Hvordan ser jeg emneaktivitet for en konto?

Som administrator kan du generere en aktivitetslogg for et emne i kontoen din. Denne loggen inkluderer en tidsstemplet oversikt over all aktivitet i et emne, inkludert brukernavn, aktivitetstype, kilde og en lenke for å se detaljer om aktiviteten.

Merknader:

  • Emneaktivitet i admin-verktøy kan ikke vises av administratorer for underkontoer.
  • Emneaktivitet lagrer emnedata i opptil ett år.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne admin-verktøy

Åpne admin-verktøy

Klikk på lenken Admin-verktøy (Admin Tools) i Kontonavigering.

Åpne logging

Åpne logging

Klikk på fanen Logging.

Velg Logg-type (Log Type)

Velg Logg-type (Log Type)

Velg alternativet Emneaktivitet (Course Activity) fra rullegardinmenyen Logg-type (Log Type).

Søk etter emnenavn (Course Name) eller Emne-ID (Course ID)

Søk etter emnenavn (Course Name) eller Emne-ID (Course ID)

Søk etter Emne-ID (Course ID) eller emnenavn [1]. Du finner emne Id-nummeret ditt på slutten av emne-URL-en (f.eks canvas.instructure.com/courses/XXXXXX).

Når du begynner å skrive inn emneinformasjonen, genererer Canvas en nedtrekksliste med matchende Canvas-emner. Resultatene er basert på gyldige feltoppføringer, så hvis det ikke vises noen resultater (spesielt hvis du søker etter navn), må du bekrefte informasjonen og prøve på nytt.

Du kan også angi et datointervall i datofeltene [2]. Datoer er ikke påkrevd, men hvis du legger til datoer, vil det begrense resultatene.

Finn Emneaktivitet

Finn Emneaktivitet

Klikk på tasten « Finn » (Find).

Vis emneaktivitet

Canvas viser alle relevante resultater for de(t) feltet(ene) du har valgt:

  • Dato (Date) for aktiviteten
  • Tidspunkt (Time) for aktiviteten
  • Brukeren (User) som utførte aktiviteten
  • Type aktivitet (avsluttet, ikke avsluttet, publisert, slettet, gjenopprettet, oppdatert, opprettet, kopiert til, kopiert fra, tilbakestilt til og tilbakestilt fra)
  • Kilden (Source) til aktiviteten (manuell eller via API)
  • Hendelsesdetaljene (Event Details) for aktivitetstypen (klikk på lenken Vis detaljer (View Details))