cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvilke funksjonsvalg kan jeg aktivere i min brukerkonto som admin?

Hvilke funksjonsvalg kan jeg aktivere i min brukerkonto som admin?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre brukeropplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Men noen funksjoner kan påvirke dine personlig samhandling med Canvas. Lær mer om funksjonsvalg for bruker og hvordan aktivere de i « Administrer nye funksjoner »-leksjonen.

Opplæring for emne-etablering

Opplæring for emne-etablering

Denne funksjonen vises bare hvis institusjonen har aktivert Canvas emneoppsett-opplæringen. Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Funksjonsvalget Opplæring for emne-etablering lar deg se opplæringsvideoen for emne-etablering. Når denne funksjonen er aktivert, viser dem en veiledning under hver indeksside for emnenavigering som viser deg hensikten til siden og hva neste trinnet er. Opplæringen gjelder for alle emner i Canvas der du er påmeldt som instruktør.

Deaktiver tidsavbrudd for varslinger

Deaktiver tidsavbrudd for varslinger

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Funksjonsvalget Deaktiver tidsavbrudd for varslinger forhindrer at popup-varslinger forsvinner automatisk. Når dette funksjonsvalget er aktivert, vises varslinger i Canvas til du avviser den manuelt.

Deaktiver feiringsanimasjoner

Deaktiver feiringsanimasjoner

Denne funksjonen vises bare hvis institusjonen har aktivert konfetti for gyldige lenker. Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Funksjonsvalget Deaktiver feiringsanimasjoner lar deg deaktivere feiringsanimasjoner som vises når du kjører lenke-validatoren i et emne. Når det er aktivert, vil ikke feiringsanimasjoner lenger vises i Canvas.

Deaktiver snarveier

Deaktiver snarveier

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Funksjonsvalget Deaktiver snarveier (Disable Keyboard Shortcuts) lar deg deaktivere snarveier i Moduler, Diskusjoner, Karakteroversikt og SpeedGrader. Andre områder av Canvas vil bli oppdatert i fremtiden.

Dette alternativet lar brukere som er avhengige av skjermlesere eller tastaturnavigasjon, kontrollere opplevelsen i Canvas med snarveier.

Høy kontrast UI

Høy kontrast UI

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Funksjonsvalget Høy kontrast UI tillater deg å se Canvas med høy kontrast-stiler. Denne funksjonen forbedrer fargekontrasten på brukerens grensesnitt (tekst, taster osv.) slik at de er mer definerte og enklere å identifisere i Canvas. Men institusjonell merkevareoppbygging er ikke støttet når denne funksjonen er aktivert, du har derfor ikke mulighet til å se institusjonens logo eller andre elementer.

Preferanser for CSV-separator

Du kan bestemme hvordan du ønsker å vise separatorene i CSV eksportfiler, avhengig av din lokasjon eller preferanse.

Separator-valg er administrert gjennom en av tre funksjonsvalg i Brukerinnstillinger. Disse alternativene gjelder bare for kompatibel eksport av regneark.

Autodetect Felt-Separator i Kompatible regneark-eksporter

Autodetect Felt-Separator i Karakteroversikt eksport

Funksjonsvalget Autodetect Felt-Separator forsøker å bestemme passende felt-separator som er indikert i språkinnstillingen i brukerens konto. For språk der desimal-separatoren er en punktum (f.eks. 1,234.56) vil automatisk gjenkjenning velge komma som felt-separator. For språk der desimal-separatoren er en komma (f.eks. 1.234.,6) vil automatisk gjenkjenning velge semikolon som felt-separator. For alle andre tilfeller, vil automatisk gjenkjenning velge komma som felt-separator som standard.

Merknad: Denne funksjonen er automatisk deaktivert om alternativet Bruk Semikolon for å separere feltene er aktivert.

Inkluder Byte-Order Mark (BOM) i Kompatible regneark-eksporter

Inkluder Byte-Order Mark (BOM) i Karakteroversikt-eksporter

Funksjonsvalget Inkluder Byte-Order Mark (BOM) genererer et bestemt sett av tre tegn på begynnelsen av CSV-filen. Disse tegnene, kjent som BOM, hjelper noen versjoner av Microsoft Excel å forstå at CSV-filene er en UTF-8 kodet fil. Det forteller også noen lokaliserte versjoner av Excel at de må behandle innkomne CSV-fil som om det er delt med semikolon, som standard. Fordi noen versjoner av Excel ikke forstår eller ærer BOM, tillater denne funksjonen å deaktivere generasjoner av denne BOM for alle brukerne.

Bruk semikolon for å separere feltene i Kompatible regneark-eksporter

Bruk semikolon for å separere feltene i Karakteroversikt-eksporter

Funksjonsvalget The Bruk semikolon for å separere feltene genererer CSV-filer med semikolon som felt-separatorer istedenfor komma, som er standard. Når det er deaktivert, faller denne funksjonen tilbake til oppførselen som er bestemt på tilstanden til separatorvalget Autodetect.

Merknad: Denne funksjonen er automatisk deaktivert om alternativet Autodetect Felt-separator er aktivert.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback