Hvordan administrerer jeg manuelt en brukers påloggingsinformasjon på en konto?

Du kan manuelt administrere en brukers påloggingsinformasjon på en konto. Du kan opprette en ny pålogging for en bruker for å få tilgang til Canvas via Canvas-URL-adressen, og du kan også slette pålogginger.

Hvis du har tillatelse, kan du også redigere passord for eksisterende brukerinnlogginger. Hvis du ikke kan se passordfeltet for en brukers eksisterende pålogging, kan du ikke redigere brukerens passord. Kontakt din kundesuksessadministrator for å få hjelp med denne funksjonen. Brukerne må tilbakestille passordene sine via institusjonens passordadministrasjonssystem.

Merknader:

  • Ny eller oppdatert påloggingsinformasjon sendes ikke automatisk til studenten. Endringer må kommuniseres til studenten. Av sikkerhetshensyn skal påloggingsinformasjon ikke sendes via e-post, men kommuniseres muntlig.
  • Hvis kontoen din administrerer brukerinformasjon via et studentinformasjonssystem (SIS), må endringene også gjøres i SIS. Eventuelle endringer som gjøres i Canvas, sendes ikke tilbake til SIS.
  • Studentens pålogging vises i feltet for sekundær ID i vurderingsoversikten. Hvis en student har flere pålogginger, tilsvarer den sekundære ID-en den påloggingen som er oppført først på siden med brukeropplysninger, med mindre påloggingen inneholder en SIS-ID. En pålogging som er knyttet til en SIS-ID, uavhengig av posisjon, vises i vurderingsoversikten som sekundær-ID og på personsiden som påloggings-ID.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Personer

Åpne Personer

I kontonavigering, klikk på lenken Personer (People).

Finn bruker

Bruk filteret og søkealternativer til å finne brukeren i kontoen.

Åpne brukerprofil

Åpne brukerprofil

I søkeresultater, klikk på brukerens navn.

Legg til innlogging

Klikk på tasten Legg til innlogging (Add Login) for å legge til en ny pålogging.

Legg til innlogging

Opprett en pålogging for brukeren i feltet Pålogging (Login) [1]. Påloggingen kan være et brukernavn eller en e-postadresse og kan inneholde bokstaver, tall eller følgende symboltegn:  - _ = +.

Du kan legge til en SIS-ID i feltet SIS ID [2].

Du kan legge til en integrasjons-ID (sekundær SIS-ID) i feltet Integration ID [3].

Opprett et passord for brukeren i feltet Passord (Password) [4]. Bekreft deretter passordet [5].

Klikk på tasten Legg til pålogging (Add Login) [6].

Rediger pålogging

Rediger pålogging

Klikk på ikonet Rediger for å redigere en eksisterende pålogging.

Oppdater pålogging

Oppdater pålogging

Oppdater eventuelle påloggingsdetaljer etter behov. 

Når det er gjort, klikker du på tasten Oppdater pålogging (Update Login) [2].

Merknad: Hvis du ikke kan se passordfeltene, har du ikke tillatelse til å administrere eksisterende brukerpassord. Brukeren må tilbakestille passordet sitt via institusjonens passordadministrasjonssystem.

Slett pålogging

Slett pålogging

Klikk på Slett-ikonet for å slette en pålogging.