Hvordan legger jeg til vurderingsperioder i et konto?

Du kan opprette nye vurderingsperioder for alle emner ved institusjonen. Vurderingsperioder kan bare legges til på kontonivå.

Avsluttede vurderingsperioder skal aldri redigeres og brukes på nytt for fremtidige semestre. Fremtidige semestre skal legges til i et nytt vurderingsperiodesett med datoer som er definert spesifikt for det fremtidige semesteret. Det å beholde fullførte semestre og deres assosierte vurderingsperioder sikrer nøyaktighet i vurderingsrapportene.

Vurderingsperioder

Vurderingsperioder opprettes innenfor et vurderingsperiodesett og knyttes til et semester. Alle emner som er tilknyttet semesteret, arver automatisk vurderingsperiodene som er opprettet for semesteret. Hvert semester kan bare knyttes til ett vurderingsperiodesett, men flere semestre kan inngå i samme vurderingsperiodesett. Du kan legge til flere semester i et vurderingssett hvis emnene i semestrene har samme vurderingsperioder. Vurderingsperioder kan legges til i vurderingsperiodesettet i hvilken som helst rekkefølge og organiseres etter startdato. Start- og sluttdatoer kan ikke overlappe hverandre i en vurderingsperiode.

Vurderingsperioder kan også vektes. Når dette alternativet er aktivert, beregnes den samlede karakteren for hvert semester ved å ta avsluttende karakter for hver vurderingsperiode og legge til vekten for hver vurderingsperiode.

I vurderingsskjemaet for emnet kan lærerne se vurderingsperiodene som er knyttet til emneperioden.

Sluttdatoer

Du kan også legge til en sluttdato til vurderingsperioder, slik at du kan forlenge tiden faglærere kan redigere vurderinger etter at vurderingsperioden er avsluttet. Som standard er avslutningsdatoen den samme som sluttdatoen. Sluttdatoen kan imidlertid redigeres til en hvilken som helst dato etter avslutningsdatoen.

På emnenivå validerer Canvas oppgaver mot lukkede vurderingsperioder i Canvas. For øyeblikket validerer Canvas bare oppgaver mot lukkede vurderingsperioder i vurderingsoversikten og SpeedGrader. Andre funksjonsområder vil bli validert i kommende versjoner. Se dokumentet Avslutningsdatoer for vurderingsperioder i Canvas Community for gjeldende begrensninger knyttet til funksjonen avslutningsdato.

Flere semester og vurderingsperioder

Hvis institusjonen krever at ulike vurderingsperioder skal være aktive samtidig, kan du opprette flere semestre og legge dem til i et nytt eller i gjeldende vurderingsperiodesett. Hvis distriktet for eksempel har behov for vurderingsperioder for både semestre og kvartaler, kan du opprette et nytt semester for hver skole og plassere semestrene i ulike vurderingsperiodesett – ett for semestre og ett for kvartaler. På siden Vilkår vises hvert semester med tilhørende vurderingsperiode.

Alle emner i et semester er knyttet til vurderingsperioden. Hvis institusjonen krever at noen emner i et semester ikke er knyttet til en vurderingsperiode, må du opprette et eget semester for disse emnene som ikke er knyttet til en vurderingsperiode.

Merknader:

  • Når et semester er knyttet til en vurderingsperiode, vises navnet på vurderingsperioden sammen med semesteret på semester-siden (Terms).
  • Underkontoer og emner viser vurderingsperioder i skrivebeskyttet tilstand; endringer kan bare gjøres på kontonivå.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne karaktersetting

Åpne karaktersetting

I kontonavigering klikker du på lenken « Karaktersetting » (Grading).

Åpne vurderingsperiode

Åpne vurderingsperiode

Klikk på fanen Vurderingsperioder .

Legg til sett med vurderingsperioder

Legg til sett med vurderingsperioder

Klikk på «legg til sett med vurderingsperioder» (Set of Grading Periods)-tasten.

Opprett navn på settet

Opprett navn på settet

I feltet Navn på settet (Set Name) skriver du inn et navn for settet.

Tilknytte semester

Tilknytte semester

Hvis du vil knytte et eksisterende semester til vurderingsperiodesettet, klikker du på feltet Tilknytte semester (Attach Terms). I rullegardinlisten velger du semesteret eller semestrene du vil knytte vurderingsperioden til. Semstrene sorteres etter dato, og når et semester er valgt, fjernes det fra rullegardinlisten. Semester kan bare tilknyttes ett vurderingsperiodesett.

Du kan når som helst redigere et vurderingsperiodesett og legge til et semester.

Angi alternativer for vurderingsperioder

Angi alternativer for vurderingsperioder

Du kan også velge å angi to alternativer for vurderingsperioden.

Hvis du vil opprette hver vurderingsperiode med en individuell vekting, kan du klikke i avmerkingsboksen Vektede vurdringsperioder (Weighted grading periods) [1].

Når brukere ser alternativet Alle vurderingsperioder i rullegardinmenyen for vurderingsperioder, kan du la dem få se totalkarakterene og eventuelle oppgavegrupper totalt i emnet ved å klikke på alternativet Vis poengsummene for alle vurderingsperioder (Display totals for All Grading Periods option) i avmerkingsboksen [2]. Hvis denne avmerkingsboksen ikke er valgt, kan brukerne likevel se den totale karakteren for en individuell vurderingsperiode.

Opprett vurderingsperiodesett

Opprett vurderingsperiodesett

Klikk på tasten Opprett (Create) .

Opprett vurderingsperiode

Klikk på lenken Legg til vurderingsperiode .

Legg til detaljer om vurderingsperiode

Legg til detaljer om vurderingsperiode

Opprett en tittel for vurderingsperioden i Tittel-feltet [1] til vurderingsperioden.

Oppgi en startdato for vurderingsperioden i feltet for startdato [2]. Startdatoer er som standard satt til kl. 12:00. Du kan også bruke kalenderikonet til å velge en dato.

Oppgi eller velg en sluttdato for vurderingsperioden i feltet for sluttdato [3]. Sluttdatoer er som standard satt til kl. 11:59.

Avslutningsdato [4] er som standard sluttdato. Hvis du vil endre avslutningsdatoen, må du oppgi eller velge en ny avslutningsdato.

Hvis du har aktivert vektet vurdering [5], må du oppgi ønsket vektet prosentandel for vurderingsperioden. Vurderingsperioder kan inneholde en hvilken som helst prosentandel som er større enn null, og den totale summen av alle vurderingsperioder trenger ikke å være 100 %.

Lagre vurderingsperiode

Lagre vurderingsperiode

Klikk på Lagre (Save)-data.

Administrere vurderingsperiode

Skal du legge til flere vurderingsperioder, må du klikke på lenken Legg til vurderingsperiode (Add Grading Period) [1]. Skal du redigere datoene i vurderingsperioden, må du klikke på ikonet «Rediger» [2]. Skal du slette en vurderingsperiode, må du klikke på ikonet «Slett» [3].