Hva er de ulike saksrollene i konsoll for feltadministrasjon?

Konsoll for feltadministrasjon inneholder fem vanlige saksroller: Rekvirent, eier, kontaktperson, CC og saksteam. Modifikasjoner for rekvirent- og CC-rollene er beskrevet i denne leksjonen.

Rekvirent

Rekvirenten er den personen som først rapporterer et problem og trenger hjelp. Under fanen Saksdetaljer finner du informasjon om rekvirenten under Brukerens navn og Brukerens e-post.

Rekvirenter kan endres ved å oppdatere feltet Web-epost (Web Email) i en sak.

Merknad: Hvis en sak opprettes uten en verdi i feltet Web-epost, vises e-postadressen som replace.me@example.com. Denne adressen indikerer at feltet må oppdateres så snart som mulig.

Eier

Eier er den personen som har ansvaret for saken. Eiere kan overføre saker til andre feltadministratorer eller sende dem videre til supportteamet for Instructure.

Kontaktperson

Kontaktpersonen er den personen som legger til rette for kommunikasjon med rekvirenten. I tilfeller der feltadministratoren er satt som eier, har vedkommende både eier- og kontaktpersonrollen. Hvis saken sendes videre til Instructure, blir supportagenten eier, men feltadministratoren forblir kontaktperson. Denne ordningen gjør det mulig for feltadministratoren å delta aktivt i saken mens den er i supportteamets hender.

CC (Karbonkopi)

CC (Karbonkopi)

Karbonkopi (CC) er en person som legges til en sak for å motta varsler om fremdriften i en spesifikk sak. Flere personer kan legges til som CC, men må legges til i hvert enkelt tilfelle. CC kan legges til i en sak ved hjelp av feltet Legg til CC i en sak.

Merknader:

  • E-postadressen support@instructure.com kan ikke legges til som CC i en sak.
  • Hvis en sak opprettes via e-post, vil alle som står som CC i den opprinnelige e-posten, automatisk bli lagt til som CC i saken.

Saksteam

Saksteam

Saksteamet omfatter kontokontakter og feltadministratorer som mottar varsler for alle saker på en konto.