Hvordan ser jeg statistikk for en konto?

Statistikk-siden viser et øyeblikksbilde av aktiviteten på brukskontoen. Statistikken gir aktuell informasjon om kontoen, men du kan også se informasjon over tid. Statistikken fungerer sammen med Kontoanalyser (Account Analytics), som også kan vises på Statistikk-siden.

Se en video om Analyse og statistikker.

Merknad: Hvis analysen din ser annerledes ut enn det som vises i denne leksjonen, kan det hende du har forhåndsvisning av Administratoranalyse-funksjonen aktivert for kontoen din. Finn ut hvordan du bruker Administratoranalyse for kontoen din.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne statistikk

Åpne statistikk

Klikk på lenken Statistikk (Statistics) i Kontonavigering.

Se generelle tall

Se generelle tall

På siden Statistikk kan du se generell informasjon om kontoen.

  • Generert (Generated) viser når dataene sist ble generert for kontoen. Data kan ikke genereres manuelt.
  • Emner (Courses) indikerer antall emner som er publisert i kontoen.
  • Lærere (Teachers) indikerer hvor mange unike lærere som har hatt aktivitet i Canvas i løpet av de 30 siste dagene. Om en bruker er en lærer i fem emner, vil statistikken kun telle én lærer.
  • Studenter (Students) indikerer samme statistikk som lærere, men er relatert til studenter.
  • Brukere (Users) inkluderer det totale antallet av lærere, studenter, observatører, designere og TA-er som har logget inn i løpet av de siste 30 dagene. Dette tallet inkluderer ikke teststudenter som genereres via Student View.
  • Lagring av opplastede filer (Uploaded File Storage) indikerer mengden av filer som er lagret og antallet filer i alle emnene for hele kontoen. Slettede filer er ikke inkludert. Vil du lære mer om spesifikke filkvoter, kan du se ressursdokumentet Emnefilkvoter. Grensen for fillagring beregnes ut fra antall heltidsekvivalenter (FTE) ved institusjonen (standard er 500 MB/FTE). For å beregne hvor mye fillagring som brukes på kontoen din, konverterer du antallet opplastede filer som vises til MB (f.eks. 1,88 GB er 1880 MB). Deretter tar du antall heltidsengasjementer og multipliserer MB per engasjement (f.eks. 3 000 heltidsengasjementer x 500 MB). Hvis det konverterte tallet er lavere enn det multipliserte tallet, er institusjonen innenfor grensen for fillagring. Hvis antallet er høyere, kan du kontakte kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) for flere lagringsalternativer. Du kan også endre kvotene for alle emner eller for spesifikke emner.
  • Lagring av mediefiler (Media File Storage) indikerer mengden av medieobjekter som er lastet opp til aktive emner, som video, audio og musikkfiler. Medier som er opprettet i Rich innholdsredigering, er ikke en del av mediefillagringen.

Generelle tall viser gjeldende statistikk i emnet; klikk på lenken over tid (over time) for å se hvordan en statistikk har utviklet seg over tid.

Vise statistikk over tid

Vise statistikk over tid

Statistikkgrafer over tid viser hvordan spesifikke data har utviklet seg siden kontoen har blitt opprettet. Du kan bevege markøren over datagrafen for å vise data for en bestemt dato [1]. Du kan også laste ned dataene ved å klikke på lenken Last ned CSV (Download CSV) [2].

Se emnestatistikk

Se emnestatistikk

Du kan vise nylig påbegynte emner [1] og nylig avsluttede emner [2] i kontoen. Klikk på navnet til emnet for å se et emne.

Vise brukere

Vise brukere

Du kan også vise en liste over brukere som nylig har logget på kontoen. Klikk på navnet på brukeren for å vise informasjon om en bruker.

Vise kontoanalyse

Vise kontoanalyse

Skal du vise kontoanalyse, kan du, klikke på tasten Vise analyse (View Analytics) .