Hvordan fullfører jeg et emne ved slutten av semesteret som admin?

Når et emne er ferdig, og du vil tilby read-only tilgang til emnet, kan du fullføre emnet manuelt i Canvas. Dersom din institusjon bruker programvare som automatisk avslutter påmeldinger, må ikke emnet manuelt avsluttes ved sluttdatoen fordi det vil automatisk avslutte faget.

Når fagene blir manuelt avsluttet, vil alle påmeldinger fjernes fra emnet og plasseres i tidligere påmeldinger. Alle brukere i emnet vil kun ha read-only tilgang. Denne endringer gjelder alle påmeldinger, inkludert emneinstruktører. Instruktørbaserte roller vil ikke lengre ha den samme tilgangen i emnet, og vil resultere i et tap av emnefunksjonalitet og brukerinformasjon, som å se SIS-data. Hvis full funksjonalitet fortsatt kreves for instruktører, men du ønsker å avslutte emnet for studenter, kan du endre deltakelses- og sluttdatoen for emnet. Vær oppmerksom på at instruktører også kan endre deltakelsesdatoen for emnene deres.

Når et emne er avsluttet, dersom du ikke vil at studenter skal kunne se emnet i det hele tatt, kan studenter hindres fra å se tidligere emne. Du kan åpne et emne igjen om nødvendig.

Merknader:

  • Manuell avslutning av et emne er en emnetillatelse. Dersom Avslutt dette emnet-knappen ikke vises i emneinnstillingene, har denne innstillingen blitt begrenset for dette emnet. Dersom du er en instruktør, kontakt din administrator for hjelp.
  • Manuell avslutning eller hard avslutning av et emne fører til tap av brukertilgang og funksjonalitet for alle brukerroller. For å bevare brukertilgang og informasjon, og emnefunksjonalitet for faglærere, bør du vurdere å avslutte et emne mykt ved hjelp av semesterdatoer eller emnesluttdatoer.
  • Når et emne avsluttes, fylles sluttdatoen for emnedeltakelse automatisk ut med gjeldende dato og klokkeslett.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Emnenavigering klikker du på lenken Courses (Emner).

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

Bruk filteret og søkevalget for å finne emnet i kontoen.

Åpne innstillinger

I emnelistene, klikk på emneikonet Innstillinger (Settings).

Avslutt dette emnet

Avslutt dette emnet

For å avslutte dette emnet, klikk på « Avslutt emne »-knappen (Conclude Course).

Avslutt emne

Avslutt emne

Klikk på « Avslutt emne »-knappen (Conclude Course).

Se bekreftelse

Se bekreftelse

Sikre at emnet har blitt avsluttet.