Hvordan redigerer eller sletter jeg et læringsmål i en konto?

Du kan redigere eller slette læringsmål i kontoen din. Læringsmål kan endres hvis de har blitt brukt til å vurdere studentene, men eventuelle endringer kan påvirke studentenes resultater.

Denne artikkelen viser hvordan du redigerer eller sletter et læringsmål i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i kontoen din vises på enn annen måte enn bildene i denne artikkelen, kan du lære hvordan du redigerer eller fjerner et læringsmål i en konto som har aktivert funksjonsvalget Forbedret læringsmålstyring.

Merknader:

  • Du kan endre alle læringsmål der du har rettigheter til å gjøre det.
  • Læringsmål som er knyttet til en oppgave eller oppgavebank, kan ikke slettes med mindre de fjernes fra oppgaven eller oppgavebanken. Læringsmål som har blitt brukt til å vurdere en student, kan ikke slettes.
  • Hvis du ikke kan redigere mestringsskalaer og kalkuleringsmetoder for et læringsmål, har institusjonen din aktivert emnedekkendemestringsskalaer og kalkuleringsmetoder.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I kontoen eller underkonto-navigasjonen klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Velg læringsmål

Finn læringsmålet du ønsker å endre.

Endre læringsmål

Hvis du vil redigere et læringsmål, klikker du på «Rediger» (Edit)-tasten [1]. Ved å redigere et læringsmål kan du endre læringsmålnavnet og beskrivelsen og andre elementer som ble angitt da du opprettet en konto for læringsmålet.

Når du er ferdig med å redigere, klikker du på tasten Lagre (Save).

Hvis du vil slette et læringsmål, klikker du på «Slett» (Delete)-tasten [2].

Vis bekreftelse på læringsmålredigering

Vis bekreftelse på læringsmålredigering

Hvis du redigerer et læringsmål som har blitt brukt til å vurdere en student, viser Canvas en melding om at endringene dine vil oppdatere alle læringsmål som er knyttet til en vurderingsrubrikk som ikke har blitt vurdert.

Klikk på tasten Lagre (Save).

Merknad: Denne meldingen vises bare for læringsmål du endrer som ikke har blitt brukt til å vurdere en student. Hvis denne bekreftelsesmeldingen ikke vises, er læringsmålet knyttet til mer enn én vurderingsrubrikk, og endringene kan ikke oppdateres.

Vis vurdert læringsmål

Hvis et læringsmål allerede har blitt brukt til å vurdere en student, kan enkelte endringer påvirke studentens resultater [1].

Klikk på navnet på et bestemt læringsmål [2] for å se alle tilpassede elementer og studentvurderinger for dette læringsmålet. Disse oppgavene og vurderingsrubrikkene kan bli påvirket når du redigerer læringsmålet.

Vis bekreftelse på resultatredigeringene

Vis bekreftelse på resultatredigeringene

Hvis du redigerer resultatdetaljer for et læringsmål som har blitt brukt til å vurdere studenter, viser Canvas en melding om at endringene vil påvirke alle studenter som tidligere har blitt vurdert med dette læringsmålet. Resultatendringer påvirker bare studentens resultat for læringsmestring i vurderingsoversikten for læringsmestring for det redigerte læringsmålet. Når resultatkriteriene redigeres, skaleres verdiene for læringsmestring for vurderte rubrikker i henhold til de opprinnelige mulige resultatene.

Klikk på tasten Lagre (Save).