cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan behandler jeg en tillatelsesliste i Edu App-senter?

Hvordan behandler jeg en tillatelsesliste i Edu App-senter?

Edu app-senter tillater deg å opprette en tillatelsesliste av eksterne apper for institusjonen din. Når du har opprettet en tillatelsesliste, kan du administrere tillatelseslisten din i Canvas og kun vise godkjente eksterne apper i emnene i konto og underkontoen din.

Logg inn på Edu app-senter

I søkefeltet på nettleseren din, skriver du inn eduappcenter.com og klikker på lenken Innlogging .

Sett inn innloggingsopplysninger

Velg mellom innlogginsmetode på Twitter, Github, Microsoft, Google eller opprette en konto ved bruk av e-postadressen.

Åpne organisasjoner

Åpne organisasjoner

Klikk på lenken « Admin » [1]. Velg alternativet « Organisasjoner » (Organizations) [2] i rullegardinmenyen.

Opprette organisasjon

Opprette organisasjon

Klikk på tasten « Opprette organisasjon » (Create Organization).

Skriv inn informasjon

Skriv inn informasjon

Angi origanisasjonsnavnet ditt i feltet Organisasjonsnavn [1] og lenken til nettstedet i feltet Nettsted [2].

For å vise nye apper som standard, klikk på avmerkingsboksen Gjør automatisk nye apper synlige i tillatelseslisten [3].

Klikk på « Lagre endringer » (Save Changes) -tasten [4].

Administrer tillatelsesliste

Klikk på knappen Administrer tillatelsesliste.

Behandle apper

Alle apper ser som standard, skjult. Skjulte apper vises ikke i listen til app-senteret. Du kan vise eller skjule alle apper ved å klikke på tasten « Tillat alle » (Allow All) eller « skjul alle » (Hide All) [1].

Vis eller skjul individuelle apper ved å klikke på tasten « Skjult » (Hidden) [2] og « Synlig » (Visible) [3] ved siden av appen.

Når du er ferdig, gå tilbake til organisasjonsiden din ved å klikke på navnet til organisasjonen din [4].

Opprette nytt symbol

For å opprette et API-symbol, klikk på knappen Opprett nytt symbol.

Del API-symbol

For å se app-symbol, klikk på fanen App Center-symboler [1].

Kopier API-symbolet for å bruke det på tillatelseslisten [2] din.

Et API-symbol kan brukes for å direkte behandle tillatelsesliste i Canvas og vise godkjente apper på kontoen, underkonto og emnenivå.

Merknad: En organisasjon kan opprette flere symboler, men hvert symbol leder til samme tillatelsesliste. Flere symboler kan brukes for å opprette tilgang til bestemte brukere og bli slettet senere.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback