Hvordan ser jeg som admin synkroniseringshistorie for et Blueprint emne?

Når en synkronisering er gjort i et Blueprint emne til tilknyttede emner, er synkroniseringen lagt inn i siden Synkroniseringshistorie (Sync History). Du kan se synkroniseringshistorien før synkronisering og se detaljer om synkroniseringen.

Alle instruktører som er påmeldt i Blueprint emne kan også gjøre endringer og synkronisere innhold til tilknyttede emner. Synkroniseringsendringer fra instruktøren vises også i siden Synkroniseringshistorie (Sync History).

Siden synkroniseringshistorie (Sync History) har kopi av de fem siste synkroniseringene til Blueprint emnet.

Merknader:

  • Om ikke synkroniseringshistorien viser noen synkroniseringsdetaljer, ble Blueprint emne synkronisert til et tilknyttet emne. Synkroniseringshistorien for tilknytning synkroniserer informasjon om dato og tid for synkroniseringen, men ikke lagt til noen flere detaljer.
  • Instruktører i tilknyttede emner kan vise siste synkronisert Blueprint-informasjon i Emne-innstillinger.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Kontonavigering, klikk på Emner (Courses)-lenken.

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

Bruk filteret og søkevalget for å finne emnet i kontoen.

For å inkludere kun blueprint-emner i søkeresultatet, klikk på valget vis kun blueprint-emner (Show only blueprint courses).

Åpne emne-innstillinger

I emnelistene, klikk på emneikonet Innstillinger (Settings).

Åpne synkroniseringshistorie

I Hjemmesiden «emne» (Course), klikk på fanen Blueprint i sidefeltet (sidebar tab) [1], klikk deretter på lenken Synkroniseringshistorie (Sync History) [2].

Merknad: Du har tilgang til sidefeltet Blueprint fra alle siden i Navigering på emner.

Vis synkroniseringshistorie

Siden synkroniseringshistorie (Sync History) viser informasjon av de fem siste synkroniseringene til Blueprint emnet. Siden viser dato og klokkeslett for synkronisering [1], antall endringer [2] og navnet på brukeren som synkroniserte endringene [3].

Om en melding var inkludert som del av varslingen, vises meldingen øverst på listen over synkroniserte endringer (synced changes) [4].

For første emne-tilknytning vil synkroniseringshistorien vise dato og tid når synkroniseringen ble gjort, men ingen detaljer relatert til synkroniseringen vil være inkludert.

Vise synkoniseringsdetaljer

Siden synkroniseringshistorie viser bestemt innhold som er blitt synkronisert. Hvert innholdsobjekt viser synkronisert status til objektet (låst eller ulåst) [1], navnet til objektet (name of the object) [2], innholdsobjekttypen (content object type) [3], innholdsendringen (content change) [4] og om synkroniseringen ble gjort eller ikke (wether or not the sync was applied) [5].

Innholdsendringer kan opprettes, oppdateres eller slettes. Oppdaterte endringer indikerer alle endringer til eksisterende innhold.

Vis synkroniseringsunntak

Siden synkroniseringshistorie kan vise elementer med synkroniseringsunntak (sync exception). Unntak skjer når innhold ikke er synkronisert fordi innhold var modifisert i en tilknyttet emne før Blueprint emne var synkronisert.

Et unntak er merket med indikatoren «Unntak» (Exception) [1] som inkluderer antall unntak.

For å se hvilke emne(r) som har hatt unntak, klikk på piltasten ved siden av navnet til «innholdselementet» (Content item) [2]. Semester og navn på emnet vises i de utvidede detaljene.

Steng synkroniseringshistorie

Steng synkroniseringshistorie

Når du er ferdig med siden synkroniseringshistorie, klikk på tasten ferdig (Done).