Hvordan administrerer jeg eksterne applasseringer for en konto?

Du kan administrere plasseringer for en ekstern app i kontoen din. Plasseringer bestemmer hvor en app kan vises og brukes i Canvas.

Appens plasseringskategorier omfatter emnenavigasjon, kontonavigasjon, brukernavigasjon, innlevering av lekser, Rich innholdsredigering-knapp, migreringsvalg, lenkevalg (moduler) og oppgavevalg.

Når du administrerer app-plasseringer, kan du angi om plasseringene skal være aktive eller inaktive. Aktive plasseringer vises i Canvas-funksjonsområdet i menyen App-plasseringer. Inaktive plasseringer fjernes fra Canvas-funksjonsområdet i menyen App-plasseringer.

Merknad: Administrering av eksterne applasseringer på siden Appkonfigurasjon i kontoinnstillingene gjelder bare for LTI 1.1-verktøy.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne apper

Klikk på fanen «apper» (Apps).

Vis app-konfigurasjoner

Vis app-konfigurasjoner

Klikk på tasten Vis app-konfigurasjoner (View App Configurations) for å konfigurere en app.

Åpne plasseringer

Åpne plasseringer

Finn den eksterne appen du ønsker å administrere [1]. Klikk på knappen «innstillinger» (Settings) [2] og velg alternativet «Plasseringer» (Placements) [3].

Merknad: Når du klikker på Plassering-lenken, kan det hende du ser meldingen Ingen plasseringer aktivert. Denne meldingen indikerer at appen ikke har noen bestemte plasseringer innen Canvas.

Vis plasseringer

Vis plasseringer

Menyen app-plasseringer viser alle plasseringer for den eksterne appen [1]. En aktiv plassering viser ikonet Avmerking (Checkmark) [2]. En inaktiv plassering viser ikonet X [3].

Avhengig av LTI-verktøyet kan følgende kategorier for applassering vises i menyen applasseringer:

  • Oppgavevalg: Konfigurer et LTI-verktøy slik at det kan velges som en oppgave når du oppretter eller redigerer en oppgave.
  • Rediger-knapp: Konfigurer et LTI-verktøy som skal vises som en knapp i Rich innholdsredigering.
  • Innsending av lekser: Konfigurer et LTI-verktøy som skal vises når en student sender inn innhold til en oppgave. Når et verktøy er konfigurert, vil brukerne se en ekstra fane når de sender inn oppgaver som kan sendes inn på nettet.
  • Valg av lenke: Konfigurer et LTI-verktøy til å velge LTI for å starte URL-adresser som modulelementer.
  • Navigering: Konfigurer et LTI-verktøy som skal vises som en lenke i navigasjonen for et emne, en konto eller en bruker.
  • Migrasjonsvalg: Konfigurer et LTI-verktøy som skal vises i menyen Emneimport i et emne.

Administrere plassering

Administrere plassering

Klikk på ikonet Avmerking (Checkmark) [1] for å deaktivere en aktiv plassering. Klikk på ikonet X [2] for å aktivere en inaktiv plassering.

Klikk på Lukk (Close)-knappen [3] for å lukke applasseringsmenyen.