Hvordan kan jeg opprette en makro i konsoll for feltadministrasjon?

Du kan opprette en makro i konsoll for feltadministrasjon. Med makroer kan du gjøre endringer i en hvilken som helst sak med noen få klikk. Du kan angi en makro når du ser på en enkelt sak.

Merknad: Funksjonene til Konsoll for feltadministrasjon kan variere basert på konto og brukerinnstillinger. Basert på tillatelsene til rollen din er det ikke sikkert at du kan se eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne leksjonen.

Åpne makroer

Klikk på fanen Makroer (Macros) for å åpne siden med makroer.

Opprett Ny makro

Skal du opprette en ny makro klikker du på tasten Ny (New).

Legg til makrodetaljer

Legg til makrodetaljer

Angi detaljer for makroen. Makrodetaljer omfatter:

  • Navn [1]
  • Konto [2]: viser kontoen der makroen kan brukes. Skal du fjerne en konto, må du klikke på ikonet Fjern [3].
  • Overfør [4]: overfører saker til utpekt feltadministrator
  • Status [5]: angir sakens status, som kan settes til åpen, ny, ventende, på vent, løst eller lukket som duplikat.
  • Canvas-komponentseksjon [6]: beskriver om saken gjelder en hel konto, et spesifikt emne, en Canvas-bruker, en LTI eller integrering, eller et problem som ikke gjelder Canvas.
  • Berørt Canvas-komponent [7]: beskriver funksjonen i Canvas der feilen eller problemet oppstår.
  • Canvas-komponentens handling [8]: beskriver handlingen som ledet til saksopprettelsen.
  • Deaktiver varslinger [9]: forhindrer at e-postmeldinger sendes til sakseier, sakskontakt og saks-CC.
  • Chatter-kommentar [10]: legger til kommentar til hver sak

Vil du vite mer om tilgjengelige alternativer for feltene til Canvas-komponenter, kan du se ressursdokumentet Canvas-komponent (Canvas Component).

Lagre makro

Lagre makro

Klikk på tasten Lagre (Save) [1] for å lagre makroen. Klikk på tasten Lagre og ny (Save & New) [2] for å lagre makroen og begynne å opprette en ny makro.

Skal du slette makroen, må du klikke på tasten Slett (Delete) [3].

Vis makro

Vis makroen.

Klikk på tasten Rediger (Edit) [1] for å redigere makroen. Skal du slette makroen, må du klikke på tasten Slett (Delete) [2]. Skal du duplisere makroen, må du klikke på tasten Klone (Clone) [3].