Hvordan kan jeg som administrator endre start- og sluttdatoer for en emneseksjon?

Som standard arver emnene emnedatoer angitt for hele institusjonen. Hvis et emne ikke inneholder noen spesifikke datoer, settes seksjonsdatoer som standard til semesterdatoer. Som faglærer må du kanskje likevel endre start- og sluttdatoene for en emneseksjon. Datoer kan være kortere enn eller overlappe emne- eller semesterdatoene.

Det å legge til seksjonsdatoer kan også påvirke emnesidene og plasseringen av seksjonens emne i listen over tidligere, nåværende og fremtidige innmeldinger for studenter. For mer informasjon, se det interaktive flytskjemaet Studentemnesynlighet og deltakelse.  

Begrens datoer for brukerdeltakelse

Du kan legge inn om studentene kan eller ikke kan kun delta i seksjonen i løpet av bestemte seksjonsdatoer ved å bruke avmerkingsrute Studentdeltakelser (Student Participation). Deltakelse betyr at studentene kan sende inn oppgaver, poste diskusjoner, laste opp filer, eller ta del i andre action-fylte oppgaver for emneseksjonen. Hvis du begrenser studentene slik at de bare kan delta under seksjonsdatoene, kan de akseptere invitasjonen til emneseksjonen, få tilgang til emneseksjonen og se på innholdet, men de kan ikke delta før første dag i emnet for seksjonen. Når emneseksjonen avsluttes, settes emneseksjonen i visningsmodus.

Overstyringsdatoer for seksjoner

Overstyringsdatoer for seksjonen opprettes kun dersom avmerkingsruten Studentdeltakelser er valgt som en del av start og slutt-datoene for seksjoner når de blir laget (det kreves begge datoene). Studenter kan delta i emneseksjonen før og etter start og sluttdato, og deltakelsen vil alltid være bestemt av emnedatoene. Hvis et emne ikke inneholder noen spesifikke datoer, er datoene bestemt av semesterdatoene.

Instrumentbordhensyn

Avmerkingsruten Studentdeltakelser kan også påvirke emner som er markert som favoritter og vises i instrumentbordet. Om en seksjon inkluderer en opphevelsesdato og avmerkingsruten Studentdeltakelser er valgt, kan ikke studentene delta i emne etter seksjonens sluttdato, og emnet fjernes fra instrumentbordet.

Dessuten, om avmerkingsruten Studentdeltakelser ikke er valgt, vil emnet fortsatt vises i instrumentbordet som en favoritt etter sluttdatoen for seksjonen siden emneseksjonen fortsatt tillater deltakelse som et aktivt emne. Emnet vil ikke bli fjernet før emneseksjonen er avsluttet gjennom emne-/semesterdatoene. Når avmerkingsruten «Studentdeltakelser» (Student Participation) ikke er valgt for seksjonen, bestemmer imidlertid seksjonsdatoene plasseringen av emneseksjonen i listen fortidige, nåværende eller fremtidige påmeldinger, uavhengig av emne-/semesterdatoene.

Merknad: Start- og sluttdatoer for seksjonen kan legges til av institusjonens studentinformasjonssystem (SIS).

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Emnenavigering klikker du på lenken Courses (Emner).

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

Bruk filteret og søkevalget for å finne emnet i kontoen.

Åpne innstillinger

I emnelistene, klikk på emneikonet Innstillinger (Settings).

Vis seksjon

Vis seksjon

Klikk på navnet på seksjonen.

Rediger seksjon

Rediger seksjon

Klikk på tasten Rediger seksjon (Edit Section).

Angi startdatoen

Angi startdatoen for emnet

Klikk på kalenderikonet « Starter » (Starts) [1]. Velg en ny startdato for seksjonen [2].

Angi sluttdato

Angi sluttdato

Klikk på kalenderikonet « Slutter » (Ends) [1]. Velg en ny sluttdato for seksjonen [2].

Merknad: Sluttdatoer skjer akkurat i det minuttet de er satt. For eksempel vil en seksjon med et sluttidspunkt på 11:59 avsluttes 11:59:00.

Begrense studentdeltakelser

Begrense student deltakelser

Om du ikke ønsker at studenter deltar i emneseksjonen utenom seksjonsdatoene, kan du velge avmerkingsruten studenter kan kun delta i emnet mellom disse datoene (Students can only participate in the course between these dates) [1]. Ved å velge denne avmerkingsruten lages en seksjonsoppheving og emnedatoene oppheves. Studenter kan kun delta i emneseksjonen mellom seksjonsdatoene og emneseksjonen vil være skrivebeskyttet utenom emneseksjonsdatoene.

Denne avmerkingsruten påvirker kun rollene student og observatør; andre roller er standard til semestertilgangsdatoen.

Merknader:

  • Oppheving av seksjonsdatoer lages kun om avmerkingsruten «Studentdeltakelser» (Student Participation) er valgt.
  • Om en avmerkingsrute til Studentdeltakelser ikke er valgt, kan studentene delta i emneseksjonen før og etter start- og slutt-.dato, og deltakelse vil alltid være bestemt av emnedatoene. Hvis et emne ikke inneholder noen spesifikke datoer, er datoene bestemt av semesterdatoene.
  • Når avmerkingsruten «Studentdeltakelser» (Student Participation) ikke er valgt, bestemmer seksjonsdatoene plassering av emnet i fortidige, nåværende eller fremtidige påmeldingslister for studenter.

Oppdater seksjon

Oppdater seksjon

Klikk på tasten Oppdater seksjon (Update Section).