Hvordan legger jeg til et eksternt verktøy på verktøylinjen i Rich innholdsredigering i en konto?

Som administrator kan du velge opptil to eksterne verktøy som skal vises på verktøylinjen i Rich innholdsredigering for alle brukere i kontoen din. Valgte verktøyikoner vises ved siden av Apps-ikonet.

Merknad: Det å legge til et eksternt verktøy på verktøylinjen i Rich innholdsredigering er en kontotillatelse. Hvis du ikke kan legge til eksterne verktøy til Rich innholdsredigering, har institusjonen begrenset denne funksjonen.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne apper

Klikk på fanen «apper» (Apps).

Vis app-konfigurasjoner

Klikk på tasten « Vis app-konfigurasjoner » (View App Configurations).

Legg til verktøy på RCE-verktøylinjen

Legg til verktøy på RCE-verktøylinjen

Finn det eksterne verktøyet du vil legge til [1], og klikk på den tilhørende bryteren [2]. Denne bryteren vises bare for eksterne verktøy som støtter plassering i Rich Content Editor.

Rich innholdsredigering støtter kun opptil to eksterne verktøy-ikoner på verktøylinjen. Hvis to verktøy er valgt, låses alle andre brytere og kan ikke aktiveres [3].

Vis Rich innholdsredigering

Valgte verktøyikoner vises ved siden av Apps-ikonet på verktøylinjen i Rich innholdsredigering for alle brukere på kontoen din.