Hvordan oppretter jeg en global kunngjøring i en konto?

Globale kunngjøringer tillater deg å kontakte alle eller bestemte brukere i en konto eller underkonto ved å bruke en melding. Vil det for eksempel være en tidsperiode for oppdatering eller nedetid på kontoen, kan du gi brukerne beskjed i god tid før dette skjer for å planlegge i forhold til dette.

Globale kunngjøringer vises for alle kontoer som er assosiert med en bruker og vises i brukerens dashbord. Bruker du valget for å sende en varsling, kan Brukere som har aktivert varsling fra Globale kunngjøringer også motta varsler for globale kunngjøringer via sin foretrukne varslingstype. Globale kunngjøringer og varslinger sendes kun til brukere med aktive påmeldinger i gjeldende semester.

Har en bruker en konto med flere institusjoner, kan brukeren se flere kunngjøringer. For å hjelpe til med å se forskjell på kunngjøringene på konto og underkonto nivå, indikerer også kunngjøringene hvilken konto eller underkonto som har sent den globale kunngjøringen.

Du kan opprette fem forskjellige typer kunngjøringer: varsel, avvik, informasjon, spørsmål og kalender. Når det er opprettet en global kunngjøring, vil informasjonen vises som en standard kunngjøringstype. For å lese mer om kunngjøringstypene og hvordan de vises for brukerne, se ressursdokumentet Globale kunngjøringstyper.

Globale kunngjøringer kan bli vist i løpet av et bestemt datointervall. Når en kunngjøring når startdatoen sin, er kunngjøringen umiddelbart synlig på alle brukernes Dashbord og kan fjernes av brukeren.

Er det nødvendig, kan du redigere teksten i en global kunngjøring, for eksempel korrigere skrivefeil. Start og sluttdatoer kan også endres frem til faktisk start- og sluttdato for kunngjøringen.

Merknader:

  • Når brukere ikke er påmeldt i noen emner, kan de se kunngjøringer fra rot-kontoen. De kan kun se kunngjøringer i underkontoen når de er lagt til i et emne innen underkontoen. Emnene må ikke være publisert for at brukere ser kunngjøringer i underkonto.
  • Hovedfargene på Theme Editor er assosiert med informasjon, spørsmål og kalender varslinger. Men advarsler og feil farger kan ikke endres.
  • Alle endringer gjort i en eksisterende Global kunngjøring etter startdatoen vil ikke tvinge meldingen frem igjen for brukere som allerede har skjult den. Alle betydelige endringer til globale kunngjøringer skal opprettes som en ny Global Kunngjøring slik at den dukker opp hos alle brukerne.
  • Global Kunngjøring vises ikke for brukere med manuelle konkluderte og inaktive påmeldinger.
  • Globale kunngjøringer vises i kronologisk rekkefølge, med den nyeste kunngjøringen øverst på siden.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I kontoinnstillinger, klikk på Innstillinger (Settings)-linken.

Merknad: For å lage en kunngjøring i en underkonto, klikk på lenken underkontoer (Sub-Accounts), velg en underkonto, klikk deretter på underkontoens Innstillinger (Settings) lenke.

Fanen åpne kunngjøringer

Klikk på fanen « Kunngjøringer » (Announcements).

Legg til ny kunngjøring

Legg til ny kunngjøring

Klikk på tasten « Legg til ny kunngjøring » (Add New Announcement).

Legg til kunngjøringsdetaljer

I feltet « Tittel » (Title) [1], skriv inn navnet på kunngjøringen.

I feltet « Kunngjøringstype » (Announcement type) [2], bestem kunngjøringstype (advarsel, avvik, informasjon, spørsmål eller kalender).

I feltet « Meldinger » (Message) [3], opprette kunngjøringer ved bruk av Rich innholdsredigering Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

I seksjonen Vis til hveml (Show to) [4], velg rollene til brukerne som skal se kunngjøringen. Du kan velge både emne og kontoroller. Å velge en rolle vil sende en kunngjøring til alle brukere som har den rollen i alle emner. Hvis ingen roller er valgt, vil kunngjøringer vises for alle med et emne i opprinnelig konto eller underkonto.

Merknad: Er institusjonen din assosiert med en konto som er til å stole på, kan du velge å kun vise kunngjøringer til brukere innen nåværende domene.

Velg start og sluttdato

Velg start og sluttdato

Velg start og sluttdato for kunngjøringen ved å skive i feltet eller velge Kalender ikonet (påkrevd).

Send kunngjøringsvarsel

Send kunngjøringsvarsel

For å sende et varsel direkte til brukere når kunngjøringen starter, klikk av avkryssingsboksen Send varsel direkte til brukere når kunngjøringen starter (Send notification directly to users when announcement starts). Brukere som har aktivert preferansen Global kunngjøringsvarsel (Global Announcement) mottar et varsel når kunngjøringen starter.

Publiser kunngjøring

Publiser kunngjøring

Klikk på tasten « Publiser kunngjøring » (Publish Announcement).

Vis global kunngjøring

Vis global kunngjøring

Vis de globale kunngjøringer. Kunngjøringen inkluderer kontonavnet eller underkonto-navnet.

Administrere kunngjøringer

Administrere kunngjøringer

For å redigere dine globale kunngjøringer, klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1]. For å slette en global kunngjøring, klikk på ikonet « Slett » (Delete) [2].