Hvordan opptrer jeg som en annen bruker i en konto?

Å være en bruker tillater admin å logge seg på som bruker uten passord. Du kan gjøre handlinger som om du er brukeren. Fra andre brukeres synspunkt, vil det være som om denne brukeren utførte dem. Overvåkningsloggene viser imidlertid at du utførte oppgaven mens du handlet som den brukeren. Overvåkingsloggen kan sees av admin som har tilgang til Canvas Datafiler. Overvåkingsloggen er også tilgjengelig ved å laste ned Sidevisning CSV-fil. Denne filen viser all brukeraktivitet for en bestemt bruker, inkludert handlinger en admin utfører maskert som brukeren.

For å handle som en bruker på en konto, må administratorer være tildelt tillatelsen Brukere - handle som (Users - Act as). Kontotillatelsen Brukere - handle som (Users - Act as) kan kun administreres fra rot-kontoen og kan ikke aktiveres på underkontonivå. Tillatelsen Brukere - handle som (Users - Act as) skal bare tildeles brukere som institusjonen din har autorisert til å handle som andre brukere på hele Canvas-kontoen din. Brukere med denne tillatelsen kan bruke funksjonen Handle som til å administrere kontoinnstillinger, se og endre karakterer, få tilgang til brukeropplysninger, osv. Dette kan inkludere administratorer som er utpekt til en underkonto, tilgang til innstillinger og informasjon utenfor kontoen.

Merknader:

  • Ved oppføring som en bruker, gjelder ikke språkpreferanser og vil alltid vises i standardspråket.
  • For å opptre som en annen admin, må du ha alle tillatelsene aktivert i kontoen din som er aktivert som den andre admin.
  • Har institusjonen din en tillitavtale med en annen institusjon, gir ikke tillitkontoer tillatelse for deg å opptre som brukere assosiert med en annen Canvas URL. Du kan kun opptre som en bruker som er assosiert med konto lik din egen.
  • Når du opptrer som en bruker, ser alle som har brukerrolle lenken Opptre som brukere (Act as Users) i siden brukerdetaljer. Denne oppførselen tar plass på grunn av en overstyring på dine tillatelser og hjelper deg raskt å handle som en annen bruker; Dette betyr ikke at brukeren du opptrer som også er i stand til å opptre som en annen bruker.
  • Alle Canvas-funksjonene som krever eller modereres som en brukers API tilgangssymbol kan ikke bli modifisert gjennom å oppføre seg som en bruker.
  • Når du fungerer som en annen bruker som administrator, viser Nylig historikk-lenken den siste historikken for studenten, ikke sidevisningene du oppretter. 

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Personer

Åpne Personer

I kontonavigering, klikk på lenken Folk (People).

Finn bruker

Finn bruker

Bruk filteret og søkealternativer til å finne brukeren i kontoen.

Åpne brukerprofil

Åpne brukerprofil

I søkeresultater, klikk på brukerens navn.

Opptre som bruker

Klikk på lenken Opptre som bruker (Act as User).

Fortsett som bruker

Fortsett som bruker

Siden Opptre som bruker bekrefter brukerens informasjon. Har brukeren flere pålogging-akkreditiver, er alle innloggings-IDer vist for ekstra brukerbekreftelse. Klikk på tasten Fortsett (Proceed).

Vise Canvas som bruker

Når du opptrer som bruker vil du se hva brukeren ser, men loggføringsrapportene vil vise at det er du som utfører disse oppgavene og ikke den aktuelle brukeren. Du vil se at du opptrer som brukeren på informasjonsboksen på bunnen av skjermen som sier Du opptrer for øyeblikket som [bruker] (You are currently acting as [User]).

Avslutt opptre som bruker

Når du er ferdig med å opptre som brukeren, klikk på tasten Avslutt opptre som bruker (Stop Acting as User).