Hvordan importerer jeg SIS-data til en Canvas-konto?

SIS-data kan bare lastes opp gjennom lenken SIS-importer i Kontoinnstillinger. SIS-data er bare tilgjengelig på kontonivå og kan ikke legges til underkontoer.

Siden SIS-import støtter noen få formater for standard import til Canvas: Instructure-formatert CSV eller zip-fil med CSVer, IMS Enterprise Specification XML zip, eller Banner Grade Exchange Results XML. Filer kan angis for en fullstendig batch-oppdatering og for å overstyre endringer i brukergrensesnitt.

Forsikre deg om at du er klar over risikoen forbundet med disse opplastingsalternativene. For mer informasjon om disse risikoene, se leksjonen SIS-importer.

API-behandling

SIS-importer legges til i en kø som behandler hver importerte CSV separat (enten den er lastet opp individuelt eller i en ZIP-fil). Importfeil vises på SIS-importsiden.

API-praksis

Før du importerer SIS-informasjon, må du øve deg på å bruke API for å administrere SIS-data. Du bør også bruke testmiljøet ditt for å unngå konflikter med produksjonsdata i sanntid. Når du har bekreftet dataene dine i testmiljøet ditt, kan du bruke SIS-integrasjonen på nytt i produksjonsmiljøet ditt. I tillegg er noen SIS-dataalternativer bare tilgjengelige via API.

Merknader:

  • SIS-importer må aktiveres av kundesuksesslederen før filer kan lastes opp til kontoen din.
  • Import av SIS-filer er en kontotillatelse. Hvis du ikke har tilgang til å administrere SIS-filer, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
  • Før du angir tillatelser for en brukerrolle, må du forsikre deg om at rollen du vil tildele brukeren allerede finnes i kontoen din. Lær hvordan du oppretter en rolle på kontonivå.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne SIS-import

Åpne SIS-import

I Kontonavigering, klikk på lenken SIS-import.

Velg fil

Velg fil

Klikk på knappen Velg fil (Choose File) og finn SIS-importfilen fra datamaskinen din.

Velg importtype

Velg importtype

I Importtype (Import Type)-menyen velger du importtypen du laster opp til Canvas. Som standard velger menyen alternativet CSV-import.

Angi fullstendig batch-oppdatering

Angi fullstendig batch-oppdatering

Hvis du vil opprette en fullstendig batch-oppdatering, velg avmerkingsboksen Dette er en fullstendig batch-oppdatering (This is a full batch update) [1]. I rullegardinmenyen for semester [2], velg semesteret for fullstendig batch-oppdatering. Med dette alternativet kan alle emner, seksjoner eller påmeldinger med en SIS-ID-oppføring i Canvas som er koblet til semesteret som er valgt i rullegardinmenyen, slettes. Dette valget betyr at den koblede brukeren og emne /seksjoner krever SIS ID for påmeldinger. Canvas-fortegnelse vil bli slettet om det ikke er inkludert i den nåværende import-filen.

Dette alternativet påvirker bare data opprettet via tidligere SIS-importer. Manuelt opprettet emner, for eksempel, vil ikke bli slettet selv om de ikke dukker opp i den nye SIS-importeringen.

Merknader: Forsikre deg om at du er klar over de tilhørende risikoene før du velger dette alternativet.

 

Overstyr UI-endringer

Overstyr UI-endringer

Hvis du vil overstyre endringer i brukergrensesnittet (UI), velg avmerkingsboksen Overstyr brukergrensesnittendringer (Override UI changes). Denne endringen ber Canvas om å overskrive alle «klissete» data som er endret av brukere i kontoene deres med dataene du importerer.

  • Hvis denne boksen IKKE er merket av når du utfører import av nye brukere, overstyres ingen navneendringer i brukergrensesnittet, men hvis brukeren fjernet e-postadressen som er oppført, blir den lagt til på nytt, men ikke merket som standard.
  • Hvis boksen ER merket av når du utfører import av nye brukere, endres hele navnet og det sorterbare navnet, men visningsnavnet endres ikke. E-postadressen legges til, men merkes fortsatt ikke som standard.

Velg UI-alternativer

Overstyre UI-endringer tillater deg også en av to tilleggsvalg: behandle som UI-endringer eller slette status på UI-endinger. Du kan bare velge ett alternativ.

Hvis du vil velge et alternativ, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av preferansen din:

  • Behandle som UI-endinger [1]: overstyrer endringer som har skjedd i UI som "klister" data: all data oppfører seg som om endringene ble manuelt oppdatert i UI.
  • Tøm UI endret-status [2]: fjerner det «klissete» på alle data som finnes i denne importeringen; fremtidige importeringer med denne data vil ikke tyde på at data i UI er «klissete».

Behandle data

Behandle data

Klikk på Behandle data (Process Data)-knappen.

Vis importdata

Vis importdata

Når importen er behandlet, viser Canvas resultatene av den importerte filen, sammen med opptil 50 feil og advarsler. Hvis du importerte en fullstendig batch-oppdatering, viser resultatene også antall slettede elementer som er fjernet fra kontoen din. Slettede elementer inkluderer påmeldinger, emner og seksjoner.

Etter at du har oppdatert siden, forblir denne informasjonen på SIS-importsiden under overskriften Siste batch til en ny import utføres.

Last ned feil

Last ned feil

Hvis du vil laste ned alle advarsler og feil fra din siste importfil, må du gå tilbake til SIS-importsiden. Under overskriften Siste batch, klikk på nedlastingsikonet for Siste batch. Ikonet laster ned en CSV-fil med alle feil og advarsler fra din siste import.

Du kan også bruke SIS-import Avvik API for ytterligere feilsøkingsdetaljer, som vil ta deg tilbake til CSV-linjenummeret der feilen først dukket opp.

Merknad:

  • Du må kanskje oppdatere siden for å se nedlastingsikonet.
  • Hvis rapporten lastes ned, utløper lenken etter en time. Hvis siden oppdateres, genereres en ny URL som er aktiv i én time.