Hvordan redigerer eller sletter jeg en læringsmålgruppe i en konto?

Hvis du har opprettet en læringsmålgruppe i kontoen din som du vil redigere eller slette, kan du gjøre det så lenge læringsmålene i gruppen ennå ikke har blitt brukt til å vurdere en student. Når et læringsmål i gruppen har blitt brukt til resultatberegning, kan du ikke slette læringsmålgruppen. Du kan fortsatt endre detaljene i læringsmålgruppen.

Du kan slette en læringsmålgruppe så lenge den ikke inneholder noen læringsmål som ikke kan endres.

Denne artikkelen viser hvordan du redigerer eller sletter en læringsmålgruppe i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i kontoen din vises på enn annen måte enn bildene i denne artikkelen, kan du lære hvordan du redigerer eller fjerner en læringsmålgruppe i en konto som har aktivert funksjonsvalget Forbedret læringsmålstyring.

Merknad: Du kan endre alle læringsmål eller læringsmålgrupper der du har rettigheter til å gjøre det.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I kontoen eller underkonto-navigasjonen klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Velg læringsmålgruppe

Finn læringsmålgruppen du ønsker å endre.

Endre læringsmålgruppe

Hvis du vil redigere en læringsmålgruppe, klikker du på «Rediger» (Edit)-tasten [1]. Ved å redigere en læringsmålgruppe kan du endre læringsmålnavnet og beskrivelsen som ble angitt da du opprettet en konto for læringsmålgruppen.

Hvis du vil slette en læringsmålgruppe, klikker du på «Slett» (Delete)-tasten [2].

Merknad: Hvis du sletter en læringsmålgruppe og læringsmålgruppen genererer en feil, inneholder læringsmålgruppen et læringsmål som ikke kan endres. Flytt læringsmålet til en annen læringsmålgruppe, og prøv deretter å slette læringsmålgruppen på nytt.