Hvordan legger jeg til oppmøtemerker for en konto?

Verktøyet for navneopprop, oppmøte har merker som kan brukes til å spore spesiell atferd eller prestasjoner blant elevene. Du kan opprette disse merkene på kontonivå, og de vises for faglærere med emner i kontoen.

Faglærere kan også opprette sine egne merker i sine emner. Du kan imidlertid når som helst administrere merker i et emne.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Oppmøte

Klikk på lenken Oppmøte (Attendance)

Klikk på lenken Oppmøte (Attendance) i Kontonavigering.

Administrere merker

Få tilgang til merker på kontonivå

Klikk på fanen Administrere merker (Manage badges).

Legg til merke

Legg til merke

Klikk på tasten « Legg til merke » (Add Badge).

Lagre merke

Legg til tilpasset oppmøtemerke

Opprett et navn på merket [1], tilordne et ikon [2] og velg en farge for å markere bakgrunnen når merket tildeles [3]. Klikk på tasten lagre merke (Save Badge) [4].

Administrere merker

Administrere merker

Du kan redigere alle merker som er opprettet for kontoen din.

Klikk på merkenavnet [1] for å endre merkenavnet, ikonet eller fargen.

Klikk på tasten Slett (Delete) [2] for å slette et merke. Hvis man sletter et merke, slettes merket for hele emnet og alle studentene.

Merknad: Når man administrerer eller redigerer merker, vil alle endringer som gjøres, påvirke hele kontoen.