Hvordan aktiverer jeg som admin et emne som et Blueprint emne?

Du kan som admin aktivere alle emner ved institusjonen din som et Blueprint emne i emne-innstillingene. Et Blueprint emne gir deg mulighet til å opprette innholds- og læringsobjekter, låse bestemte innstillinger eller innholdselementer og sende oppdateringer til alle tilknyttede emner gjennom emnesynkronisering.

Alle emner kan settes som et Blueprint emne så lenge det ikke er tilknyttet med andre Blueprint emner eller inneholder påmeldte studenter. Tilknyttede emner må tilhøre samme eller lavere underkonto enn der Blueprint emne tilhører.

Siden «Emne-innstillinger» viser hvordan bestemte definisjoner for hvordan skjulte objekter skal behandles for hele emnet. Når en definisjon er bestemt, kan objektet individuelt låses innen sine korrekte Canvas Indeks-sider.

Låste objekter kan defineres generelt eller bestemt på type. Hvert objekt inneholder som standard ingen låste egenskaper. Egenskapene som kan låses inkluderer innhold, poeng, forfallsdato og tilgjengelige datoer og gjelder innen oppgaver, diskusjoner, sider, filer og tester.

Generelt låste objekter

Emnet er som standard definert for generelt låste objekter, som betyr at alle objekter som er låst i Blueprint emne er gjenstand for generelle egenskaper som ikke kan endres i tilknyttede emner. Når Innhold for eksempel er valgt som et låst objekt-egenskap, kan ikke instruktører i tilknyttede emner endre noe innhold for de låste objektene. Valget å låse innhold er valgt som standard, men det kan tas av som et låst valg.

Låste objekter på type

Blueprint emner kan også defineres for låste objekter på type, som betyr at alle objekter som er låst i et emne er gjenstand for bestemte innstillinger bestemt på type som ikke kan endres i tilknyttede emner. Blueprint emner støtter og synkroniserer fem objekttyper: oppgaver, diskusjoner, sider, filer og tester.

Endring i objektdefinisjon

Du kan når som helst endre objektdefinisjoner og egenskaper for låste objekter i emneinnstillinger. Men å låse opp noen tidligere låst egenskap gjelder med tilbakevirkende kraft alle tilknyttede låste objekter i det tilknyttede emne. Om en tidligere låst egenskap er aktivert eller åpnet i Blueprint emnet, vil alle låste innholdsegenskaper i tilknyttet emne som varierer fra låst innholdsegenskap i Blueprint emne, utløse en usynkronisert endring og overkjøre innholdet i tilknyttet emne. Forsikre at definisjoner og egenskaper er spesifisert før tilknyttede emner blir gjort tilgjengelige for instruktører.

Merknader:

  • Blueprint emne kan ikke inkludere noen påmeldte studenter eller observatører.
  • Blueprint emne må ikke være publisert.
  • Blueprint emne inkluderer ikke tasten «Tilbakestille Emneinnhold» (Reset Course Content), siden innholdet ikke kan tilbakestilles.
  • Blueprint emne støttes ikke for emner på tvers av tillitskontoer. Et emne i en konto kan ikke være et Blueprint emne for en annen konto.
  • Blueprint-emner synkroniserer ikke bestemte emneinnstillinger til tilknyttede emner, inkludert semester og emneformat.
  • Blueprint emner inkluderer lignende funksjonalitet med Canvas Commons. For å lære mer om Canvas Commons, se ressursdokumentet Sammenligning av distribusjon av emneinnhold.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Kontonavigering, klikk på Emner (Courses)-lenken.

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

Bruk filteret og søkevalget for å finne emnet i kontoen.

Åpne innstillinger

I emnelistene, klikk på emneikonet Innstillinger (Settings).

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk på fanen Emnedetaljer (Course Details).

Aktivere emne

Aktivere emne

Klikk i boksen Aktiver emne som Blueprint Emne.

Vis begrensninger

Vis begrensninger

Om et emne ikke kan aktiveres som et Blueprint emne, er boksen grå [1] (grey). Et emne kan ikke aktiveres som et Blueprint emne om emnet inneholder påmeldte studenter.

Om emnet allerede er tilknyttet med et Blueprint emne, kan du vise emnenavnet og emne-ID som referanse (f.eks emner/XXX) [2]. Navnet på Blueprint emnet inkluder en lenke for å få tilgang til Blueprint emnet.

Definer generelt låste objekter

Definer generelt låste objekter

Emnet er som standard definert for generelt låste objekter, som betyr at alle objekter som er låst i Blueprint emne er gjenstand for generelle egenskaper som ikke kan endres i tilknyttede emner.

 

Velg egenskaper

Definer generelt låste objekter

Som del av generelle innstillinger, velg egenskapene for de låste objektene i dette emnet. Generelt låste objekter støtter fire egenskaper på tvers av alle emneobjekt: innhold, poeng, tilgjengelige datoer og forfallsdatoer.

Valget å låse innhold er valgt som standard, men det kan tas av som et låst valg.

Låste objekter kan ikke endres i tilknyttede emner. Når Innhold for eksempel er valgt som et låst objekt-egenskap, kan ikke instruktører i tilknyttede emner endre noe innhold for de låste objektene. Innhold inkluderer også tittelen på innholdsobjektene.

Definer låste objekter på type

Emneinnstillinger for objekter på type

For å definere låste objekter på type, velg valget «Låste objekter på type» (Locked Objects by Type). Dette betyr at alle objekter som er låst i et emne er gjenstand for bestemte innstillinger bestemt på type som ikke kan endres i tilknyttede emner.

Velg egenskaper

Utvidede emneinnstillinger for objekter på type

Blueprint emner støtter og synkroniserer fem objekttyper: oppgaver, diskusjoner, sider, filer og tester. For å velge en egenskap for en objekttype, utvid menyen for type egenskap (attribute) [1] og velg individuelle egenskaper som gjelder hvert enkelt låst objekt [2]. Når en egenskap er valgt, vises navnet på egenskapen ved siden av objekttypen.

Merknader:

  • Egenskaper må ikke være likt for hver objekttype. Avhengig av objekttype, er ikke alle egenskapene tilgjengelig.
  • Rubrikker kan oppdateres og synkroniseres som del av Blueprint emner. Men om poeng er låst i en oppgave, påvirker ikke oppdatering av rubrikkens poengverdi oppgavens poengverdi.

Oppdater detaljer for emne

Oppdater detaljer for emne

Klikk på « Oppdater emnedetaljer » (Update Course Details)-tasten.