Hvordan knytter jeg til et emne med et Blueprint emne som admin?

Du kan som admin knytte til aktive emner med et Blueprint emne. Tilknyttede emner mottatt synkronisert oppdatering fra Blueprint emnet. Når et emne er tilknyttet med et Blueprint emne, kan det ikke bli tilknyttet noen andre Blueprint emne.

Tilknyttede emner må tilhøre samme eller lavere underkonto enn der Blueprint emne tilhører. I hvert tilknyttet emne vises navnet til Blueprint emne i siden emneinnstillinger, og brukere med tillatelse til å administrere Blueprint emne har tilgang til Blueprint emne gjennom en direkte kobling.

Innhold som kan bli administrert av en faglærer er ikke overskrevet når Blueprint emne er synkronisert til tilknyttede emner, og nytt innhold som er lagt til hvilket som helst tilknyttet emne er heller ikke påvirket.

Etter et emne er tilknyttet med et Blueprint emne, vil Blueprint emne opprette en første synkronisering som inkluderer alt emneinnhold og emneinnstillinger. Du kan velge å tilknytte emner etter at alt emneinnhold er opprettet, eller du kan tilknytte emner umiddelbart og synkronisere Blueprint emne senere når Blueprint-innholdet er fullført.

Fullførte emner

Emner som er tilknyttet med et Blueprint emne og som er fullført vil fortsette å motta alle synkroniseringsendringer fra Blueprint emne. Statusen til emnet påvirker ikke Blueprint-synkroniseringen. Hvis et fullført emne ikke mottar synkroniseringsendringer fra Blueprint emne, må emnet fjernes som et tilknyttet emne.

Merknader:

  • Kun admin kan tilknytte emner til et Blueprint emne. Alle faglærere som er påmeldt i Blueprint emne kan gjøre endringer og synkronisere innhold til tilknyttede emner, men kan ikke kontrollere emnetilknyttingen.
  • LTI-verktøy kan bli påvirket i tilknyttede emner. Etter en emnesynkronisering, må innstillingene for LTI-verktøy bekreftes at de er konfigurert korrekt i tilknyttede emner.
  • Om et emnets tilknytning med Blueprint emne er fjernet, vil ikke lenger emnet motta synkronisert oppdatering og emneinnhold vil ikke lenger være låst. Innhold synkronisert fra Blueprint emne vil forbli i emnet etter at tilknytningen er fjernet.
  • Blueprint-emner synkroniserer ikke bestemte emneinnstillinger til tilknyttede emner, inkludert semester og emneformat.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Kontonavigering, klikk på Emner (Courses)-lenken.

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

For å finne emner på kontoen som er blueprint-emner, klikk på alternativet Vis bare blueprint-emner (Show only blueprint courses).

Åpne emne-innstillinger

I emnelistene, klikk på emneikonet Innstillinger (Settings).

Åpne tilknytninger

I Hjemmesiden «emne» (Course), klikk på fanen Blueprint i sidefeltet (sidebar tab) [1], klikk deretter på lenken Tilknytninger (Associations) [2].

Merknad: Du har tilgang til sidefeltet Blueprint fra alle siden i Navigering på emner

Filtrer emner

Siden tilknytninger viser alle emner som er tilknyttet med Blueprint emne. Når et emne er tilknyttet med et Blueprint emne, kan det ikke bli tilknyttet noen andre Blueprint emne.

For å filtrere emner på semester, klikk på nedtrekks-menyen « Semestre » (Terms) [1]. For å filtrere emner på underkontoer, klikk på nedtrekks-menyen « Underkonto » (Subaccounts) [2].

Du kan også finne et bestemt emne i søkefeltet (Search field) [3]. Legg inn tittel, kortnavn(emnekode) eller SIS ID for et emne. Emnets kallenavn er ikke støttes i søkefeltet. Slettede emner vises ikke i søkefeltet.

Vis søkeresultater

Vis søkeresultater

Når et semester eller underkonto er valgt, vil emnene utvides og vise alle resultater i valgt semester eller underkonto. Er et innslag lagt til i søkefeltet, vil listen oppdateres med alle relevante søkeresultater.

Søkeresultater viser emnetittel (course title) [1], kortnavn (emnekode) (short name (course code)) [2], semester (term) [3], SIS ID [4] og alle lærerpåmeldinger (faglærer) [5].

Merknader:

  • Søkeresultatet vil vise opp til 100 emner. Ønsker du å tilknytte flere enn 100 emner samtidig, vurder å opprette en CSV-fil for å laste opp ved bruk av SIS-importeringsverktøy.
  • Hvis seks eller flere lærere er tilknyttet et emne, viser Lærer(e)-kolonnen antall lærere [6].

Legg til emner

For å knytte til et emne med Blueprint emne, klikk på avmerkingsboksen ved siden av emnetittelen course title) [1]. Du kan velge flere emner samtidig, eller du kan velge alle emner ved å klikke Velg alle emner (Select All Courses) [2].

Gjeldende tilknyttede emner og emner som skal legges til vises i avsnittet Tilknyttede emner [3]. For å fjerne et emne som en tilknytning, klikk på ikonet « fjern » (remove) [4].

For å publisere emner valgt for tilknytning, klikker du på avkrysningsboksen Publiser ved tilknytning [5].

Merknad: Avkrysningsboksen Publiser ved tilknytning publiserer kun emner i listen over Emner som skal bli lagt til, og publiserer ikke emner som allerede var tilknyttet.

Vis usynkroniserte advarsler

Har du usynkroniserte endringer i Blueprint emnet ditt når du knytter til deg et emne, sender Canvas ut en advarsel for å gi beskjed om hvordan den usynkroniserte endringen vil bli synkronisert til alle tilknyttede emner.

Lagre emner

Lagre emner

Klikk på tasten Lagre (Save).

Bekrefte emner

Vise bekreftelsemeldinger

Vise dine tilknyttede endringer ble lagret.

Endre tilknytning

Fjerne emner

Du kan legge til og lagre flere tilknyttede emner, om det er nødvendig.

For å fjerne et emne, klikk på ikonet « fjern » (remove).

Lukke tilknytning

Når du er ferdig med siden emnetilknytningen, klikk på tasten ferdig (Done).

Vis synkronisering

Vis tilknyttet synkronisering

Etter et emne er tilknyttet med et Blueprint emne, vil Blueprint emne opprette en første synkronisering som inkluderer alt emneinnhold og emneinnstillinger.

Når en synkronisering er begynt, viser sidefeltet synkroniseringsstatus så lenge du ser på siden. Du kan forlate siden, men vær klar over at synkronisering tar tid å behandle.

Merknader:

  • Hvis du umiddelbart ser en tilknyttet side og ikke kan se noen oppdateringer, holder synkroniseringen fortsatt på. For å bekrefte fullført synkronisering, aktiver Blueprint synkroniseringsvarslinger i brukersinnstillingene.
  • Synkroniseringshistorien vil vise dato og tid når synkroniseringen ble gjort, men ingen detaljer relatert til synkroniseringen vil være inkludert.
  • Kun BluePrint moderemneinnhold vil synkroniseres med tilknyttede emner. Innhold som ble manuelt lagt til eller kopiert med et annet format, vil ikke synkroniseres.