toetsenbordnavigatie hun werkwijze in Canvas sturen met toetsenbordsneltoetsen.

UI met hoog contrast

UI met hoog contrast

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met de functie-instelling UI met hoog contrast (High Contrast UI) kun je Canvas weergeven met stijlen in hoog contrast. Deze functie verbetert het kleurcontrast van de gebruikersinterface (tekst, knoppen, etc.) zodat ze beter opvallen en gemakkelijker te herkennen zijn in Canvas. Houd er wel rekening mee dat de huisstijl van organisaties niet wordt ondersteund wanneer deze functie is ingeschakeld. Het logo of andere elementen van je organisatie worden dan niet weergegeven

Microsoft Insluitende lezer

Microsoft Insluitende lezer

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

De Microsoft Insluitende lezer verbetert de toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor iedere lezer. Wanneer deze is ingeschakeld, geven de startpagina, de opdrachten, de pagina's en de syllabus van de cursus een knop Insluitende lezer weer.

De Microsoft Insluitende lezer is voor jou beschikbaar om individueel te worden ingeschakeld, ongeacht de voorkeur ingesteld op accountniveau. Als de functie echter voor het hele account is ingeschakeld, overschrijft de accountvoorkeur je gebruikersvoorkeur en is je gebruikersinstelling niet van invloed.

Zie voor verdere informatie over deze functie de Microsoft Insluitende lezer-website.

Voorkeuren CSV-scheidingstekens

Je kunt aangeven hoe scheidingstekens worden weergegeven in CSV-exportbestanden, afhankelijk van de ingestelde taal of voorkeur.

Instellingen voor scheidingstekens worden beheerd via een van drie functie-instellingen in Gebruikersinstellingen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op compatibele spreadsheetexports.

Veldscheidingstekens automatisch detecteren in compatibele spreadsheetexports

Veldscheidingstekens automatisch detecteren in Cijferlijst-exportbestanden

De functie-instelling Veldscheidingstekens automatisch detecteren (Autodetect field separators) probeert het juiste veldscheidingsteken te bepalen zoals gebruikt door de taal die is ingesteld in het account van de gebruiker. Voor talen met een punt als decimaalteken, zoals 1,234.56, kiest deze functie een komma als veldscheidingsteken. Voor talen met een komma als decimaalteken, zoals 1.234,56, kiest deze functie een puntkomma als veldscheidingsteken. In alle andere gevallen kiest de functie standaard een komma als veldscheidingsteken.

Opmerking: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de instelling Gebruik puntkomma's om velden te scheiden is ingeschakeld.

Byte-order mark (BOM) opnemen in compatibele spreadsheetexports

Byte-order mark (BOM) opnemen in Cijferlijst-exportbestanden

De functie-instelling Include Byte-Order Mark genereert een specifieke reeks van drie tekens aan het begin van het CSV-bestand. Met behulp van deze tekens, die bekendstaan als de byte-order mark (BOM), kunnen sommige versies van Microsoft Excel herkennen dat het te verwerken CSV-bestand een met UTF-8 gecodeerd bestand is. De BOM laat bepaalde gelokaliseerde versies van Excel bovendien weten dat het binnenkomende CSV-bestand standaard behandeld moet worden als een door puntkomma's gescheiden bestand. Omdat andere versies van Excel de BOM niet herkennen of er geen rekening mee houden, kunnen alle gebruikers dankzij deze functie het genereren van de BOM uitschakelen.

Gebruik puntkomma's om velden te scheiden in compatibele spreadsheetexports

Gebruik puntkomma's om velden te scheiden in Cijferlijst-exportbestanden

De functie-instelling Gebruik puntkomma's om velden te scheiden (Use semicolons to separate fields) genereert CSV-bestanden met puntkomma's als veldscheidingsteken in plaats van de standaardkomma. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, wordt het gedrag bepaald door de status van de instelling Veldscheidingstekens automatisch detecteren.

Opmerking: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de instelling Veldscheidingstekens automatisch detecteren is ingeschakeld.