Hvordan legger jeg til en vurderingsskala i et emne?

Som administrator kan du opprette vurderingsskalaer for alle kontoer som er tilknyttet kontoen din.

Når en vurderingsskala er opprettet for kontoen din, kan faglærere koble vurderingsskalaen til emnene sine. Når en vurderingsskala har blitt brukt til å vurdere en student, kan du imidlertid ikke redigere vurderingsskalaen.

Merknad: Alle vurderingsskalaer du oppretter i kontoen din vil også vises i underkontoene.

Åpne konto

Åpne konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne karaktersetting

Åpne karaktersetting

I kontonavigering klikker du på lenken « Karaktersetting » (Grading).

Åpne vurderingsskalaer

Åpne vurderingsskalaer

Om flere vurderingsperioder er aktivert for institusjonen din, klikk på fanen Skalaer (Schemes).

Legg til ny vurderingsskala

Legg til ny vurderingsskala

Klikk på «Ny vurderingsskala» (new grading scheme)-tasten.

Rediger vurderingsskala

Opprett en tittel i feltet Vurderingsskalanavn (Grading Scheme Name) [1]. Du kan velge om du vil ha en prosentvis eller poengbasert vurderingskala [2]. For hvert linjeelement kan du redigere navnet for vurderingsskalaen i feltet Bokstavkarakterer (Letter Grade) [3]. Rediger den laveste enden av hver enkel skala i «til» [nummer] %-feltet [4].

Legg til skalaer

Hvis du må legge til skalaer, klikker du på tasten Legg til (Add) [1]. Du kan fjerne personlige skalaer ved å klikke på tasten «Fjern» (Delete)[2]. Når du er ferdig med å redigere vurderingsskalaen din, klikker du på «Lagre» (Save)-tasten [3].  

Endre vurderingsskala

Den nye vurderingsskalaen vises under tidligere vurderingsskaler. Hvis du kan redigere vurderingskalaen kan du redigere skalaen ved å klikke på redigeringsikonet [1]. Skal du slette en vurderingsskala, klikker du på «Slett»-ikonet [2].

Merknader:

  • Du kan kun redigere vurderingsskalaer som ikke er brukt til vurdering.
  • Hvis vurderingsskalaer er brukt til å vurdere en student i et emne, kan skalaen ikke lenger slettes fra kontoen.