Hvordan sletter jeg en bruker fra en konto?

Du kan slette en bruker fra kontoen din.

Merknader:

  • Hvis kontoen din administrerer brukerinformasjon via et studentinformasjonssystem (SIS), må endringene også gjøres i SIS. Eventuelle endringer som gjøres i Canvas, sendes ikke tilbake til SIS.
  • Du har mulighet til å gjenopprette en slettet bruker.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Personer

Åpne Personer

I kontonavigering, klikk på lenken Personer (People).

Finn bruker

Bruk filteret og søkealternativer til å finne brukeren i kontoen.

Åpne brukerprofil

Åpne brukerprofil

I søkeresultater, klikk på brukerens navn.

Slett bruker

Finn lenken Slett fra [kontotittel] (Delete from [account title]) for å slette brukeren.

Bekreft sletting

Når du har klikket på slettekoblingen, blir du spurt om du er sikker på at du vil slette brukeren. Hvis du er sikker, klikker du på tasten Slett [Brukernavn] (Delete [User Name]).

Merknad: Dette fjerner brukerens data (inkludert vurderinger og ePortfolios) fra alle emner og grupper.