Hvordan bruker jeg krysslisting i en konto?

Med krysslisting kan du opprette en seksjon på én konto eller underkonto og deretter flytte den til et annet emne på samme konto eller underkonto, eller til et emne på en annen konto eller underkonto.

Krysslisting er vanligvis kun en administratortillatelse. Noen institusjoner tillater likevel at deres faglærere krysslister egne seksjoner.

Emner versus og seksjoner

Emner versus og seksjoner

Emner er det virtuelle klasserommet der alt innhold er plassert og der studenter kan lære og kommunisere med faglærere og hverandre. Seksjoner er studentgrupper som er organisert av administrative grunner. Studentene er registrert i seksjoner, og seksjonene er oppført i emnene. Det er mulig å plassere mer enn en seksjon i et emne, men ikke mulig å plassere en seksjon i en seksjon.

Kryssliste seksjoner

Kryssliste seksjoner

Krysslisting lar deg flytte seksjonspåmeldinger fra individuelle emner og kombinere de til ett emne. Denne funksjonen er til hjelp for faglærere som underviser i flere seksjoner av samme emne, og kun ønsker å administrere emnedata fra én plassering. Seksjonsnavn endres ikke når de krysslistes; seksjonen flyttes bare til et annet emne. Seksjoner kan bare være i ett emne av gangen. Så snart en seksjon er krysslistet, kan du kryssliste seksjonen inn i et annet emne på nytt, hvis nødvendig. Lær hvordan man krysslister en seksjon.

Emnestatus

Emnearbeid beholdes sammen med emnet, ikke med seksjonsregistreringene. Derfor bør krysslisting kun gjøres i ikke-publiserte emner. Hvis det er studentinnleveringer i emnet når delemnet krysslistes, overføres ikke innleveringene og vurderingene til det nye delemnet.

Hvis du må gjenopprette registreringene, kan du fjerne krysslistingen av en seksjon tilbake til emnet. Hvis du må beholde studentvurderingene i det opprinnelige emnet, må du eksportere vurderingsoversikten og importere den til det opprinnelige emnet før du fjerner krysslistingen av seksjonen.

Påmelding av faglærere

Faglærere inngår som en del av den krysslistede seksjonen. Krysslisting fjerner faglærerens tilgang til det opprinnelige emnet og flytter faglæreren til det nye emnet sammen med de andre brukerne i seksjonen. Hvis du vil at en faglærer skal ha tilgang til det opprinnelige emnet, må du legge til faglærerens påmelding i en egen del av det opprinnelige emnet.

Hvis du tillater faglærere å kryssliste egne emner, kan de bare fjerne krysslistingen av et emne tilbake til det opprinnelige emnet hvis de fortsatt har en påmelding til det opprinnelige emnet. Ellers må de kontakte deg for hjelp.

Kryssliste eksempler

Kryssliste eksempler

I K12-institusjoner kan krysslisting brukes for faglærere som underviser i samme fag i mer enn én klasse. En lærer underviser for eksempel i algebra i 1., 3. og 7. time. Disse periodene kan settes opp i Canvas som tre separate emner, og studentene meldes opp i emnet i henhold til hvilken periode de tar. I stedet for å legge inn og administrere emneinnhold tre forskjellige ganger, kan to av emnene ha en del (eller flere deler) krysslistet i det tredje emnet før emnet publiseres. Så hvis seksjonene som ble opprettet i emnene for 3. og 7. periode, ble krysslistet i emnet som ble opprettet for 1. periode, trenger faglæreren bare å oppdatere det første emnet, som nå inkluderer alle tre periodene som individuelle seksjoner.

Det samme gjelder for høyere utdanning. Ofte er det slik at ett emne som undervises av én faglærer, gir studiepoeng på flere avdelinger. Hvis et engelsk 1010-emne er fordelt på fire ulike avdelinger med forskjellige navn, kan institusjonene opprette separate emner for hver avdeling (f.eks. engelsk, økonomi, psykologi og pedagogikk), og deretter åpne disse emnene og kryssliste seksjonene i ett hovedemne.

Det å administrere ett emne med flere seksjoner gir lærerne fleksibilitet, samtidig som de kan administrere innholdet på ett sted. Faglærere kan bruke seksjoner til å opprette differensierte oppgaver og seksjonsspesifikke forfallsdatoer, opprette selvregistreringsgrupper der alle studentene må være i samme seksjon, og spesifisere at påmeldte bare kan samhandle med andre brukere i seksjonen.