Hvilket student informasjonsystem (SIS) integrasjon er tilgjengelig i Canvas?

Instructure støtter integrasjoner med flere studentinformasjonssystemer (SIS). Disse integrasjonene kan kreve en SFTP-konfigurasjon, eller de kan bruke APIer tilgjengelig fra LIS, SIF 2.0 og OneRoster 1.1 for å dele informasjon mellom SIS og Canvas. Lær mer om Canvas SIS-integrasjoner.

De fleste Canvas SIS-integrasjonene fungerer toveis:

  • SIS til Canvas-klargjøring: Endringer i SIS- systemet (oppdateringer til brukere, emner, påmeldinger osv.) synkroniseres til Canvas via enveis dataoverføring fra SIS til Canvas. Synkroniseringsplaner for systemet konfigureres ved implementering og kan administreres av administratorer.
  • Canvas til SIS Grade Passback (GPB): Oppdateringer av Canvas-oppgaver og karakteroversikter synkroniseres med SIS-karakteroversikter via enveis dataoverføring fra Canvas til SIS. Instruktører kan manuelt synkronisere karakterer fra Canvas til SIS. Institusjoner kan også konfigurere automatiserte karaktersynkroniseringsplaner ved implementering.

Gå til Veiledninger i Canvas studentinformasjonssystemer for mer informasjon om SIS-integrering. Du kan også besøke Administratorgruppe for Canvas Community.

Merknad: Hvis institusjonens SIS ikke er inkludert i listen over Instructure- støttede integrasjoner, vil du kanskje likevel kunne konfigurere en Canvas SIS-integrasjon. Kontakt din SIS-leverandør for mer informasjon om konfigurering av SIS-integrasjon.

Instructure-støttede SIS-integrasjoner

Instructure støtter Canvas-integrasjoner med følgende studentinformasjonssystemer:

* Denne integrasjonen støtter for øyeblikket ikke tilbakeføring av karakter (Grade Passback, GPB).

Andre SIS-integrasjoner

Hvis din institusjons SIS-leverandør ikke er oppført ovenfor som en Instructure-støttet integrasjon, kan SIS-leverandøren din likevel kanskje støtte en integrasjon med Canvas. Kontakt din SIS-leverandør for mer informasjon.

Alternativt kan du bruke SIS-importverktøyet for å masseopplaste institusjonens SIS-data til Canvas. Lær mer om Canvas SIS-importformat-dokumentasjon og Canvas API-dokumentasjon.