Hvordan administrerer jeg API-tilgangssymboler som en administrator?

Du kan administrere API tilgangssymboler fra brukerinnstillingene dine. Tilgangssymboler gir tilgang til Canvas-kilder gjennom Canvas API. Tilgangssymboler kan genereres automatisk for tredjepart applikasjoner eller opprettes manuelt.

Ved bruk av Canvas API tillates eier av tilgangssymbolet tilgang til de samme Canvas-ressursene som du har tilgang til. Tredjepart applikasjoner , inkludert enheter du har brukt for å åpne Canvas mobil-apper, er for eksempel autorisert for tilgang til Canvas på vegne av deg. API-anrop krever autorisasjon og gjøres på vegne av en autorisert bruker.  For mer informasjon om bruk av Canvas API, se Canvas API-dokumentasjon.

Når du har en Canvas-pålogging, kan du opprette en av disse tilgangssymbolene som du kan bruke til å teste utviklingsprosjektene dine. Dette symbolet må inkluderes som en URL-spørringsparameter i alle API-anrop til Canvas.

Canvas-symboler samsvarer med Canvas-tillatelser. Hvis Canvas-kontoen din slettes, blir symbolene dine inndratt. Hvis du ikke lenger har en administrativ rolle i Canvas, vil de tidligere genererte symbolene tilpasses de nye rettighetene dine.

Merknad:

  • Brukere med maskeringsrettigheter kan ikke fjerne symbolet på vegne av andre brukere.
  • Canvas-administratorer kan ikke masse-slette API-tilgangssymboler for brukere ved sin institusjon.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Vis tilgangssymboler

Tredjepart applikasjoner med tilgangssymboler og bruker-genererte tilgangssymboler er listet i seksjonen Godkjente integrasjoner [1].

For hvert tilgangssymbol kan du se navnet [2], formål [3], utløpsdato [4] og dato for sist i bruk [5].

Legg til tilgangssymbol

Legg til tilgangssymbol

Klikk på tasten Legg til tilgangssymbol (Add New Access Token) for å legge til et tilgangssymbol.

Legg til symboldetaljer

Legg til symboldetaljer

Skriv inn en beskrivelse for tilgangssymbolet ditt i feltet Formål (Purpose) [1]. Du kan også velge en utløpsdato ved å klikke på ikonet Kalender [2]. For å generere et symbol uten utløp, la feltet Utløper være tomt.

For å generere et nytt tilgangssymbol, klikk på tasten « Generer Symbol » (Generate Token) [3].

Vis tilgangssymbol

Vis tilgangssymbol

Vis symbolbeskrivelsen (token description) [1]. For å se symboldetaljer, klikk på lenken « detaljer » (details) [2].

Vis symboldetaljer

Vis symboldetaljer

Detaljer for tilgangssymbol inkluderer et symbol som kan brukes for å lage API-samtaler på dine vegne (API calls on your behalf) [1].

For å generere et tilgangssymbol på nytt, klikk på tasten « Generer Symbol på nytt » (Regenerate Token) [2].

Slett tilgangssymbol

Slett tilgangssymbol

For å slette et tilgangssymbol, klikk på ikonet « Slett ».

Bekreft sletting

Bekreft sletting

For å bekrefte slettingen, klikk på tasten OK .