Hvordan ser jeg supportsakene mine i Instructures supportportal?

Som feltadministrator kan du se og administrere saker ved hjelp av tabellen Saker (Cases). Tabellen Saker viser alle åpne saker på kontoen din, men kan filtreres for å vise saker som oppfyller bestemte kriterier.

Du kan logge inn på Konsoll for feltadministrasjon på adminconsole.canvaslms.com.

Merknad: Funksjonene til Konsoll for feltadministrasjon kan variere basert på konto og brukerinnstillinger. Basert på tillatelsene til rollen din er det ikke sikkert at du kan se eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne leksjonen.

Åpne saker

Klikk på fanen Saker (Cases) på startsiden i Konsoll for feltadministrasjon.

Vise saker

På siden Saker vises tabellen Saker, som viser åpne saker fra kontoer du administrerer. Hver sak viser saksnummer [1], status [2], emne [3], bruker som opprettet saken [4], dato for siste endring [5], dato og klokkeslett da saken ble åpnet [6], eiernavn [7] og kontonavn [8].

Filtrer tabellen Saker

Klikk på menyen Filtrer (Filter) [1] for å filtrere Saker-tabellen. Du kan filtrere saker etter Instructure-produkt, status, saker opprettet i dag, saker tildelt deg, nylig viste saker eller triagerte saker.

Klikk på ikonet Fest (Pin) [2] for å feste et filter som standardvisning for Saker-siden.

Klikk i feltet Søk (Search) [3] for å søke i Saker-tabellen. Klikk på tasten Oppdater (Refresh) [4] for å oppdatere tabellen.

Åpne sak

Skal du åpne en sak, klikker du på saksnummeret.