Hvordan legger jeg til en rubrikk i en konto?

Du kan opprette rubrikker som instruktørene kan bruke på tvers av sin institusjon. Instruktører kan legge til rubrikker på kontonivå til deres oppgaver, graderte diskusjoner og tester. Instruktører kan også opprette sine egne rubrikker i emnene deres.

‘Rubrikkriterier kan inkludere en poengrekkevidde eller en individuell poengverdi. Rubrikker kan også bli satt til ikke-vurderingsrubrikker, som gir muligheten til å bruke rubrikkene uten poengverdier.

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne rubrikker

Åpne rubrikker

I Kontonavigering, klikk på Rubrikker (Rubrics).

Legg til rubrikk

Legg til rubrikk

Klikk på Legg til rubrikk (Add Rubric)-tasten.

Ledd til tittel

Opprette tittel

I feltet Tittel (Title) legg til en tittel for rubrikken. Denne tittelen hjelper instruktører med å identifisere rubrikken slik at de kan knytte den til en oppgave, karaktersatt diskusjon eller test.

Redigere kriterium-beskrivelse

Redigere kriterium-beskrivelse

Rubrikken inkluderer en standard kriterium-oppføring. For å redigere kriterium-beskrivelsen, klikk på Rediger (Edit).

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk. Hvis du vil vise kriteriet i en bestemt rekkefølge, må du opprette dem i rekkefølgen du foretrekker.

Angi beskrivelser

Angi beskrivelser

Angi en kort beskrivelse for kriteriet i feltet Beskrivelse (Description) [1]. For å legge til en lenger beskrivelse av kriteriet, angi en lenger beskrivelse [2]. De lenger beskrivelsene gir studenter mer informasjon om kriteriet.  Klikk på Oppdater kriterium (Update Criterion)-tasten [3].

Rediger den totale poengverdien

Rediger den totale poengverdien

Rubrikk-rangeringer har som standard 5 poeng, og gir 5 poeng for fulle rubrikk-merker og 0 poeng for ingen rubrikk-merker.

Hvis du vil justere den totale poengverdien for kriteriet, angir du antall poeng i feltet Poeng (Points) [1]. Den første vurderingen (hele karakterer) oppdateres til den nye totale poengverdien og alle trinnvise vurderinger innretter seg deretter [2].

Velg rekkevidde

Velg rekkevidde

Standarden er at rubrikkvurderingen opprettes som individuelle poengverdier. Hvis du vil opprette en poengrekkevidde i stedet, klikk på avkrysningsboksen Rekkevidde (Range) [1]. Rekkevidder lar deg tildele en vurdering for en rekkevidde av poengalternativer i stedet for bare en poengverdi.

Når denne er aktivert, viser den første vurderingen (fulle karakterer) den totale poengverdien i et rekkeviddeformat [2] Hver vurdering viser en maksimal og minimal poengverdi. For hver vurdering tildeles maksimumsverdien som poengverdien.

Bortsett fra visningen av rekkeviddeverdien fungerer kriterierekkevidder på samme måte som individuelle poeng-karakterer. En rekkevidde som omfatter et maksimum på fem poeng og et minimum på tre poeng, tildeles for eksempel den fulle poengverdien på fem poeng.

Legge til rangeringer

Legge til rangeringer

For å legge til en ny vurdering for kriteriet, klikk på ikonet Legg til.

Oppdatere Vurdering

Oppdatere Vurdering

I Rediger rangering-vinduet, fullfør beskrivelsen av vurderingskriteriene.

Standardinnstillingen gjør at vurderingspoengfeltet viser poengverdien mellom de to eksisterende rekkeviddene [1]. For å endre poengverdien for vurderingsresultatet, oppgi den nye poengverdien i vurderingsresultatfeltet. Poeng kan være hele (1, 5, 10) eller desimal- (0.3, 0.5, 2.75) tall.

Oppgi en tittel for vurderingen i Vurderingstittelfeltet [2].

Oppgi en beskrivelse av vurderingen i Vurderingsbeskrivelsesfeltet [3].

Klikk på tasten Oppdater vurdering (Update Rating) [4].

Oppdatere Rekkeviddevurdering

Oppdatere Rekkeviddevurdering

Når rekkevidder er aktivert viser vurderingsresultatfeltet poengverdien mellom de to eksisterende rekkeviddene [1]. For å endre poengverdien for vurderingsresultatet, oppgi den nye poengverdien i vurderingsresultatfeltene.

Poengverdiene for rekkeviddevurderingen må være hele tall.

Administrer kriterium

Administrer kriterium

Hvis du vil redigere en vurdering, klikk på Rediger-ikonet [1]. Å redigere en bestemt rangeringsverdi påvirker full poengverdien for kriteriet. Hvis du justerer poengverdien til en rangering, vil verdien av alle rangeringer justeres og opprette den oppdaterte poengverdien for kriteriet.

Hvis du vil slette rubrikken, klikker du Slett-ikonet [2]. Legg merke til at du ikke kan slette den første og siste vurderingen i kriteriet.

For å slette hele kriteriet, klikker du på ikonet Slett for kriteriet [3].

Legg til kriterier

Legg til kriterier

For å legge til flere kriterium , klikk på lenken Legg til kriterium (Add Criterion) [1]. For å opprette et nytt kriterium, klikk på Nytt kriterium (New Criterion) [2]. For å duplisere eksisterende kriterium, klikk på navnet til kriteriet du vil duplisere [3].

For å finne et læringsmål til å tilpasses med rubrikken, klikk på Finn læringsmål (Find Outcome) [4].

Merknad: Læringsmål kan ikke redigeres direkte i en rubrikk.

Opprett rubrikk

Opprett rubrikk

Klikk på Opprette Rubrikk (Create Rubric)-tasten.

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Vis den nye rubrikken.

For å redigere rubrikken, klikk på Rediger-ikonet [1]. Hvis du vil slette rubrikken, klikker du Slett-ikonet [2].