Hvordan tilpasser jeg Canvas Hjelp-meny for en konto?

Hjelp-menyen assisterer brukere i institusjonen din ved å vise en liste over Canvas-hjelperessurser. Avhengig av rollen, kan brukere vise opp til åtte standard hjelp-valg. Som admin kan du reorganisere eller skjule standardlenker i Hjelp-menyen. Du kan også legge til tilpasset hjelpe-lenker for institusjonen din og velge om de skal være tilgjengelig for alle brukere eller for bestemte brukerroller. Du kan fremheve lenker ved å legge til en Ny etikett til en lenke eller ved å fremheve lenker i Hjelp-menyen.

Du kan også endre Hjelp-ikonet og teksten som vises i hele Canvas.

Denne artikkelen viser hvordan du får tilgang til Hjelp-menyvalget direkte fra menyen Global navigering. Men du kan også få tilgang til Hjelp-menyvalget i kontoinnstillinger.

Merknader:

  • Tilpasning av Canvas hjelp-meny er kun tilgjengelig på kontonivå og gjelder automatisk alle underkontoer. Når Hjelp-menyen åpnes, kan kun admin se tilpasninglenken.
  • Hjelp-menytilpasninger er ikke tilgjengelige i gratis for lærer-kontoer (Free-for-Teacher).
  • Hjelp-menylenken vises også når en bruker åpner Hjelp-lenken i innloggingssiden. Men lenkene Still instruktøren din et spørsmål (Ask Your Instructor a Question) og Spør fellesskapet (Ask the Community) er aldri en del av Hjelp-menyen på innloggingssiden siden innloggingssiden ikke assosierer en bruker ved dens rolle.
  • Hjelp-menyen inkluderer en velkomsttur-lenke som viser en kort velkomsttur for administratorer, instruktører og studenter. Denne lenken kan ikke deaktiveres.
  • Lenker til utgivelsesnotater kan legges til Hjelp-menyen ved å aktivere funksjonsvalget Innebygde utgivelsesnotater. Når funksjonsvalget er aktivert, kan ikke denne funksjonen tilpasses i Kontoinnstillinger.

Tilpasning av Hjelp-meny

Tilgang til konto

I Global Navigering, klikk på « Hjelp-meny » (Help Menu) [1], og klikk så på « Tilpass denne menyen » (Customize this menu) [2].

Vis valgene i Hjelp-menyen

Vis valgene i Hjelp-menyen

I fanen Innstillinger, finn seksjonen Hjelp-menyvalget (Help menu options).

Tilpass navnet

Tilpass navnet

Canvas Hjelp-meny vil som standard vises med teksten Hjelp. For å endre denne teksten, skriv inn det nye navnet i tekstfeltet.

Navnet i Hjelp-menyen vises i Global navigering, i bunnteksten på innloggingssiden eller i toppmenylinjen i SpeedGrader. Navnet må ikke inneholde mer enn 30 tegn.

Tilpass ikon

Tilpass ikon

Hjelp navigasjons-ikon vil som standard vises som er spørsmålstegn. For å endre navigasjons-ikonet, velg et annet ikon fra det inkluderte ikonsettet. Det valgte ikonet viser en firkantet ramme.  

Navigasjons-ikonet vises for øyeblikket kun i Global navigering. For å hjelpe konto-brukerne best, må navigasjons-ikonet komplimentere navnet til Hjelp-menyen.

Oppdater Innstillinger

Oppdater Innstillinger

Klikk på Oppdater innstillinger (Update Settings)-tasten.