Hvordan ser jeg læringsmålrapporten for en enkeltstudent i en konto?

Læringsmålrapporter er tilgjengelige for brukere med tilstrekkelige rettigheter. Dette inkluderer en lærer som har tilgang til læringsmålrapporter i et emne, eller en bruker med tilstrekkelige administrative rettigheter som har tilgang til rapporter i en underkonto.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Personer

Åpne Personer

I kontonavigering, klikk på lenken Folk (People).

Finn bruker

Finn bruker

Bruk filteret og søkealternativer til å finne brukeren i kontoen.

Åpne brukerprofil

Åpne brukerprofil

I søkeresultater, klikk på brukerens navn.

Se læringsmålresultater

Se læringsmålresultater

Klikk på lenken Se læringsmålresultater for [studentens navn].

Vis læringsmålresultater

Hvis en faglærer har koblet oppgaver eller vurderingsrubrikker til resultater, vises resultatene i denne rapporten. Rapporten viser resultat, forsøk, siste poengsum og gjennomsnittlig prosent [1]. Rapporten fylles ut når studenten leverer inn oppgaver eller gjør noe relatert til et resultat.

Hvis du ønsker å se artefaktene som er koblet til læringsmålene, kan du klikke på tasten Vis alle artefaktene (Show All Artifacts) [2]. Du kan også se studentens resultat for andre læringsmål (hvis det finnes) ved å klikke på alternativet for andre resultater.

Merknad: Læringsmålresultatene er knyttet til graden av læringsmåltilgang. Kontolæringsmålene vises i kontorapporten, mens læringsmål i underkontoene vises i underkontorapporten. Den eneste gangen læringsmål vises i begge rapportene, er hvis de er lagret i begge kontoene, for eksempel ved kopiering av et kontolæringsmål til underkontonivå. Læringsmål som opprettes på emnenivå, vises på emnenivå og vises ikke i læringsmålrapporter på konto- eller underkontonivå.